15.2.2024
Pörssitiedotteet

NoHo Partners Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Kannattava kasvu jatkui kaikilla markkinoilla – koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto 10,1 %

NoHo Partners Oyj, Pörssitiedote, 15.2.2024 klo 8.00

NoHo Partners Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Kannattava kasvu jatkui kaikilla markkinoilla – koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto 10,1 %

Tämä tiedote on tiivistelmä NoHo Partnersin tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuulta 2023. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.noho.fi.

LOKA-JOULUKUU LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 107,1 (88,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 21,6 prosenttia.
 • Operatiivinen käyttökate oli 13,5 (11,5) miljoonaa euroa ja kasvoi 17,4 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 10,6 (8,5) miljoonaa euroa ja kasvoi 24,7 prosenttia.
 • Liikevoitto-% oli 9,9 (9,6) prosenttia.
 • Tulos oli 4,0 (0,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 455,6 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu tulos oli 6,7 (3,6) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 (-0,01) euroa ja kasvoi 1609,1 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,28 (0,13) euroa ja kasvoi 114,0 prosenttia.

TAMMI-JOULUKUU LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 372,4 (312,8) miljoonaa euroa ja kasvoi 19,0 prosenttia.
 • Operatiivinen käyttökate oli 44,7 (41,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 7,6 prosenttia. Vertailukelpoinen, BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 46,3 miljoonaa euroa*.
 • Liikevoitto oli 35,9 (31,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 13,6 prosenttia. Vertailukelpoinen, BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu liikevoitto oli 37,5 miljoonaa euroa*.
 • Liikevoitto-% oli 9,7 (10,1) prosenttia. Vertailukelpoinen, BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu liikevoitto-% oli 10,1 prosenttia*.
 • Tulos oli 10,4 (4,9) miljoonaa euroa ja kasvoi 112,2 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu tulos oli 19,3 (14,8) miljoonaa euroa*.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,07) euroa ja kasvoi 439,9 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,77 (0,56) euroa ja kasvoi 36,5 prosenttia*.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

* BBS-järjestelyn transaktiokuluilla viitataan Better Burger Society -järjestelyyn liittyviin 2,5 miljoonan euron neuvonantaja-, rahoitus- ja varainsiirtoverokuluihin. Transaktiokuluista 1,5 miljoonaa euroa on kirjattu tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin vuoden kolmannella neljänneksellä ja 1,0 miljoonaa euroa rahoitukseen liitännäisiä kuluja jaksotettiin lainojen maturiteettiajalle. Katsauksessa käytetään lyhennettä BBS, kun viitataan Better Burger Society -alakonserniin.

AVAINLUKUJA

milj. euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos, % Q1–Q4 2023 Q1–Q4 2022 Muutos, %
Liikevaihto 107,1 88,1 21,6 372,4 312,8 19,0
Operatiivinen käyttökate 13,5 11,5 17,4 44,7 41,6 7,6
Liikevoitto 10,6 8,5 24,7 35,9 31,6 13,6
Liikevoitto, % 9,9 9,6 9,7* 10,1
Tilikauden tulos 4,0 0,7 455,6 10,4 4,9 112,2
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, euroa 0,15 -0,01 1 609,1 0,38 0,07 439,9
Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,13 114,0 0,73 0,56 30,4
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta 134,6 121,0 11,2
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, % 116,2 135,1
Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen ilman IFRS 16 -vaikutusta 3,0 2,9
Oikaistu omavaraisuusaste, % 29,7 29,1
Materiaalikate, % 75,2 76,5 75,2 75,3
Henkilöstökulu, % 32,8 32,9 32,5 33,2

*Vertailukelpoinen liikevoitto-% 10,1%

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tulosohjeistus 15.2.2024 alkaen

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2024 noin 430 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9,5 prosentin liikevoittomarginaalin.

Yhtiö päivittää pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024–2026 ja julkaisee ne pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 22.5.2024.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2023 oli menestys NoHo Partnersille monella rintamalla. Yhtiön kannattava kasvu jatkui Suomessa, ja kannattavuustaso nousi merkittävästi myös kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yhtiön saavutti kannattavuudessa 10 %:n tavoitetason jo toista vuotta peräkkäin.

NoHo Partnersin erinomaisen kannattavuuskehityksen taustalla ovat kestävät rakenteelliset muutokset, joita yhtiö on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana sekä ravintolaportfolioon että kiinteisiin kustannuksiin. Jatkuva panostaminen operatiivisen osaamisen kehittämiseen niin Suomessa kuin ulkomailla vahvistaa yhtiön kilpailuetua myös vaihtelevassa kysyntäympäristössä.

Vuonna 2023 NoHo Partners toimi strategiansa keskiössä kaikilla osa-alueilla. Yhtiö palasi Norjassa yritysostovetoiseen kasvuun hankkimalla viisi kannattavaa ja toimivuutensa jo todistanutta yksikköä, ja sai päätökseen suurten ja kannattavien kaupunkihankkeiden viimeisen vaiheen Messukeskuksen ravintolatoimintojen siirryttyä NoHo Partnersille heinäkuussa. Lisäksi Friends & Brgrs siirtyi osaksi konserniin perustettua Better Burger Society -yhtiötä, jonka kautta NoHo Partners laajentui katsauskaudella menestyksekkäästi myös uudelle markkinalle Sveitsiin. Sieltä hankitun hampurilaisketju Holy Cow!:n liiketoiminta on kehittynyt odotuksia paremmin integraation edistyessä erinomaisesti. Katsauskauden jälkeen NoHo Partners luopui lisäksi omistuksestaan Eezy Oyj:ssä. Tehdyt muutokset omistusrakenteissa valmistavat yhtiötä kohti seuraavaa strategiakautta ja kannattavana jatkuvaa kasvua.

Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat sekä kasvuinvestoinnit että osingon maksamisen osakkeenomistajille. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,43 euroa osakkeelta. Yhtiön tavoitteena on maksaa kasvavaa osinkoa myös tulevaisuudessa.

Suomen talouden heikot näkymät sumentavat myös ravintolamarkkinan näkymiä vuonna 2024. Ravintolamarkkinan positiivinen kehitys jatkuu, mutta arvioimme kuluttajien ostovoimaan kohdistuvien paineiden näkyvän erityisesti opiskelijoiden ja perheiden rahankäytössä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vastaavasti raaka-aineiden osalta suurin inflaatiopaine on hellittänyt ja työvoiman saatavuus on hyvällä tasolla. Ohjeistamme noin 430 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 9,5 prosentin liikevoittomarginaalia vuodelle 2024. Yhtiö julkaisee vuoden 2026 strategiset tavoitteensa pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 22.5. Helsingissä.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka–joulukuussa 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 21,6 prosenttia 107,1 (88,1) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 13,5 (11,5) miljoonaa euroa ja kasvoi 17,4 prosenttia. Liikevoitto oli 10,6 (8,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9,9 (9,6) prosenttia. Tulos loka–joulukuussa oli 4,0 (0,7) miljoonaa euroa. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu tulos oli 6,7 (3,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 85,9 prosenttia.

Tammi–joulukuussa 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 19,0 prosenttia 372,4 (312,8) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate kasvoi 7,6 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 44,7 (41,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 35,9 (31,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9,7 (10,1) prosenttia. Kauden tulos oli 10,4 (4,9) miljoonaa euroa. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 46,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 37,5 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,1 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu tulos oli 19,3 (14,8) miljoonaa euroa ja kasvoi 30,2 prosenttia.

Yhtiö onnistui tasapainottamaan inflaation vaikutuksia liiketoimintaansa keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä hinnankorotuksilla, eikä yleinen hinnannousu olennaisesti vaikuttanut materiaalikatteeseen. Tehokkaan operatiivisen ohjauksen ja liikevaihdon kasvun myötä henkilöstökulut ovat pysyneet kilpailukykyisellä tasolla.

Suomen liiketoiminta

milj. euroa Q42023 Q4 2022 Q1–Q4 2023 Q1–Q4 2022
Liikevaihto 78,2 71,4 292,6 251,2
Operatiivinen käyttökate 9,5 10,6 35,6 34,8
Liikevoitto 8,3 8,4 30,7 28,2
Liikevoitto, % 10,6 11,8 10,5 11,2
Materiaalikate, % 76,7 76,9 75,5 75,3
Henkilöstökulu, % 33,8 32,5 32,7 32,8

Loka–joulukuussa 2023 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 9,6 prosenttia 78,2 (71,4) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 9,5 (10,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto loka–joulukuussa oli 8,3 (8,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,6 (11,8) prosenttia.

Tammi–joulukuussa 2023 liikevaihto kasvoi 16,5 prosenttia 292,6 (251,2) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 35,6 (34,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 30,7 (28,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,5 (11,2) prosenttia. Vertailukelpoinen, BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 36,5 miljoonaa euroa, liikevoitto oli 31,5 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,8 prosenttia.

Kansainvälinen liiketoiminta

milj. euroa Q4 2023 Q4 2022 Q1–Q4 2023 Q1–Q4 2022
Liikevaihto 28,9 16,7 79,7 61,6
Operatiivinen käyttökate 4,0 0,9 9,1 6,8
Liikevoitto 2,3 0,1 5,3 3,4
Liikevoitto, % 7,9 0,7 6,6 5,5
Materiaalikate, % 71,0 74,7 73,9 75,3
Henkilöstökulu, % 30,0 34,4 31,7 35,1

Loka–joulukuussa 2023 liikevaihto kasvoi 72,9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 28,9 (16,7) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 4,0 (0,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,3 (0,1) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,9 (0,7) prosenttia.

Tammi–joulukuussa 2023 liikevaihto kasvoi 29,5 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 79,7 (61,6) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 9,1 (6,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,3 (3,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 6,6 (5,5) prosenttia. Vertailukelpoinen, BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 9,8 miljoonaa euroa, liikevoitto 5,9 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,4 prosenttia.

OSINKO

NoHo Partners Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 103 750 156,08 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on -5 181 668,54 euroa.

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 10.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,43 (0,40) euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä(t) ja maksupäivä(t) ilmoitetaan myöhemmin.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2023 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 20 975 678.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään 15.2.2024 klo 10.00. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee tilikauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Tulosinfoa voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://noho.videosync.fi/q4-2023. Tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta. Tilaisuuden kieli on suomi, ja sen tallenne on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

Lisätietoja
Aku Vikström, toimitusjohtaja, aku.vikstrom@noho.fi (johdon assistentti Niina Kilpeläinen, p. 050 413 8158)
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655
Jarno Vilponen, talousjohtaja, puh. 040 721 9376

NoHo Partners Oyj

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.

Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Sveitsissä. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Friends & Brgrs, Campingen, Cock’s & Cows ja Holy Cow!. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli n. 370 miljoonaa euroa. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö. Lisätietoja osoittessa noho.fi.

Tiedotteen liitetiedostot