14.11.2013
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY HELSINGIN PÖRSSILLE

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 14.11.2013 klo 13.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

RESTAMAX OYJ:N LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY HELSINGIN PÖRSSILLE

Restamax Oyj ("Yhtiö") tiedotti 11.11.2013 julkaistulla yhtiötiedotteella listautumisannista ("Listautumisanti"), jossa Yhtiö tarjoaa enintään 3.600.000 Yhtiön uutta osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä tietyille Restamaxin henkilöstön jäsenille Suomessa ("Henkilöstöanti"). Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 22.11.2013 kello 12.00 ja Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 21.11.2013 kello 16.30.

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Yhtiö on tänään jättänyt hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ("Helsingin Pörssi") Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella RESTA. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 28.11.2013. Listattavien osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000064332. Olettaen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Yhtiön osakkeet merkitään, Yhtiön listattavien osakkeiden kokonaismäärä on 14.249.620.

Finanssivalvonnan 11.11.2013 hyväksymä Listautumisantia koskeva esite ("Listalleottoesite") on ollut saatavilla Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimivalta Evli Pankki Oyj:ltä ("Pääjärjestäjä"), Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.restamax.fi ja Pääjärjestäjän verkkosivustolta osoitteesta www.evli.com 12.11.2013 alkaen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, 0400 836 477,         markku.virtanen@restamax.fi
Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, 0400 626 064, timo.laine@restamax.fi

Restamax Oyj
Markku Virtanen
Toimitusjohtaja

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 700 henkilöä, vuoden 2102 liikevaihto oli noin 60 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä Listalleottoesitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen maassa.

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Restamax ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Yhtiö tarjoaa Osakkeita tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien merkittäviksi Euroopan talousalueella. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Osakkeiden tarjoamiseksi. Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen, mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Restamaxin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Restamaxin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Restamax varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi poiketa siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Restamaxin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, nämä tulokset tai kehitys eivät ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. Restamax ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.