7.8.2015
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2015: Konsernin kasvu jatkui ja osakekohtainen tulos nousiRestamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 7.8.2015 klo 10.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2015

Konsernin kasvu jatkui ja osakekohtainen tulos nousi tammi-kesäkuussa 2015

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin huhti-kesäkuun 2015 tulos


Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (20,5 miljoonaa euroa), kasvua 28,7 prosenttia. Käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), kasvua 30,5 prosenttia. Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), kasvua 6,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 23,7 miljoonaa euroa (20,5 miljoonaa euroa), kasvua 15,5 prosenttia. Käyttökate oli 2,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), kasvua 8,7 prosenttia. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), laskua 31,2 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa. (Uusi liiketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.)

Konsernin tammi-kesäkuun 2015 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 50,9 miljoonaa euroa (36,4 miljoonaa euroa), kasvua 39,6 prosenttia. Käyttökate oli 5,6 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa), kasvua 60,3 prosenttia. Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa), kasvua 128,9 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 46,2 miljoonaa euroa (36,4 miljoonaa euroa), kasvua 26,6 prosenttia. Käyttökate oli 4,8 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa), kasvua 37,9 prosenttia. Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa), kasvua 73,8 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 9,7 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa. (Uusi liiketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.)

Restamax-konsernin vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos on edellisvuotta selkeästi parempi. Katsauskaudella kasvua saavutettiin lähes odotusten mukaisesti: koko konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta lähes 40 prosenttia, käyttökate yli 60 prosenttia ja liikevoitto lähes 130 prosenttia. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat vuonna 2014 tehdyt investoinnit ja loppuun saatetut liiketoimintakaupat, jotka ovat olleet vuoden 2015 alusta lähtien täysimääräisesti yhtiön käytössä.

Poikkeuksellisen huonolla säällä on ollut merkittävä vaikutus konsernin huhti-kesäkuun tulokseen, joka ei ollut täysin odotusten mukainen. Lisäksi katsauskauden tulokseen on vaikuttanut tehtyjen investointien sekä yritys- ja liiketoimintakauppojen myötä hieman odotettua enemmän kasvanut poistopohja.

Materiaali- ja palvelukulut sekä henkilöstökulut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, sillä vuoden 2014 elokuussa ostetun henkilöstövuokrausliiketoiminnon johdosta aiemmin ostoissa esitetyt henkilöstövuokrausostokulut on nyt esitetty henkilöstökuluissa.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (20.2.2015 alkaen):

Restamax arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2015 yli 100 miljoonan euron liikevaihdon, sekä käyttökatteen ja liikevoiton suhteellisesti paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna.

AVAINLUKUJA          
Restamax-konserni yhteensä          
( 1000 euroa)  4-6/2015  4-6/2014  1-6/2015  1-6/2014  1-12/2014
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni          
Liikevaihto 26 418 20 528 50 869 36 442 86 653
Käyttökate 2 732 2 095 5 628 3 510 12 008
Käyttökate, % 10,3 % 10,2 % 11,1 % 9,6 % 13,9 %
Liikevoitto 509 479 1 296 566 5 265
Liikevoitto, % 1,9 % 2,3 % 2,5 % 1,6 % 6,1 %
Katsauskauden tulos 68 200 556 271 3 334
Emoyhtiön osakkeenomistajille 215 313 853 415 3 451
Määräysvallattomille omistajille -147 -113 -297 -144 -117
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,01 0,02 0,05 0,03 0,22
Korolliset nettovelat     27 367 12 039 18 944
Nettovelkaantumisaste, %     76,8 % 33,1 % 48,1 %
Omavaraisuusaste, %     41,7 % 57,8 % 47,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %,( p.a.)     4,1 % 2,6 % 10,5 %
Nettorahoituskulut     354 169 548

Ravintolaliiketoiminta          
( 1000 euroa)  4-6/2015  4-6/2014  1-6/2015  1-6/2014  1-12/2014
Liikevaihto 23 708 20 528 46 150 36 442 83 666
Käyttökate 2 278 2 095 4 839 3 510 11 444
Käyttökate, % 9,6 % 10,2 % 10,5 % 9,6 % 13,7 %
Liikevoitto 330 479 984 566 4 957
Liikevoitto, % 1,4 % 2,3 % 2,1 % 1,6 % 5,9 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Materiaalikate, % 73,5 % 73,4 % 73,8 % 73,9 % 74,0 %
Henkilöstökulut, % 30,8 % 30,6 % 30,2 % 30,1 % 29,6 %

Henkilöstövuokraustoiminta          
( 1000 euroa)  4-6/2015  4-6/2014  1-6/2015  1-6/2014  1-12/2014
Liikevaihto 5 413  - 9 729 - 6 833
Käyttökate 570  - 997 - 696
Käyttökate, % 10,5 %  - 10,2 % - 10,2 %
Liikevoitto 179  - 313 - 308
Liikevoitto, % 3,3 %  - 3,2 % - 4,5 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 85,4 %  - 85,6 % - 84,0 %


TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN:


Vuoden 2015 toisen neljänneksen tulos kohtalaisen hyvä

Vuoden 2015 tammi-kesäkuussa konsernimme liikevaihto kasvoi edellisvuodesta lähes 40 prosenttia, käyttökate yli 60 prosenttia ja liikevoitto lähes 130 prosenttia.

