15.4.2014
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj: FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT RESTAMAX OYJ:N SUUNNATUSSA ANNISSA LIIKKEESEEN LASKETTUJEN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTAAMISTA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTEENRestamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 15.04.2014 klo 17.30


FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT RESTAMAX OYJ:N SUUNNATUSSA ANNISSA LIIKKEESEEN LASKETTUJEN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTAAMISTA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTEEN

Finanssivalvonta on tänään 15.4.2014 hyväksynyt Restmax Oyj:n ("Restamax" tai "Yhtiö") arvopaperimarkkinalain mukaisen listalleottoesitteen, joka koskee Yhtiön 2.130.000 uuden osakkeen listalleottoa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalle.

Restamax on ostanut 4.3.2014 Rengasravintolat Oy:n koko osakekannan. Osana yrityskaupan kauppahintaa Rengasravintolat Oy:n osakekannan myyjille suunnattiin osakeannilla 2.130.000 kappaletta uusia Restamaxin osakkeita ("Listattavat osakkeet"). Kaupasta ja Listattavien osakkeiden antamisesta on tiedotettu 5.3.2014. Listattavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 11.3.2014. Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Listattavien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle.

Listattavia osakkeita koskeva listalleottoesite on laadittu ainoastaan listalleottoa varten, eikä Listattavia osakkeita tarjota tai myydä listalleottoesitteen perusteella. Kaupankäynnin Listattavilla osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 17.4.2014.

Finanssivalvonnan hyväksymä listalleottoesite on saatavilla 15.4.2014 alkaen Restamaxin internetsivuilta osoitteessa www.restamax.fi/sijoittajille. Listalleottoesite on laadittu ainoastaan suomeksi.

Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, ja Yhtiön tilintarkastajana toimii Deloitte & Touche Oy.

Restamax Oyj

Markku Virtanen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, 0400 836 477, markku.virtanen@restamax.fi

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, 0400 626 064, timo.laine@restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.

HUOMAUTUS

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tämän tiedotteen perusteella ei tarjota arvopapereita missään maassa. Arvopapereita ei myöskään tarjota Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen perusteella missään maassa. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä vain Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn ja Yhtiön julkistaman muun tiedon perusteella.

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Restamax ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Restamaxin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Restamaxin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Restamax varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi poiketa siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Restamaxin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, nämä tulokset tai kehitys eivät ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. Restamax ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.