13.10.2020
Sijoittajauutiset

NoHo Partners pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan tartuntatautilain ravintola-alaa koskevan muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelut

NoHo Partners Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 13.10.2020 klo 13.00

NoHo Partners pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan tartuntatautilain ravintola-alaa koskevan muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelut

Ravintolakonserni NoHo Partners Oyj on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toiminnan lainmukaisuuden tartuntatautilain ravintola-alaa koskevan muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelun aikana.

Hallitus on 1.10.2020 antanut eduskunnalle lakiesityksen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ravintola-alalle 1.6.–31.10.2020 säädettyjen rajoitustoimenpiteiden jatkamista 28.2.2021 saakka. Hallitus on myös antanut valtioneuvoston asetuksen muutosesityksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi 9.10.2020. Muutos tuli voimaan 11.10.2020. Valtioneuvoston asetuksen muutos ja hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä, ja valmistelu on kuulunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun vastuulle.

NoHo Partnersin mukaan hallituksen esityksestä puuttuvat yksityiskohtaiset perustelut ehdotettujen toimenpiteiden välttämättömyydestä covid-19-pandemian hillitsemiseksi. Esityksen valmistelussa ei ole riittävällä tavalla huomioitu eikä arvioitu esitetyille rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten toimenpiteiden, kuten ravintola-alan omavalvonnan, vaikuttavuutta pandemian hillitsemiseksi. Tapa, jolla rajoitustoimenpiteitä voidaan valtioneuvoston asetuksella alueellisesti lieventää ja jälleen kiristää, on myös perustuslain näkökulmasta ongelmallinen.

Ravintola-alan rajoitustoimenpiteitä koskevien säännösten valmistelussa ei ole myöskään riittävällä tavalla otettu huomioon elinkeinonvapauden ja omaisuuden suojaa koskevien perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutumista. Koska kyseessä on merkittävä perusoikeuksien rajoitus, hallituksen esitykseen ja asetuksen perustelumuistioon olisi tullut sisällyttää tarkastelu elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan kannalta vähemmän rajoittavista muista sääntelyvaihtoehdoista, toimialan omien toimenpiteiden merkityksestä sekä perustelut sääntelyn välttämättömyydestä.

- On selvää, että koronapandemian leviämistä pitää pystyä hillitsemään ja ihmisten terveyttä suojelemaan. Sinne, missä tartuntaketjuja ja altistuksia todistettavasti esiintyy, on asetettava rajoituksia. Tätä pitää myös järkevästi kyetä ennakoimaan. Erityisen ongelmallinen on hallituksen esitys rajoitustoimenpiteiden valtakunnallisuudesta. Laajojen, koko toimialaa koskevien rajoitustoimenpiteiden jatkamisen edellytyksenä pitää esittää ajantasaista tilastotietoa siitä, että altistumisia tai tartuntoja esiintyisi merkittävissä määrin kaiken tyyppisissä ravintoloissa, toteaa NoHo Partners Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikström.

NoHo Partners Oyj on tänään 13.10.2020 kirjallisesti pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan lainmukaisuuden tartuntalain muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelussa, ja ryhtymään asiassa saadun selvityksen johdosta aiheellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi

NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi