18.2.2021
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020: Koronavuodesta 24 miljoonan euron liiketappio – rakennemuutosten ja uuden rahoitussopimuksen myötä yhtiö valmistautuu jälleenrakennusvaiheeseen

NoHo Partners Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2021 klo 8.15

NOHO PARTNERS TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

Koronavuodesta 24 miljoonan euron liiketappio – rakennemuutosten ja uuden rahoitussopimuksen myötä yhtiö valmistautuu jälleenrakennusvaiheeseen

NoHo Partners toimi vuoden 2020 viimeisellä kvartaalilla rajoitetussa toimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Pandemiatilanteen kiihtymisen, ravintolarajoitusten tiukentumisen, heikentyneen asiakaskysynnän, kansainvälisten liiketoimintojen totaalipysähtymisen sekä pikkujoulukauden yrityskaupan puuttumisen vuoksi konsernin loka–joulukuun liikevaihtotaso jäi noin 42 prosenttiin edellisvuodesta ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 7,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Koko tilikauden 2020 liikevaihtotaso laski 57,5 prosenttiin edellisvuodesta. Nopean ja määrätietoisen reagoinnin, operatiivisen toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen avulla yhtiö pystyi rajaamaan poikkeusolojen negatiivista vaikutusta liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan, joka jäi tilikauden 2020 osalta vain 5,1 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

Tammikuussa 2021 konsernin liikevaihtotaso oli 53 prosenttia tammikuuhun 2020 verrattuna. Yhtiö neuvotteli helmikuussa 2021 päärahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, joka turvaa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusaseman ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeisen jälleenrakentamisohjelman. Yhtiö uskoo markkinan aloittavan elpymisen ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran alkavan kääntymään positiiviseksi vuoden 2021 toisen kvartaalin aikana.

LOKA-JOULUKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 31,6 milj. euroa (75,2 milj. euroa), laskua 57,9 %.
 • Liikevoitto oli -11,8 milj. euroa (7,0 milj. euroa), laskua 267,7 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -37,2 % (9,3 %), laskua 498,8 %.
 • Tilikauden tulos oli -11,9 milj. euroa (4,9 milj. euroa), laskua 342,9 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,53 euroa (0,20 euroa), laskua 367,7 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 31,6 milj. euroa (75,2 milj. euroa), laskua 57,9 %.
 • Liikevoitto oli -11,9 milj. euroa (6,5 milj. euroa), laskua 284,2 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -37,7 % (8,6 %), laskua 538,1 %.
 • Tilikauden tulos oli -12,0 milj. euroa (4,3 milj. euroa), laskua 377,0 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,53 euroa (0,17 euroa), laskua 414,1 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -7,2 milj. euroa (9,5 milj. euroa), laskua 175,3 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta sisältää noin 1,1 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka muodostuivat yt-neuvottelujen tuloksena syntyneistä irtisanomisten palkkakustannuksista, päättyviin vuokrasopimuksiin liitännäisistä kuluista sekä luottotappioista.
 • Katsauskauden tulos sisältää noin 1,9 milj. euroa poistoja muodostuen päättyvien vuokrasopimusten IFRS 16 -vaikutuksesta sekä alaskirjauksista.

TAMMI-JOULUKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 156,8 milj. euroa (272,8 milj. euroa), laskua 42,5 %.
 • Liikevoitto oli -23,9 milj. euroa (30,6 milj. euroa), laskua 178,2 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -15,2 % (11,2 %), laskua 236,0 %.
 • Tilikauden tulos oli -29,5 milj. euroa (47,7 milj. euroa), laskua 161,8 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -1,44 euroa (2,36 euroa), laskua 160,9 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 192,0 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 163,4 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 153,2 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 391,0 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 156,8 milj. euroa (272,9 milj. euroa), laskua 42,6 %.
 • Liikevoitto oli -24,5 milj. euroa (18,4 milj. euroa), laskua 233,2 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -15,6 % (6,7 %), laskua 331,8 %.
 • Tilikauden tulos oli -30,1 milj. euroa (11,7 milj. euroa), laskua 356,4 %.
 • Osakekohtainen tulos -1,44 euroa (0,47 euroa), laskua 408,6 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -5,1 milj. euroa (30,4 milj. euroa), laskua 116,9 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta sisältää noin 1,6 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka muodostuivat yt-neuvottelujen tuloksena syntyneistä irtisanomisten palkkakustannuksista, päättyviin vuokrasopimuksiin liitännäisistä kuluista sekä tilikauden 2020 aikana kirjatuista luottotappioista. Lisäksi liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan sisältyy yli 1 milj. euroa liiketoimintojen alasajo- ja käynnistyskustannuksia.
 • Katsauskauden tulokseen sisältyy noin 6,5 milj. euroa kertaluonteisia poistoja ja arvonalentumisia muodostuen lopetetuista yksiköistä ja yksiköistä, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa, sekä päättyvien vuokrasopimusten IFRS 16 -vaikutuksista.
 • Valtioiden tuet tammi–joulukuussa 2020 kaikissa yhtiön toimintamaissa olivat yhteensä noin 12,5 milj. euroa.

VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT:

 • Suomen hallitus tiukensi ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja asiakaspaikkarajoituksia lokakuusta 2020 alkaen valtakunnallisesti viikon siirtymäajalla. Anniskeluaikaa rajoitettiin klo 24 ja aukioloa klo 01 päättyviksi. Pandemian kiihtyvyysalueilla anniskelu päättyi klo 22 ja aukiolo klo 23. Asiakaskapasiteetti rajoitettiin puoleen normaalista.
 • Yhtiö aloitti koko Suomen henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut 5.10.2020.
 • Perustuslakivaliokunta otti 15.10.2020 kantaa Suomen hallituksen esitykseen ravintolarajoituksista katsoen sen osin perustuslain vastaiseksi.
 • Uusista ravintolarajoituksista Suomessa säädettiin valtioneuvoston asetuksella 1.11.2020 alkaen, ja valtaosa maakunnista siirtyi pandemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueiden tiukentuneiden rajoitusten piiriin. Valtioneuvoston ravintolarajoituksia koskeva uusi asetus astui voimaan 12.12.2020, jonka mukaan asetus on voimassa 28.2.2021 saakka.
 • Norjassa ravintoloissa astui voimaan alkoholinmyyntikielto 9.11.2020 alkaen, joka on edelleen toistaiseksi voimassa muun muassa Oslossa.
 • Tanskassa ravintolat suljettiin kokonaan 9.12.2020 alkaen ja vain take-away-myynti on sallittu 28.2.2021 saakka.
 • Joulukuun lopussa yhtiön kansainväliset ravintolat, tapahtumatalot ja yökerhot olivat suljettuina, ja muut liiketoiminta-alueet olivat tiukasti rajoitettuja.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT:

 • Liiketoimintajohtaja ja johtoryhmän jäsen Eemeli Nurminen jäi pois NoHo Partnersin palveluksesta 1.1.2021.
 • Yhtiö tiedotti 4.1.2021, että kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Perttu Pesonen jättää tehtävänsä 1.2.2021.
 • Yhtiö tiedotti 5.1.2021, että sen yhteistoimintaneuvottelut johtavat muutoksiin organisaatiorakenteessa, 55 tehtävän vähentämiseen ja 15 tehtävän osa-aikaistamiseen johtoryhmä-, esimies- ja hallintotehtävissä sekä osa- ja kokoaikaisiin lomautuksiin, jotka koskivat sillä hetkellä noin 600 henkilöä.
 • Yhtiön liikevaihto tammikuussa 2021 oli noin 7,8 milj. euroa ollen noin 53 % viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin -1,8 miljoonaa euroa.
 • Yhtiö tiedotti 29.1.2021 hankkineensa Allas Sea Poolin ravintolaliiketoiminnan. NoHo Partnersista tuli merikylpylän vuokralainen 1.2.2021 lähtien.
 • Suomen hallitus antoi 4.2.2021 eduskunnalle lakiesityksen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, jonka myötä ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa jatkettaisiin kesäkuun 2021 loppuun.
 • Yhtiö tiedotti 15.2.2021 saaneensa päärahoittajiensa kanssa neuvottelut päätökseen uudesta pitkän aikavälin rahoitussopimuksesta rahoitusasemansa turvaamiseksi ja jälleenrakennusohjelman toteuttamiseksi.

YHTEENVETO

Koronaviruspandemian aiheuttama markkinamuutos vaikutti merkittävästi konsernin vuoden 2020 neljännen kvartaalin sekä koko tilikauden 2020 tulokseen. Loka–joulukuussa, joka on normaaliolosuhteissa ravintolaliiketoiminnassa myynnillisesti tuloksellisin kvartaali, yhtiö operoi hyvin rajoitetussa toimintaympäristössä yökerholiiketoiminnan, tapahtumaravintolatoiminnan ja kansainvälisen liiketoiminnan ollessa pysähdyksissä. Suomen hallituksen asettamien ravintolarajoitusten myötä yhtiö siirtyi lokakuussa toteuttamaan liiketoimintaansa low-skenaarionsa mukaisesti myynnin volyymin ollessa noin 50 prosenttia edellisvuoden tasosta. Yleinen pandemiatilanne, marraskuussa tiukentuneet ravintolarajoitukset ja yritystilaisuuksien peruuntumiset heikensivät loppuvuoden kysyntää entisestään.

Konsernin loka–joulukuun 2020 liikevaihto oli noin 31,6 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 42 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Konsernin liiketappio loka–joulukuussa oli noin 11,9 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 7,2 miljoonaa euroa negatiivinen.

Koko tilikauden 2020 liikevaihto oli 156,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 57,5 prosenttia viime vuodesta. Koronapandemiasta aiheutunut liikevaihdon menetys tilikaudella 2020 oli arviolta noin 145 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 23,9 miljoonaa euroa. Nopean reagoinnin, operatiivisen toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen avulla yhtiö pystyi rajaamaan poikkeusolojen negatiivista vaikutusta liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan, joka jäi koko tilikauden osalta vain 5,1 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

Tammi–joulukuun 2020 liiketoiminnan operatiivinen kassavirta sisältää noin 1,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, jotka muodostuivat yt-neuvottelujen tuloksena syntyneistä irtisanomisten palkkakustannuksista, päättyviin vuokrasopimuksiin liitännäisistä kuluista sekä tilikauden 2020 aikana kirjatuista luottotappioista. Lisäksi liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan sisältyy yli 1,0 miljoonaa euroa liiketoimintojen alasajo- ja käynnistyskustannuksia. Katsauskauden tulokseen sisältyy noin 6,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia poistoja ja arvonalentumisia muodostuen lopetetuista yksiköistä ja yksiköistä, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa, sekä päättyvien vuokrasopimusten IFRS 16 -vaikutuksista.

Lokakuun 2020 liikevaihto oli noin 12,3 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 57 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin -1,9 miljoonaa euroa.

Marraskuun 2020 liikevaihto oli 10,1 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 37 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin -2,0 miljoonaa euroa.

Joulukuun 2020 liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 35 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin -3,2 miljoonaa euroa. Joulukuun liiketoiminnan operatiivinen kassavirta sisältää noin 0,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, jotka muodostuivat yt-neuvottelujen tuloksena syntyneistä irtisanomisten palkkakustannuksista, päättyviin vuokrasopimuksiin liitännäisistä kuluista sekä luottotappioista.

Tammikuun 2021 liikevaihto oli noin 7,8 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 53 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liikevaihto muodostui ravintolaliiketoiminnasta Suomessa kansainvälisen liiketoiminnan ollessa täysin pysähtynyt. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta tammikuussa oli noin -1,8 miljoonaa euroa.

Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tukia 1.1.–31.12.2020 väliselle ajalle on kirjattu yhteensä noin 12,5 miljoonaa euroa. Tammi–joulukuussa 2020 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa painottuen huhti–toukokuulle 2020.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS AKU VIKSTRÖM

NoHo Partnersin vuosi 2020 oli COVID-19-pandemian runtelema. Vuosi alkoi ennätyksellisen hyvin, mutta vauhti pysähtyi kuin seinään, kun pandemia löi läpi täydellä voimalla ja viranomaisrajoitusten astuttua voimaan kuluttajakysyntä romahti. Vuosi oli kesän hetkellistä palautumisjaksoa lukuun ottamatta taistelua toiminnan sopeuttamisen kanssa sekä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimista ja kassavirran turvaamista. Loppuvuodesta pahentunut tartuntatilanne Suomessa, Norjassa ja Tanskassa johti vuoden suurimman sesongin täydelliseen jäähtymiseen.

Yhtiö on keskittynyt koronakriisin keskellä turvaamaan tulevaisuutensa huolehtimalla henkilöstöstään ja neuvottelemalla kestäviä rahoitusratkaisuja, joilla se pystyy varmistamaan kilpailukykynsä markkinan palautuessa. Yhtiön tulevaisuuden kannalta merkittävänä saavutuksena voidaankin pitää uutta viiden vuoden rahoitusohjelmaa, joka turvaa yhtiön likviditeetin sekä jälleenrakennusohjelman vuodelle 2021. Yhtiö on sitoutunut yhdessä rahoituslaitostensa kanssa lainanlyhennysohjelmaan, joka mahdollistaa yhtiön kasvusuunnitelman toteuttamisen ja velkaisuuden keventämisen tasapainossa. Tavoitteena on, että IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran suhde vuoden 2023 loppuun mennessä on alle 3.

