8.8.2014
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2014: Restamax paransi tulostaan – liikevaihto kasvoi 19,8 prosenttiaRestamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2014 klo 10.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2014


Huonosta alkukesästä huolimatta Restamax paransi tulostaan:
Liikevaihto kasvoi 19,8 prosenttia tammi-kesäkuussa 2014


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin toisen neljänneksen 2014 tulos

Restamaxin toisen vuosineljänneksen 2014 liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa (15,2 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 34,7 prosenttia. Käyttökate oli 2,1 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), kasvua 29,0 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 479 100 euroa (406 000 euroa), kasvua 18,0 prosenttia.

Konsernin tammi-kesäkuun 2014 tulos

Restamaxin kuuden kuukauden liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa (30,4 miljoonaa), jossa oli 19,8 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Käyttökate oli 3,5 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa), kasvua 22,0 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 566 400 euroa (383 400 euroa), kasvua 47,7 prosenttia.

Katsantokauden tulos on odotusten mukaisesti hieman edellisvuotta parempi. Myös käyttökate nousi hieman verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt Rengasravintolat- ja Gastromax-investoinnit. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettiin merkittävä määrä uusia avauksia, joiden tulos painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

Vuoden 2014 näkymät

Tulosohjeistus (ennallaan 5.3.2014 lähtien):
Restamax arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 86-97 miljoonaan euroon. Yhtiö arvioi vuoden 2014 käyttökatteen kasvavan 14,5-16,3 miljoonaan euroon ja liikevoiton 8,7-10,4 miljoonaan euroon.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2014 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtyjen yritysinvestointien myötä tätä tavoitetta arvioidaan päästävän lähelle jo vuonna 2014.

AVAINLUVUT
(1 000 euroa)
4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 1-12/13
Liikevaihto 20 528 15 241 36 442 30 419 65 033
Käyttökate   2 095   1 623  3 510  2 876   9 146
Käyttökate, %     10,2     10,7      9,6     9,5     14,1
Liikevoitto      479      406     566    383  4 051
Liikevoitto, %       2,3      2,7     1,6    1,3      6,2
Katsauskauden tulos      200     458    271     60  2 908
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
      313    445 415    -31  2 565
Määräysvallattomille omistajille      -113    13 -144     90     344
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen
tulos (euroa)
    0,02 0,04 0,03 0,00    0,24
Korolliset nettovelat 12 039 8 810  6 184
Nettovelkaantumisaste, % 33,1 68,4  21,9
Omavaraisuusaste, % 57,8 39,6  60,9
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

Materiaalikate, %
73,4 72,7 73,9 72,6  73,9
Henkilöstökulut, %
(ml. vuokrahenkilöstö)
30,6 31,9 30,1 32,0  30,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,3 1,6  10,7


TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN

Restamaxin kasvuvauhti on ollut nousujohteista koko yhtiön historian ajan. Viimevuotinen keskittyminen pörssiin listautumiseen hidasti kasvuvauhtiamme hieman. Vuoden 2014 kaksi ensimmäistä neljännestä osoittavat, että kuluva vuosi tulee olemaan ravintolayhtiöllemme jälleen kasvujohteinen.

Kasvustrategiaamme tukeva listautuminen ja siihen liittynyt osakeanti ovat mahdollistaneet investointeja, jotka tuovat meille kilpailuetua tulevaisuudessa. Merkittävä määrä näistä investoinneista toteutuu vuoden 2014 aikana.

Merkittäviä investointeja vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla

Maaliskuussa 2014 yhtiön historian suurimman yrityskaupan myötä Restamaxin ravintolaportfolio täydentyi 16 uudella ravintolalla, kun yhtiö osti Rengasravintolat-konsernin. Kaupalla vahvistimme asemaamme muun muassa pääkaupunkiseudulla ja laajensimme toimintaamme uudelle markkina-alueelle Poriin.

Vuoden 2014 toisen neljänneksen merkittävin kasvuaskel otettiin kesäkuussa solmimalla esisopimus yhteisyrityksestä Rukakeskus-konsernin kanssa. Sopimuksen myötä Rukakeskus Oy:n ja sen tytäryhtiön Pyhätunturi Oy:n ravintolatoiminnot Kuusamossa Rukatunturilla ja Pelkosenniemellä Pyhätunturilla siirtyvät yhteisyrityksen omistukseen lokakuussa 2014. Tunturiravintolat-yhteisyrityksestä Restamax tulee omistamaan 65 prosenttia ja Rukakeskus 35 prosenttia. Tämä kauppa tukee vahvasti yhtiön strategianmukaista laajentumista pohjoisen matkailukeskuskohteisiin.

Muita merkittäviä katsantokauden tapahtumia ovat olleet uudet ravintola-avaukset, kuten ravintola Villisika Hämeenlinnaan, Chicago Food Park -ravintolakokonaisuus uuteen Lielahtikeskukseen Tampereelle, Richard's Gastropub ja Välimäki -ravintolat Helsinkiin sekä Little Joe -ravintolalaiva ja Daddy's Gelato -jäätelöbaari Tampereelle. Lisäksi Soolo Max Oy:n perustamisen myötä laajensimme toimintaamme Kotkaan.

