29.7.2014
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 29.7.2014 klo 17.00

Restamax Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Restamax Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 29.7.2014 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti ja hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä pääosan Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminnan ja sen tiettyjen henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ostamisesta.

Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä OTM Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 2 § Yhtiön toimialaa koskevan muutoksen lisäämällä siihen henkilöstövuokrauspalvelut seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ravintolatoiminta ja ravintola-alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät. Yhtiön toimialana on myös henkilöstön rekrytointi-, vuokraus-, ulkoistus- ja välityspalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittua liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja tuottaa näille johtamis- ja muita hallintopalveluita. Yhtiö voi antaa kokonaan tai osittain omistamilleen yhtiöille lainaa, takauksia ja vakuuksia sekä huolehtia näiden yhtiöiden valvonnasta. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

Yrityskauppa

Yhtiökokous vahvisti ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminnan ja sen tiettyjen henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ostamisen ("Yrityskauppa") Restamax Oyj:n tai sen täysin omistaman tytäryhtiön omistukseen ("Päätös").

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin Yrityskauppaan liittyviin tarpeellisiin tai hyväksyttäviin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan Yrityskaupan niine muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen, jotka hallitus katsoo tarpeellisiksi tai toivottaviksi (edellyttäen, että sanotut muokkaukset, poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta Yrityskaupan pääsisältöä).

Yrityskaupan kohteen omistusoikeuden arvioidaan siirtyvän 1.8.2014, jolloin Kauppahinnasta maksettaisiin rahana noin 7,0 miljoonaa euroa. Kaupan kohteena olevien yhtiöiden vaihtuvien vastaavien ja vieraan pääoman erotus maksetaan myyjälle 31.12.2014 mennessä. Loppuosa Kauppahinnasta 0,7 miljoonaa euroa maksetaan erillisen maksuohjelman mukaan 31.8.2016 mennessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja


Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-29-7-2014 viimeistään 12.8.2014.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477
Talousjohtaja Jarno Suominen, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.