Katsauskauden tuloksemme on selkeästi kasvujohteinen. Kuitenkaan huhti-kesäkuun tulos ei ole täysin odotustemme mukainen. Alkukesän poikkeuksellisen huono sää asetti kesäravintoloillemme monia haasteita. Säällä on ollut vaikutusta tulokseemme niin ravintola- kuin henkilöstövuokrausliiketoiminnan osalta. Vilkas tapahtumakesä on työllistänyt työntekijöitä kasvavissa määrin henkilöstövuokraussegmentillä, mutta niin sanottujen extratyöntekijöiden kysyntä on ollut vähäistä.

Katsauskaudella tehtyjen investointien ja yritys- ja liiketoimintakauppojen johdosta poistopohja on kasvanut hieman odotettua enemmän. Vaikka sää ja yleinen markkinatilanne ovat asettaneet toiminnallemme haasteita, teimme silti tammi-kesäkuussa olosuhteisiin nähden kohtalaisen hyvän tuloksen.

Useita uudistuksia ja avauksia kesäsesonkiin

Toteutimme vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana lukuisia investointeja, ravintola-avauksia, ravintolakonseptien uudistuksia sekä remontointeja. Huhtikuussa ostimme pubiravintolatoimintaa harjoittavan Italpal Oy:n, jonka ravintolakonseptit tässä markkinatilanteessa ovat erinomaisen toimivia. Toukokuussa vahvistimme asemaamme Lappeenrannassa avaamalla uuteen Iso Kristiina -kauppakeskukseen Daddy's Diner ja The Grill -ravintolat. Toukokuun alussa avasimme Tampereen Mustanlahden Tapahtumasatamaan uudistuneen ravintola Kaislan sekä kesäkuussa täysin uuden, laadukkaita kahvilatuotteita ja italialaishenkisiä pizzoja tarjoilevan Café & Pizzeria Ankkurin.

Lisäksi panostimme useiden sesonkiravintoloiden sekä kesäterassien avauksiin ja laajensimme toimintaamme Hankoon ostamalla kahden ravintolan liiketoiminnot. Omistukseemme siirtyi yli 75 vuotta toiminut Ravintola HSF sekä Suomen eteläisin ravintola Hangon Portti. Tänä päivänä yli 100 ravintolan tarjontamme ulottuu aina Hangosta Pyhätunturille saakka. Sesonkiravintolamme sekä pohjoisen matkailukeskuksissa että etelässä täydentävät hyvin toisiaan, ja ne tarjoavat paitsi elämyksiä asiakkaillemme, myös uusia työskentelymahdollisuuksia henkilöstöllemme.

Uudistimme useita konsepteja vastaamaan paremmin eri paikkakuntien erilaisia tarpeita. Esimerkiksi Tampereella Koskikeskuksessa ja Seinäjoella toimivat Daddy's Diner -ravintolat muuttuivat toukokuussa American Diner -ravintoloiksi. Laajentamalla konseptia uusille alueille ja liikepaikoille halusimme vahvistaa American Diner -brändiä. Uskomme selkeällä, amerikkalaiseen ruokatarjontaan nojaavalla liikeidealla olevan monet menestyksen edellytykset paitsi näillä nimenomaisilla paikkakunnilla, myös valtakunnallisesti.

Ravintola.fi-kanta-asiakasjärjestelmäämme kuuluu kymmeniä ravintoloita ympäri Suomea. Sen avulla pyrimme sitouttamaan asiakkaitamme ja luomaan heille monipuolisia ravintolaelämyksiä. Ravintolauudistusten ja -avausten myötä voimme tarjota kanta-asiakkaillemme entistä enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia hyödyntää etuja useammilla paikkakunnilla. Kanta-asiakasjärjestelmäämme kehitetään jatkuvasti, ja uskomme sen roolin markkinointikanavana vahvistuvan tulevaisuudessa entisestään.

Alkuvuosi alalla hieman odotuksia parempi


Matkailu- ja ravintola-alalla on meneillään neljäs vaikea vuosi. Ravintoloiden anniskelumyynti on laskussa ja ruokamyynnin kasvu on hidastunut. Alan yritysten alkuvuosi 2015 on ollut kuitenkin odotuksia hieman parempi. Anniskeluravintoloiden myynnin arvioidaan kasvaneen 1,5 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ruokamyynnin arvioidaan kasvaneen, kun taas anniskelumyynnin laskeneen edelleen. Vuonna 2014 anniskeluravintoloiden liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia, kun vuonna 2013 liikevaihdon kasvu oli 1,6 prosenttia.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toukokuussa tekemän suhdannetiedustelun mukaan positiivisesta alkuvuodesta huolimatta alan ravintoloiden liikevaihdon arvioidaan pysyttelevän kesällä ja alkusyksyllä edellisen vuoden tasolla. Vaikka kuluttajien luottamus talouden kasvuun on korkeimmillaan neljään vuoteen, yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan lähivuosina historiallisen hitaasti. Alan suhdanneodotukset ovat hieman kohentuneet, mutta silti hyvin varovaiset. Viennin ennustetaan hieman piristyvän kuluvana vuonna, minkä arvioidaan vauhdittavan myös kotimaista kysyntää loppuvuodesta.

Henkilöstövuokraustoiminta vahvistaa asemaansa

Henkilöstövuokraus tuli osaksi toimintaamme tilikaudella 2014. Vaikka liiketoimintasegmentin yhdistäminen konserniimme on vielä kesken ja liiketoiminta alkutaipaleella, sen kasvupotentiaalista on saatu alkuvuoden aikana lukuisia näyttöjä.

Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy laajensi ravintola-alaan vahvasti painottunutta toimintaansa lääkäri- ja terveydenhuoltopalveluihin. Huhtikuun alussa perustettu Smile Doctors Oy on erikoistunut lääkäreiden välittämiseen ja vuokraukseen. Laaja ja kasvava terveydenhuoltomarkkina luo hyvät kasvumahdollisuudet lääkäreiden välittämiseen erikoistuneelle toimijalle. 

Katsauskauden aikana Smile Henkilöstöpalvelut solmi myös tärkeitä kumppanuussopimuksia. Yksi merkittävimmistä on kesäkuun lopussa tehty palvelusopimus Euroopan johtavan viikko-osakeyritys Holiday Club Resorts Oy:n kanssa. Sopimus vahvistaa Smile Henkilöstöpalvelujen asemaa nykyisillä markkina-alueilla ja avaa yhtiölle kasvumahdollisuuksia myös uusilla alueilla. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on 20 miljoonaa euroa seuraavien 5-7 vuoden aikana.

Alan tilastojen mukaan vuokratyön kysyntä ja henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto on jatkuvassa kasvussa. Ala tarjoaa niin työnantajille kuin työntekijöille joustavia toimintamahdollisuuksia. Uudet sukupolvet ovat avoimia ja halukkaita tekemään töitä joustavasti eri yrityksissä ja toimialoilla. Pitkien ja pysyvien työurien rinnalle onkin syntynyt uudenlainen työ, jota tehdään lyhyinä jaksoina eri yrityksissä.

Sitran arvion mukaan työsuhteista jo 35 prosenttia koostuu niin kutsutuista epätyypillisistä työsuhteista, joissa työskentelee noin 800 000 suomalaista. Näihin lukeutuvat osa-aikaiset, määräaikaiset, yksinyrittäjät, henkilöstövuokrausyhtiöiden vuokra- ja keikkatyöntekijät sekä tuntityöläiset, jotka kutsutaan töihin tarvittaessa. Henkilöstöpalveluyritysten Liiton HPL:n mukaan osa-aikaisten työsuhteiden määrä kotimaassa on kasvanut selkeästi parin viime vuosikymmenen aikana, ja vuonna 2014 joka seitsemäs työllisistä teki osa-aikatyötä.

Kasvunäkymät positiiviset

Vaikka ravintolapalvelujen kysyntään liittyy epävarmuutta, huonoilla sääolosuhteilla on ollut merkittävä vaikutus toimintaamme ja kilpailu alalla on kovaa, olemme onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaamme. Samalla olemme kyenneet ylläpitämään hyvän kannattavuustason, joka on selkeästi toimialan keskimääräisen kannattavuuden yläpuolella.

Ensimmäinen vuosipuolisko näyttää vahvasti siltä, että tulemme saavuttamaan tälle vuodelle asettamamme tavoitteet ja yli 100 miljoonan euron liikevaihdon.

Markku Virtanen, toimitusjohtaja


LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q2/2015

Lisätiedot:
 
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj
on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi

Tiedotteen liitetiedostot