Ravintola-alan matalasuhdanne jatkuu

Ravintola-ala kamppailee laskusuhdanteessa ja matkailu- ja ravintolapalvelujen kysyntä on laskenut selkeästi viime vuoteen verrattuna. Alkoholin ravintolakulutuksen osuus on laskenut historiallisen matalaksi ja tämän vuoden alusta voimaan tullut alkoholiveron korotus on laskenut kotimaista alkoholin anniskelukysyntää entisestään. Myös ruokamyynti anniskeluravintoloissa on laskussa ja alkukesän huonot säät ovat vaikuttaneet kesäravintoloiden toimintaan negatiivisesti. Syypäitä alan kannattavuuden heikkenemiseen ja myynnin laskuun ovat paitsi kotitalouksien ostovoiman myös yritysmyynnin heikkeneminen. Lisäksi ulkomaisten ja kotimaisten matkailijoiden määrien lasku, raskas kulurakenne ja jatkuvasti kiristyvä verotus tuovat alalle omat haasteensa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ennusteiden mukaan nopeaa toipumista ei ole näköpiirissä ja alan matalasuhdanne tulee jatkumaan ainakin loppuvuoteen. Myönteisenä käänteenä voidaan kuitenkin nähdä edustuskulujen verovähennysoikeuden palauttaminen, jonka mukaan yrityksillä on oikeus vähentää puolet edustuskuluista ensi vuoden alusta lähtien. Päätös tukee matkailu- ja ravintola-alan palvelujen kysyntää, lisää työllisyyttä ja tuo näin ollen verotuloja valtiolle.

Tavoitteena työllisyyden tukeminen

Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä työllistäjä Suomessa. Alan työvoimakustannusten osuus liikevaihdosta on noin 30 prosenttia. Heikko kysyntä lisää erityisesti nuorisotyöttömyyttä, sillä toimialan työvoimasta lähes kolmannes on alle 26-vuotiaita.

Restamaxin 29.7.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminnan ja sen tiettyjen henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ostamisesta. Yrityskauppa kattaa noin 75 prosenttia koko Staff Invest -konsernin liiketoiminnasta, ja kaupan kohde yhdistetään Restamax-konserniin 1.8.2014 alkaen ja raportoidaan jatkossa omana segmenttinään. Yhtiökokous vahvisti myös Restamaxin yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että yhtiön toimialaan lisätään henkilöstövuokrauspalvelut.

Tahdomme tukea osaltamme nuorisotyöllisyyttä ja näemme henkilöstövuokrausalassa suuret tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Restamaxilla on vahva ravintola-alan osaaminen ja kokemus toimialalle tyypillisistä osa-aikaisista työsuhteista. Staff Invest -yrityskaupan myötä Restamaxista tulee aiempaa suurempi työllistäjä. Haluamme tarjota työntekijöillemme entistä paremmat mahdollisuudet edetä uralla ja työskennellä tavoitteellisesti. Yhtiöllämme on monissa kaupungeissa useita ravintoloita, joten voimme tarjota samalle työntekijälle enemmän työtä eri ravintoloissa. Staff Invest -yrityskaupalla varmistetaan henkilökunnan riittävä saatavuus jatkossa ja tuetaan yhtiömme kasvua. Restamax on ollut Staff Invest Oy:n suurin asiakas, ja yrityskaupan myötä Restamaxin omien ravintoloiden vuokratyövoiman kate jää konsernille.

Katsaus tuleviin tapahtumiin

Vaikka yleinen taloudellinen tilanne Suomessa on jatkunut epävakaana ja kustannusten nousu on jatkunut, niiden vaikutukset yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Haastavasta yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta Restamax on pystynyt ylläpitämään hyvän kannattavuustason, joka on selkeästi toimialan keskimääräisen kannattavuuden yläpuolella. Tänä päivänä konserniimme kuuluu yli 80 ravintolaa eri puolella Suomea; yökerhoja, ruoka- ja seurusteluravintoloita, pubeja sekä kahviloita.

Restamax osti kesäkuussa 2014 Tampereen keskustamiljööseen olennaisena osana kuuluvan Matkailutalon kiinteistön toimisto- ja liikerakennuskäyttöön. Odotamme ilolla syksyn mittaan toteutuvaa pääkonttorimme siirtymistä tähän kaupungin ytimessä sijaitsevaan suojelukohteeseen. Toimistotilojen lisäksi tulemme lähitulevaisuudessa avaamaan kiinteistöön kaksi korkeatasoista ravintolaa. Carl Höijerin vuonna 1896 suunnittelema, alun perin Tampereen verkatehtaan konttorirakennukseksi suunniteltu kulttuurihistoriallinen rakennus saa näin ollen uuden elämän.

Seuraavalle katsantokaudelle näköpiirissä olevia ravintola-avauksia ovat Space Bowling & Billards -konseptin laajentaminen Poriin sekä Stefan's Steakhouse -ravintolan avaus Jyväskylän ytimeen.

Tavoitteenamme on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2014 kaksi ensimmäistä neljännestä ovat osoittaneet, että lähelle tätä tavoitetta päästään jo kuluvan vuoden aikana.

Markku Virtanen
toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2014 huhti-kesäkuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ
Hallitus
Markku Virtanen, toimitusjohtaja

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q2/2014

Lisätiedot:


Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Gringos Locos, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse ja Wayne's Coffee Suomi. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi

Tiedotteen liitetiedostot