Vuoden 2021 näkymät ovat edelleen epävarmat. Tämänhetkisen olettamuksemme mukaan markkinarajoitukset kevenevät ja kysyntä alkaa palautumaan kesän aikana. Elpymisen myötä aloitamme jälleenrakentamisohjelmamme määrätietoisesti. Kuten vuoden 2020 kesä osoitti, asiakaskysyntä palautuu nopeasti markkinan normalisoituessa ja terassien avautuessa. Olemme valmistautuneet koronashokista palautumiseen perusteellisesti karsimalla kustannuksia ja hiomalla operatiivista toimintaamme vaikeissa olosuhteissa. Tämä sekä yhtiön kriisin aikana edelleen tehostama ravintolaportfolio ja täyden poisto-ohjelman keventämä tase takaavat hyvät lähtökohdat yhtiön rakenteellisen kannattavuuden parantamiseen.

Erittäin vaikeasta vuodesta huolimatta, uskoni tämän joukkueen kykyyn selvitä tästä kriisistä on vankkumaton. Edessä olevat kuukaudet ovat vielä haastavia, ja ne vaativat kärsivällisyyttä myös sidosryhmiltämme. Katsomme tulevaisuuteen kuitenkin luottavaisin mielin ja julkaisemme uuden strategiamme tavoitteineen vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiömme tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ravintolayhtiö, jonka strategiana tulee olemaan kannattava kasvu entistä valikoiduimmissa markkinoissa ja asiakassegmenteissä.

Aku Vikström
toimitusjohtaja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinat

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut vakava ja äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemiatilanteen kiihtymisen ja sitä seuranneiden ravintoloiden rajoitustoimien myötä yhtiön toiminta rajoitetussa toimintaympäristössä tulee jatkumaan alkuvuonna 2021.

Tulosohjeistus

Yhtiö ei anna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

Tulosohjeistusta vuoden 2021 osalta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset, rajoitusten mahdolliset muutokset, asiakaskysynnän muutokset ja talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi alkuvuoden 2021 liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 tullaan julkaisemaan vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana.

AVAINLUKUJA    
NoHo Partners -konserni yhteensä    
(1000 euroa)1.10.-31.12.20201.10.-31.12.20191.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
(Jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
    
Liikevaihto31 61575 179156 771272 820
Liikevoitto-11 7727 019-23 88030 551
Liikevoitto, %-37,2 %9,3 %-15,2 %11,2 %
Tilikauden tulos-11 8874 893-29 46947 674
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos (euroa)-0,530,20-1,441,10
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa)-0,530,20-1,442,36
Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta-7 1619 504-5 12430 409
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €  163 431105 391
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %  192,0 %75,9 %
Korolliset nettovelat, €  316 621266 691
Nettovelkaantumisaste, %  391,0 %194,6 %
Omavaraisuusaste, %  18,1 %29,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %, (p.a.)  -5,9 %8,4 %
Oikaistut nettorahoituskulut2 7271 98010 7887 166
Materiaalikate, %68,9 %75,6 %72,0 %74,3 %
Henkilöstökulut, %41,5 %32,8 %38,0 %32,6 %

 

RAVINTOLALIIKETOIMINTA
(Vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot)
    
(1000 euroa)1.10.-31.12.20201.10.-31.12.20191.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019
Liikevaihto31 61575 179156 771272 912
Liikevoitto-11 9216 470-24 48818 389
Liikevoitto, %-37,7 %8,6 %-15,6 %6,7 %
Tilikauden tulos-12 0374 345-30 07711 730

 

RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT    
 1.10.-31.12.20201.10.-31.12.20191.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019
     
Ruokaravintolat    
Liikevaihto (MEUR)13,728,358,0107,5
Osuus kokonaisliikevaihdosta43,3 %37,6 %37,0 %39,4 %
Liikevaihdon muutos-51,6 % -24,3 % 
Yksiköt, lkm77727775
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,180,390,751,43
     
Viihderavintolat    
Liikevaihto (MEUR)5,723,443,988,5
Osuus kokonaisliikevaihdosta17,9 %31,1 %28,0 %32,4 %
Liikevaihdon muutos-75,8 % -35,2 % 
Yksiköt, lkm67676765
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,080,350,661,36
     
Fast casual -ravintolat    
Liikevaihto (MEUR)8,98,331,233,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta28,2 %11,1 %19,9 %12,3 %
Liikevaihdon muutos6,8 % 24,7 % 
Yksiköt, lkm53475348
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,170,180,590,70
     
Kansainväliset ravintolat    
Liikevaihto (MEUR)3,315,123,643,3
Osuus kokonaisliikevaihdosta10,6 %20,1 %15,1 %15,9 %
Liikevaihdon muutos-77,9 % -16,5 % 
Yksiköt, lkm40374037
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,080,410,591,17

OSINKO

NoHo Partners Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 104 820 924,23 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on -16 186 005,86 euroa.

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 21.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2020 yhtiöllä oli 19 222 270 osaketta.

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–joulukuussa 2020 oli 8,4 miljoonaa euroa (57,3 miljoonaa euroa).

Vuoden 2020 neljännen kvartaalin aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat suunnitellusti toteutetut Friends & Brgrs -ravintoloiden avaukset Espooseen, Helsinkiin ja Rovaniemelle sekä Space Bowling & Billiards -viihdekeskuksen avaus Lappeenrantaan.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 192,0 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 163,4 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 153,2 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat joulukuun 2020 lopussa 316,6 miljoonaa euroa (266,7 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–joulukuussa 2020 olivat 10,8 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 18,1 % (29,1 %) ja nettovelkaantumisaste 391,0 % (194,6 %).

Tammi–joulukuun 2020 rahoituskuluihin sisältyy noin 0,6 miljoonan euron kurssierokirjaus johtuen Norjan kruunun kurssimuutoksista.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian leviäminen, Suomen hallituksen sen hillitsemiseksi asettamat ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet erittäin haitallisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Pandemian lopullinen kesto ja kokonaisvaikutukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mistä johtuen vaikutukset NoHo Partnersin tulevaisuudessa toteutuvaan liikevaihtoon, tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan saattavat poiketa johdon tekemistä tämänhetkisistä arvioista ja olettamuksista. Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin vähentääkseen pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Yhtiö aloitti määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen heti koronapandemian vaikutusten liiketoimintaan ilmetessä maaliskuussa. Yhtiö reagoi muutokseen nopealla kulujen alasajolla, henkilökunnan lomauttamisilla ja taloudellisen tilanteen tasapainottamisella. 13.3.2020 yhtiö perui aiemmin maaliskuussa antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 epävarman markkinatilanteen vuoksi ja aloitti yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut määräaikaisista, enintään 90 päivää kestävistä osa- tai kokoaikaisista lomautuksista, jotka koskivat konsernin koko henkilöstöä Suomessa eli noin 1 300 henkilöä.

Suomen hallitus määräsi ravintolat suljettaviksi koko maassa 4.4.2020 alkaen toukokuun loppuun saakka koronapandemian leviämisen estämiseksi. Yhtiö sulki yökerhonsa ja lukuisia muita ravintoloita viranomaissuositusten mukaisesti ennen Suomen hallituksen virallista määräystä ravintoloiden sulkemisesta. Tanskassa ja Norjassa ravintolat suljettiin viranomaismääräysten mukaisesti jo 12.–13.3.2020. Yhtiö peruutti Suomen hallituksen antamien määräysten mukaisesti kaikki yli 500 henkilön yleisötapahtumat maaliskuusta heinäkuun loppuun saakka.

Yhtiön suurimmat kiinteät kustannukset ovat henkilöstö- ja toimitilakulut. Yhtiö neuvotteli kahden kuukauden vuokravapauden 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistaan huhti–toukokuulle.

Huhtikuussa yhtiö neuvotteli rahoittajiensa kanssa 34 miljoonan euron rahoituspaketin Suomessa, Tanskassa ja Norjassa, josta Finnvera takasi 15 miljoonan euron osuuden. Toukokuun lopulla yhtiö sai valmiiksi uudelleenrahoitusohjelmansa erääntyvien lainojensa osalta osana kokonaisrahoituspakettiaan. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta yhtiö sopi 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Rahoitus on Tesin vakautusrahoitusta koronatilanteessa. Lainan nostohetkellä konsernin johto arvioi, että rahoituskokonaisuus riittää turvaamaan yhtiön käyttöpääoman vuoden 2020 loppuun saakka koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta.

Yhteistoimintaneuvotteluja jatkettiin toukokuussa epävarman markkinatilanteen vuoksi. Kaksi viikkoa kestäneiden neuvotteluiden lopputuloksena määräaikaisten lomautusten jatkaminen osa- tai kokoaikaisesti koski noin 550 henkilöä Suomessa.

Tanskassa ja Norjassa ruokaravintoloiden liiketoiminta käynnistettiin jälleen toukokuussa maakohtaisin rajoituksin. Liiketoiminnan käynnistäminen Suomessa aloitettiin 1.6.2020 rajoitetussa toimintaympäristössä, minkä jälkeen yhtiö on keskittynyt liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen ja toimintansa rahoittamiseen omalla kassavirralla.

Kesäkuun alussa ruoka-, viihde- ja fast casual -ravintoloita avattiin vaiheittain ja hallitusti. Yökerhoja avattiin vaiheittain 26.6.2020 alkaen rajoitusten osittain purkautuessa ja 13.7.2020 alkaen laajemmin aukiolo- ja anniskelurajoitusten purkautuessa. Henkilöstöravintoloita avattiin elokuussa. Liikematkalaisten ja turistien puuttumisella sekä voimassa olevilla etätyösuosituksilla on ollut merkittävä vaikutus lounasruokailuun ja ravintoloiden arkimyyntiin.

Suomen hallitus tiedotti syyskuun lopussa tiukentavansa ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja asiakaspaikkarajoituksia kiihtyneen pandemiatilanteen vuoksi. Koronaepidemian toista aaltoa seuranneiden ravintolarajoitusten tiukennusten myötä yhtiö aloitti välittömät toimenpiteet. Yhtiö tiedotti 29.9.2020 aloittavansa uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa Suomen hallituksen asettamiin tiukkoihin ravintolatoimialaa koskeviin rajoituksiin. Neuvotteluiden tarkoituksena oli minimoida koronapandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia ja sopeuttaa yhtiön kustannustaso vastaamaan ravintolarajoitusten mukana laskevaa volyymia. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö eli noin 1 300 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään. Yhtiö tiedotti 5.1.2021 saaneensa yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Neuvottelut johtivat muutoksiin organisaatiorakenteessa, 55 tehtävän vähentämiseen ja 15 tehtävän osa-aikaistamiseen johtoryhmä-, esimies- ja hallintotehtävissä sekä osa- ja kokoaikaisiin lomautuksiin, jotka koskivat sillä hetkellä noin 600 henkilöä.

Tiukentuneiden ravintolarajoitusten myötä yhtiö arvioi lokakuussa siirtyvänsä toteuttamaan liiketoimintaansa low-skenaarionsa mukaisesti, jossa myynnin volyymi on noin 50 prosenttia edellisvuoden tasosta. Marraskuussa tiukentuneet rajoitukset heikensivät edelleen loppuvuoden näkymiä. Marraskuun ja joulukuun liikevaihtotasot jäivät alle 40 prosenttiin viime vuoden vastaavasta jaksosta. Joulukuun 2020 lopussa yhtiön tilaus- ja tapahtumaravintolat, yökerhot sekä Tanskan ja Norjan ravintolat olivat suljettuina.

Yhtiö sai helmikuussa 2021 neuvoteltua päärahoittajiensa kanssa uuden rahoitussopimuksen, joka turvaa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusaseman ja mahdollistaa jälleenrakentamisvaiheen toimenpiteet.

Ravintolarajoitukset

Suomi

Huhti-toukokuun ravintoloiden lock-downin jälkeen ravintolat avattiin Suomessa kesäkuun alussa rajoituksin, jotka koskivat aukioloja, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä. 22.6.2020 alkaen anniskeluaikoja pidennettiin klo 22:sta klo 01:een ja asiakasmäärää nostettiin 50 prosentista 75 prosenttiin. Asiakasmäärien rajoitus ei koskenut terasseja ja ulkotiloja, mutta myös näissä oli huolehdittava asiakasturvallisuudesta. Ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat rajoitukset päättyivät 13.7.2020. Tästä lähtien ravintoloiden asiakkailla on pitänyt edelleen olla oma istumapaikka ja ravintoloiden on jatkossakin annettava asiakkailleen ohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista, kuten käsienpesusta ja turvaväleistä. Yli 500 henkilön yleisötapahtumat ulkotiloissa olivat sallittuja heinäkuussa erityisrajoituksin. Elokuun alusta myös yli 500 hengen sisätapahtumat erityisjärjestelyin sallittiin.

Koronavirustilanteen kehittyessä toiseksi aalloksi ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja rajoitettiin jälleen lokakuun alusta lähtien viikon siirtymäajalla. Anniskeluaikoja tiukennettiin valtakunnallisesti klo 24 saakka ja aukioloaikoja klo 01 saakka. Koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla ravintoloiden tuli sulkea ovensa klo 23 anniskelun päättyessä klo 22, ja asiakaspaikkamäärä oli enintään puolet maksimimäärästä.

Perustuslakivaliokunta otti 15.10.2020 kantaa Suomen hallituksen esitykseen ravintolarajoituksista katsoen sen osin perustuslain vastaiseksi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi 20.10.2020 mietintönsä uusista ravintolarajoituksista. Tarkemmin asiakasmäärien rajoituksista ja niiden alueellisesta kohdentumisesta säädettiin valtioneuvoston asetuksella. Esitetty lakimuutos tuli voimaan marraskuun 2020 alussa. Sen mukaan ravintoloiden anniskelu on sallittu valtakunnallisesti klo 24 saakka ja aukiolo klo 01 saakka. Pandemian kiihtyvyysalueilla ravintoloiden anniskelu on sallittu klo 22 saakka ja aukiolo ravintoloissa, joiden pääasiallinen ravitsemistoiminta on alkoholin tarjoilu, klo 23 saakka. Yökerhoissa, baareissa ja pubeissa asiakasmäärää rajataan puoleen normaalista. Ruokaravintoloissa asiakasmäärärajoitus on 75 prosenttia ja aukiolo sallittu klo 24 saakka. Lisäksi pandemian leviämisalueilla ruokaravintoloiden tulee sulkea klo 23. Valtioneuvoston ravintolarajoituksia koskeva uusi asetus astui voimaan 12.12.2020 ollen voimassa 28.2.2021 saakka.

Rajoitustoimilla oli merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan neljännellä kvartaalilla. Valtaosa yhtiön ravintoloista operoi loka–joulukuussa pandemian kiihtyvyys- ja leviämisalueiksi luokitelluilla alueilla, joissa rajoitustoimet ovat perustason alueita tiukempia. Yhtiön yökerhot suljettiin lokakuussa tiukentuneiden rajoitusten seurauksena ja myös tapahtumatalot ovat edelleen toistaiseksi kiinni.

Suomen hallituksen 4.2.2021 eduskunnalle antaman lakiesityksen myötä ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa jatketaan kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Tanska ja Norja

Rajoitukset Tanskassa ja Norjassa ovat olleet koko koronapandemian ajan Suomea tiukemmat, mutta samanaikaisesti valtiot ovat tukeneet ravintola-alaa taloudellisesti suorilla tuilla. Tanskassa ja Norjassa valtiot ovat kattaneet noin 80 prosenttia koronapandemian aikaisista vuokra- ja muista kiinteistä kuluista. Molemmissa maissa kulurakennetta on jouduttu sopeuttamaan lomautuksilla ja irtisanomisilla sekä määrätietoisilla hallinnon tehostamistoimenpiteillä.

Tanskassa ravintolat suljettiin maaliskuun puolivälissä, ja ruokaravintoloita avattiin jälleen toukokuun alkupuolella. Kesäkuukausina Tanskassa ravintoloiden henkilömäärä oli sisätiloissa rajoitettu ja ravintoloiden tuli sulkea klo 24. Yli 500 henkilön tapahtumat oli peruttu elokuun 2020 loppuun saakka. Yökerhot ja cocktail-baarit olivat suljettuina elokuun loppuun saakka, ja cocktail-baarit avattiin 1.9.2020. Baarien ja ravintoloiden aukiolorajoituksia tiukennettiin 18.9.2020, mistä lähtien ravintoloiden oli suljettava klo 22.00, asiakasmäärät rajoitettiin noin 50 prosenttiin maksimikapasiteetista, eikä yli 50 henkilön tapahtumia saanut järjestää. Koronapandemian kiihtymisen vuoksi ravintolat suljettiin koko maassa 9.12.2020 ja vain take-away-myynti on sallittu 28.2.2021 saakka.

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kriisin aikana kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut 80 prosenttia. Kiinteiden kulujen lisäksi Tanskan valtio kattoi myös 80 prosenttia palkkakuluista 8.7.2020 saakka. Rajoitusten tiukentumisen myötä tukea kiinteiden kulujen osalta nostettiin 90 prosenttiin marraskuun 2020 alussa, jonka lisäksi valtio kompensoi myös palkkakuluja 80 prosenttia. Tanskan valtion kompensaatiot jatkuvat rajoitustoimien jatkuessa toistaiseksi.

Norjassa maaliskuun puolivälissä alkaneen ravintolasulun jälkeen ravintoloiden alkoholinmyyntiluvat palautettiin Oslon ruokaravintoloille 6.5.2020, ja muut ravintolat saivat alkoholimyyntiluvan kesäkuun alusta. Ravintoloiden henkilömäärä oli kesäkuukausina sisätiloissa rajoitettu ja tarjoilun tuli tapahtua pöytiin.

Norjassa ravintoloiden normaaliaukiolot olivat voimassa 15.6.–8.8.2020 välillä. Tämän jälkeen aukiolorajoituksia tiukennettiin, ja 8.8.2020 asetettiin klo 24 sulkemismääräys. Norjassa aukiolorajoitukset poistettiin Osloa lukuun ottamatta 12.10.2020. Asiakaskapasiteetti oli 50 prosenttia, tarjoilu tapahtui pöytiin ja metrin turvavälit oli taattava. Yli 200 henkilön yleisötapahtumat ovat toistaiseksi peruttu. Oslossa tiukennettiin määräyksiä 27.10.2020: ravintolat eivät saaneet ottaa asiakkaita sisään klo 22 jälkeen ja tarjoilun oli päätyttävä klo 24.00. Rajoitukset tiukentuivat edelleen 9.11.2020, josta lähtien ravintolat eivät saa tarjoilla lainkaan alkoholia. Yhtiön ravintolat Norjassa ovat pääasiallisesti viihderavintoloita, ja ne suljettiin. Anniskelurajoitusta purettiin tammikuun 2021 kolmannella viikolla alueellisesti, mutta anniskelukielto jatkuu muun muassa Oslossa toistaiseksi.

Rajoitusten höllentyessä Norjan valtion kompensaatio laski elokuun 2020 alussa kiinteiden kulujen osalta 80 prosentista 50 prosenttiin, mutta tukea nostettiin jälleen lokakuussa 60 prosenttiin. Marraskuussa rajoitusten tiukennuttua edelleen tukea nostettiin jälleen sen ollessa marras–joulukuussa 2020 85 prosenttia ja tammi–helmikuussa 2021 70 prosenttia.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Yhtiön Suomen valtiolta saama kompensaatio tammi–joulukuussa 2020 oli noin 5,1 miljoonaa euroa. Tanskan valtiolta yhtiön saama tuki tammi–joulukuussa oli noin 4,5 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 2,8 miljoonaa euroa. Konsernin saamat Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet ajalta 1.1.–31.12.2020 olivat yhteensä noin 12,5 miljoonaa euroa. Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 5 Julkiset avustukset.

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ

 • NoHo Partners luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019. Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan luopumisesta johtuen konserni on aloittanut vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina. Liitetiedossa 2. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Tilinpäätöstiedotteen vertailutiedoissa henkilöstövuokraus on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Ks. tarkemmin liitetieto 2.
 • Tilinpäätöstiedotteessa konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 • Yhtiö on ottanut käyttöön 1.4.2020 alkaen uuden tunnusluvun, Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta. (Tunnusluvun laskentakaava: Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset – osuus osakkuusyhtiön tuloksesta – IFRS 16 -vuokrakulujen muuntaminen kassavirtaperusteiseksi.) Tunnusluku esittää yhtiön tuottaman kassavirran määrää ennen investointeja, veroja ja rahoituskuluja, ja sen tarkoituksena on kuvata ravintolaliiketoiminnasta toteutuvaa kassavirtaa.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2021

NoHo Partnersin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2021 on seuraava: 

 • Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 viikolla 11
 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021 tiistaina 11.5.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021 tiistaina 10.8.2021
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021 tiistaina 9.11.2021

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään torstaina 18.2.2021 klo 10.00 alkaen Allas Sea Poolin ravintolassa osoitteessa Katajanokanlaituri 2 a, 00160 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee tilikauden 2020 tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja markkinanäkymistä.

Tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2020-q4-tulos. Tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää verkon välityksellä. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin tammi–joulukuun 2020 tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä.

Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 18.2.2021

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Tilinpäätöstiedote 2020

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

WWW.NOHO.FI

NOHO PARTNERS OYJ on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjoismaiden merkittävin ravintolayhtiö. www.noho.fi