19.12.2017
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj: RESTAMAX PÄIVITTÄÄ PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEENSA JA STRATEGIANSA

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 19.12.2017 klo 8.00

RESTAMAX PÄIVITTÄÄ PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEENSA JA STRATEGIANSA

Restamax Oyj:n hallitus on hyväksynyt päivitetyt konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategian strategiakaudelle 2018-2020.

Restamax tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä sisäisten eliminointien jälkeen.

Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 220 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Konsernin tavoitteena on säilyttää käyttökatemarginaali hyvällä, alan keskimääräistä tasoa paremmalla tasolla kummassakin segmentissä. Liikevoittomarginaalia pyritään parantamaan molemmissa segmenteissä. Yhtiön osingonjakoa pyritään kasvattamaan vuosittain.

Ravintolasegmentissä uuden strategian kulmakivenä on edelleenkin kannattava kasvu kasvukeskuksissa orgaanisesti, uusperustannalla ja yritysostoin. Olemassa olevan liiketoiminnan tuottavuutta parannetaan panostamalla asiakaspalveluun, yritysmyyntiin, markkinointiin sekä henkilöstön sitouttamiseen. Kustannustehokkuus jatkaa tärkeässä roolissa operatiivisessa johtamisessa. Restamaxin tavoitteena on laajentaa ravintolaliiketoimintaansa ulkomaille vuoden 2018 aikana.

Henkilöstövuokraussegmentissä strategian kulmakivenä on uusasiakashankinta, olemassa olevan liiketoiminnan jatkuva kehittäminen sekä kannattava kasvu yritysostojen myötä. Uusia palvelumalleja kehitetään eri asiakasryhmien kasvavien ja monipuolistuvien henkilöstötarpeiden mukaisesti. Lisäksi strategian keskiössä on työvoiman saatavuuteen panostaminen eri yhteistyötahojen kanssa.

Toimitusjohtaja Juha Helminen:

Olemme saaneet strategiatyön ja tavoitteet valmiiksi tulevalle strategiakaudelle. Vaikka yhtiön tavoitteet kahdella aiemmalla strategiakaudella olivat haastavia, ne pystyttiin ylittämään ja tavoittamaan etuajassa. Tulevan kauden tavoitteet ovat jälleen haastavat, mutta uskon vahvasti strategiaamme, jota olemme nyt tarkentaneet muutamilta osin varmistaaksemme jälleen tavoitteisiin pääsemisen.

Ravintolapuolella Restamaxin olemassa oleva liiketoiminta on vahvoissa kantimissa. Ravintoloissamme käy tällä hetkellä noin 7 miljoonaa asiakasta vuodessa. Panostamalla henkilöstöömme, asiakaspalveluun ja markkinointiin pystymme kasvattamaan asiakaskäyntien arvoa entisestään. Tulemme panostamaan edelleen liiketoiminnan kannattavaan kasvattamiseen myös toimipisteiden lukumäärää lisäämällä yritysostoin ja uusperustannalla. Ulkomaille laajentumisen strategiaa on vahvistettu entisestään ja laajentumismalli on kirkastettu markkinatyypeittäin.

Henkilöstövuokrausmarkkina kasvaa voimakkaasti. Me olemme kasvussa mukana yhtenä alan isoista toimijoista ja haemme kannattavaa kasvua myös yritysostojen kautta. Yritysostojen tavoitteena on laajentaa myös osaamispohjaa sekä vuokrauspalveluita uusille toimialoille.

Restamaxin tulevaisuus näyttää hyvältä. Uskon, että tulevalla strategiakaudella rikastutamme suomalaista ravintolakulttuuria entisestään. Ravintolatoimiala on Euroopassa fragmentoitunut ja Restamaxilla on resurssit kasvattaa osuuttaan Suomen rajojen ulkopuolella. Henkilöstövuokrausmarkkina on Suomessa kasvussa ja markkinaosuutemme on kasvanut jatkuvasti. Restamax on vahva ja kannattava yhtiö.

Lisätietoja:
Juha Helminen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 535 5560
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 8 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi