10.8.2021
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Kysyntä elpyi nopeasti rajoitusten lieventyessä ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kääntyi positiiviseksi

NoHo Partners Oyj

PUOLIVUOSIKATSAUS 10.8.2021 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021

Kysyntä elpyi nopeasti rajoitusten lieventyessä ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kääntyi positiiviseksi

Vuoden 2021 toisella kvartaalilla NoHo Partnersin liiketoiminta oli tiukasti rajoitettua. Kvartaalin alussa ravintolatoiminta yhtiön kaikissa toimintamaissa oli sulkutilassa. Rajoitusten purkautuessa kesää kohti kysyntäelpyi nopeasti ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kääntyi kesäkuussa vahvasti positiiviseksi. Koronapandemian myötä tehostunut toiminta, määrätietoiset sopeutustoimet ja pysyvät kustannussäästöt näkyivät suhteellisen kannattavuuden parantumisena.

Toisen kvartaalin aikana yhtiön nettovelka ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta kääntyi laskuun ja se oli heinäkuun lopussa alle 160 miljoonaa euroa. Heinäkuun liikevaihto oli lähes pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 heinäkuun tasolla suhteellisen kannattavuuden ollessa vertailukausia 2019 ja 2020 selkeästi parempi. NoHo Partners julkaisi kesäkuussa tavoitteensa strategiakaudelle 2022–2024. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2024 loppuun mennessä.

HUHTI–KESÄKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 34,5 milj. euroa (19,0 milj. euroa), kasvua 81,1 %.
 • Liikevoitto oli -1,8 milj. euroa (-8,4 milj. euroa), kasvua 78,6 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -5,2 % (-44,3 %), kasvua 88,2 %.
 • Tilikauden tulos oli -4,3 milj. euroa (-9,2 milj. euroa), kasvua 53,6 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (-0,46 euroa), kasvua 60,4 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 0,7 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), kasvua 465,7 %.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

TAMMI–KESÄKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 54,7 milj. euroa (69,1 milj. euroa), laskua 20,9 %.
 • Liikevoitto oli -11,5 milj. euroa (-15,0 milj. euroa), kasvua 23,3 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -21,1 % (-21,8 %), kasvua 2,9 %.
 • Tilikauden tulos oli -15,0 milj. euroa (-18,0 milj. euroa), kasvua 16,7 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,67 euroa (-0,91 euroa), kasvua 26,0 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -6,0 milj. euroa (-3,5 milj. euroa), laskua 73,0 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 231,3 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 163,7 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 157,4 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 487,1 %.
 • Valtioiden tuet tammi–kesäkuussa 2021 olivat yhteensä noin 8,5 milj. euroa: Suomi noin 3,8 milj. euroa, Tanska noin 2,3 milj. euroa ja Norja noin 2,4 milj. euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Ravintolasulku Suomessa jatkui 18.4.2021 saakka, jonka jälkeen ravintolat oli mahdollista avata tiukoin rajoituksin anniskelun päättyessä klo 17 pandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla.
 • Ravintoloiden valtakunnallista anniskelukieltoa Norjassa purettiin 16.4.2021 alueellisesti, Oslossa 25.5.2021.
 • Tanskassa ravintolasulku purettiin 21.4.2021, mistä lähtien ravintolat saivat aueta rajoituksin. Ruokaravintoloiden ja baarien aukioloa pidennettiin Tanskassa 1.6.2021 alkaen klo 00 saakka.
 • Yhtiö julkisti 11.6.2021 päivitetyn strategiansa sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2022–2024.
 • Ravintolarajoituksia Suomessa kevennettiin 24.6.2021, jolloin perustasolta poistettiin anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset. Kiihtymisvaiheen alueeksi jäi vain Uusimaa, jossa ravintoloiden anniskeluaikaa pidennettiin klo 00 ja aukioloaikaa klo 01 saakka.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Valtakunnalliset ravintolarajoitukset Norjassa poistuivat kesäkuun lopussa. Heinäkuun alusta lähtien esimerkiksi yhtiön Norjan päämarkkina-alueella Oslossa ruokaravintolat ja baarit ovat auki 03 saakka.
 • Ruokaravintoloiden ja baarien aukioloa pidennettiin Tanskassa 15.7.2021 alkaen klo 02 saakka.
 • Ravintolarajoituksia Suomessa tiukennettiin jälleen heinäkuussa, jolloin useita alueita asetettiin kiihtymisvaiheen alueiksi. Elokuun alussa Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi asetettiin leviämisvaiheen alueiksi.

YHTEENVETO

Koronaviruspandemian aiheuttama markkinamuutos sekä tiukat ravintolatoimialaa koskevat sulku- ja rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi konsernin tammi–kesäkuun 2021 tulokseen.

Suomen hallituksen 8.3.2021 asettama ravintoloiden sulkutila jatkui 18.4.2021 saakka, minkä jälkeen ravintoloita oli mahdollista avata tiukoin rajoituksin. Tanskassa ravintoloita avattiin huhtikuun loppupuolella rajoituksin vuoden 2020 lopussa alkaneen sulkutilan jälkeen. Norjassa loppuvuodesta 2020 voimaan tullut valtakunnallinen alkoholinmyyntikielto poistui muun muassa Oslossa toukokuun lopulla. Rajoitustoimien lieventyessä kysyntä yhtiön kaikissa toimintamaissa oli vahvaa, mikä on lupaava signaali alan nopeasta elpymisestä kesän 2020 tavoin.

Konsernin tammi–kesäkuun 2021 liikevaihto oli 54,7 miljoonaa euroa vastaten 79 prosenttia vuoden 2020 vastaavasta jaksosta ja 45 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vastaavasta jaksosta. Huhti–kesäkuussa 2021 liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa vastaten 181 prosenttia vuoden 2020 vastaavasta jaksosta ja 51 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta jaksosta. Yhtiö arvioi menettäneensä tammi–kesäkuussa 2021 liikevaihtoa noin 80 miljoonaa euroa pandemian vuoksi.

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta tammi–kesäkuussa 2021 oli 6,0 miljoonaa euroa negatiivinen. Tehostuneen toiminnan ja pysyvien kustannussäästöjen avulla yhtiö minimoi katsauskaudella sulkujakson, sitä seuranneiden tiukkojen rajoitustoimien sekä toimintojen alas- ja ylösajon negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kääntyi kesäkuussa selkeästi positiiviseksi ollen 5,2 miljoonaa euroa, sisältäen 2,8 miljoonaa euroa Suomen valtion tukia. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli huhti–kesäkuussa 0,7 miljoonaa euroa. Konsernin liiketappio tammi–kesäkuussa 2021 oli noin 11,5 miljoonaa euroa ja huhti–kesäkuussa 2021 noin 1,8 miljoonaa euroa.

Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tukia 1.1.–30.6.2021 väliselle ajalle on kirjattu yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa ja 1.4.–30.6.2021 väliselle ajalle 4,5 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa 2021 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.

Heinäkuun 2021 liikevaihto oli yli 25 miljoonaa euroa kasvaen noin 25 prosenttia vuoden 2020 vertailujaksosta ja vastaten noin 95 prosenttia vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta heinäkuussa 2021 oli noin 4,5 miljoonaa euroa.

Perustuen tämänhetkiseen arvioon liiketoimintaympäristön kehityksestä elokuun 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 15–18 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran 0,5–1,5 miljoonaa euroa.

Syyskuun 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran 0,0–1,0 miljoonaa euroa.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtomme oli 34,5 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 50 prosenttia pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tasosta. Saimme käännettyä liiketoiminnan operatiivisen kassavirran 0,7 miljoonaa euroa positiiviseksi huhti–toukokuun rajoitetusta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Katsauskausi oli kaksijakoinen. Tiukoista ravintolarajoituksista johtuen huhti–toukokuun liikevaihto jäi alle 16 miljoonaan euroon ja kassavirta 4,5 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Henkilökuntamme ja ravintolayksiköidemme iskukykyä kuvaa kuitenkin paremmin kesäkuun lähes 19 miljoonan euron liikevaihto ja 5,2 miljoonan euron positiivinen kassavirta, joka sisälsi Suomen valtion tukea 2,8 miljoonaa euroa.

Markkinan nopeaa elpymistä todistaa saman trendin jatkuminen myös katsauskauden jälkeen heinäkuussa ravintolarajoitusten lieventyessä ja aurinkoisen sään suosiessa etenkin ulkoterassien ravintolamyyntiä, jolloin yli 25 miljoonan euron liikevaihtomme oli lähes vuoden 2019 heinäkuun tasolla. Kesä–heinäkuussa saimme myös lupaavia ennusmerkkejä trimmatusta ravintolaportfoliostamme ja organisaatiomme tuloksentekokyvystä. Heinäkuussa liiketoiminnan operatiivinen kassavirtamme rajoitetussa toimintaympäristössä oli noin 4,5 miljoonaa euroa vastaten lähes 18 prosenttia liikevaihdosta. Suhteellinen kannattavuus oli selkeästi vuosien 2019 ja 2020 vertailujaksoa parempi. Tämä vahvistaa uskoamme uuteen strategiakauteen, jonka aikana haemme selkeää kannattavuuden parannusta ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia.

Kesä–heinäkuun käänteen jälkeen pääsimme viimein tilanteeseen, jossa nettovelkamme on kääntynyt laskuun. Heinäkuun lopussa nettovelkamme on alle 160 miljoonaa euroa. Jos tästä velasta poistetaan myytäviin omaisuuseriin siirretty markkina-arvoltaan noin 40 miljoonan euron Eezy-osakeomistus, taseemme oikaistut korolliset velat ovat noin 120 miljoonaa euroa. Laskevan velkaposition ja ensi vuonna tavoiteltavan noin 40 miljoonan euron liiketoiminnan operatiivisen kassavirran myötä olemme vahvalla tiellä kohti strategiakaudelle 2022–2024 asettamaamme tavoitetta, jossa nettovelkamme on alle kolme kertaa liiketoiminnan operatiivinen kassavirta.

Hyvin sujuneen kesäkauden jälkeen edessämme on jälleen uusia haasteita. Lyhyellä tähtäimellä meidän tulee navigoida vielä viimeiset karikot lisääntyneiden koronatartuntojen ja ravintolarajoitusten läpi syksyyn, jolloin viimein rokotekattavuus maassamme mahdollistaa paluun kohti normaalia. Ravintolarajoitusten ja kuluttajaympäristön pysyessä suunnilleen nykyisellä tasolla arvioimme liikevaihtomme ylittävän elo- ja syyskuussa 14 miljoonan euron tason, jolloin liiketoiminnan operatiivinen kassavirta pysyy positiivisena. Toimintaympäristöömme liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta erityisesti valtiovallan vaikeasti ennakoitavista päätöksistä ja lyhyistä toimeenpanoajoista johtuen. Pidemmällä tähtäimellä, koronan jälkeen, suurin haasteemme on löytää, kasvattaa ja sitouttaa riittävästi osaavaa henkilökuntaa kasvumme tarpeisiin. Henkilökuntamme on ollut kovilla jatkuvan epätietoisuuden keskellä ja kesän kovan kysyntäpiikin alla. Visiomme mukaisesti haluamme olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija, joten meidän tulee näyttää tietä etenkin tällä osa-alueella.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinat

Kysyntä elpyi nopeasti kesällä ravintolarajoitusten lieventyessä. Alkuvuosi on kuitenkin ollut ravintola-alalle hyvin vaikea ja kustannusten raju sopeuttaminen on jatkunut. Pandemian neljännen aallon myötä ja rajoitustoimien jatkuessa tilanne ei parane merkittävästi. Kesän kysyntä rajoitusten lieventyessä on ollut vahvaa, mutta yhtiön tuleva tuloskehitys riippuu merkittävästi tautitilanteen, viranomaisrajoitusten ja rokotekattavuuden kehityksestä.

Tulosohjeistus

Yhtiö ei anna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

Tulosohjeistusta vuoden 2021 osalta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset, niiden muutokset ja vaikutus asiakaskysyntään, rokotekattavuuden kehitys sekä talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden 2021 liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.

Johdon arvion mukaan NoHo Partners -konsernin liikevaihto vuonna 2022 on nykyisellä yksikkökannalla noin 280 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 kokonaisuutena noin 400 miljoonaa euroa. Tavoiteltavasta noin 120 miljoonan euron kasvusta arvioidaan tulevan noin 50 miljoonaa euroa Norjasta, noin 30 miljoonaa euroa Friends & Brgrs -liiketoiminnan skaalauksesta, noin 30 miljoonaa euroa suurista ja kannattavista kaupunkihankkeista sekä noin 10 miljoonaa euroa konsernin muista liiketoiminnoista.

AVAINLUKUJA     
NoHo Partners -konserni yhteensä     
(1000 euroa)1.4.-30.6.20211.4.-30.6.20201.1.-30.6.20211.1.-30.6.20201.1.-31.12.2020
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
     
Liikevaihto34 49219 04354 65169 132156 771
Liikevoitto-1 809-8 441-11 538-15 037-23 880
Liikevoitto, %-5,2 %-44,3 %-21,1 %-21,8 %-15,2 %
Tilikauden tulos-4 259-9 178-15 012-18 030-29 469
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa)-0,18-0,46-0,67-0,91-1,44
Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta, €696-190-6 011-3 474-5 124
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €  163 683149 539163 431
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %  231,3 %158,5 %192,0 %
Korolliset nettovelat, €  321 120304 171316 621
Nettovelkaantumisaste, %  487,1 %326,3 %391,0 %
Omavaraisuusaste, %  14,6 %19,9 %18,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  -5,6 %-7,4 %-5,9 %
Oikaistut nettorahoituskulut*, €3 3012 6366 3344 43510 197
Materiaalikate, %74,0 %74,1 %72,8 %72,3 %72,0 %
Henkilöstökulut, %37,0 %44,0 %41,2 %40,8 %38,0 %

* Muuttunut laskentakaava luettavissa puolivuosikatsauksen Tunnuslukujen laskentakaavat -osiossa.

RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT     
 1.4.-30.6.20211.4.-30.6.20201.1.-30.6.20211.1.-30.6.20201.1.-31.12.2020
Ruokaravintolat     
Liikevaihto (MEUR)12,35,221,024,358,0
Osuus kokonaisliikevaihdosta35,7 %27,4 %38,5 %35,1 %37,0 %
Liikevaihdon muutos136,3 %-4,9 %--
Yksiköt, lkm8179817977
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,150,070,260,310,75
      
Viihderavintolat     
Liikevaihto (MEUR)8,64,511,719,143,9
Osuus kokonaisliikevaihdosta25,0 %23,5 %21,4 %27,7 %28,0 %
Liikevaihdon muutos92,3 %--38,8 %--
Yksiköt, lkm6161616167
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,140,070,190,310,66
      
Fast casual -ravintolat     
Liikevaihto (MEUR)8,95,917,112,431,2
Osuus kokonaisliikevaihdosta25,9 %31,2 %31,4 %18,0 %19,9 %
Liikevaihdon muutos50,3 %-73,3 %--
Yksiköt, lkm4853485353
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,140,110,360,230,59
      
Kansainväliset ravintolat     
Liikevaihto (MEUR)4,63,44,813,323,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta13,4 %17,9 %8,7 %19,2 %15,1 %
Liikevaihdon muutos35,7 %--32,4 %--
Yksiköt, lkm3940394040
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,250,080,120,330,59

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–kesäkuussa 2021 oli 12,8 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa).

Vuoden 2021 toisen kvartaalin aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat Friends & Brgrs -ravintolan avaus Hyvinkäälle, Helsinki Bryggeri Brewhousen avaus, Rooftop Miamin avaus Helsingin Stockmann-tavarataloon, Shinobi-ravintolan avaus Helsinkiin ja The Bank -ravintolan avaus Kotkaan.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 231,3 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 163,7 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 157,4 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat kesäkuun 2021 lopussa 321,1 miljoonaa euroa (304,2 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–kesäkuussa 2021 olivat 6,3 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 14,6 % (19,9 %) ja nettovelkaantumisaste 487,1 % (326,3 %).

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian leviäminen, Suomen hallituksen sen hillitsemiseksi asettamat ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet erittäin haitallisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Pandemian lopullinen kesto ja kokonaisvaikutukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mistä johtuen vaikutukset NoHo Partnersin tulevaisuudessa toteutuvaan liikevaihtoon, tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan saattavat poiketa johdon tekemistä tämänhetkisistä arvioista ja olettamuksista. Yhtiö on jatkanut määrätietoisia toimenpiteitä vähentääkseen pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Tammi–kesäkuussa 2021 yhtiö toimi tiukasti rajoitetussa tai suljetussa liiketoimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa.

Suomessa vuoden 2021 alussa olivat voimassa ravintolarajoitukset, jotka tiukentuivat marraskuussa 2020 kiihtyneen pandemiatilanteen vuoksi. Ravintoloiden anniskelu oli sallittu valtakunnallisesti klo 00 saakka ja aukiolo klo 01 saakka. Pandemian kiihtyvyysalueilla ravintoloiden anniskelu oli sallittu klo 22 saakka ja aukiolo ravintoloissa, joiden pääasiallinen ravitsemistoiminta on alkoholin tarjoilu, klo 23 saakka. Yökerhoissa, baareissa ja pubeissa asiakasmäärää rajattiin puoleen normaalista. Ruokaravintoloissa asiakasmäärärajoitus oli 75 prosenttia ja aukiolo sallittu klo 00 saakka. Pandemian leviämisalueilla ruokaravintoloiden tuli sulkea klo 23. Eduskunnan 26.2.2021 hyväksymän lakiesityksen myötä ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa jatkettiin kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Helmikuussa 2021 yhtiö sai neuvoteltua rahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, joka turvaa yhtiön rahoitusaseman tuleville vuosille ja mahdollistaa jälleenrakentamisvaiheen toimenpiteet.

Maaliskuussa pandemiatilanteen kiihtymisen myötä Suomen hallitus määräsi ravintolat suljettaviksi 8.3.2021 kiihtymis- ja leviämisalueilla, mistä lähtien vain take-away-myynti oli sallittu. Yhtiö aloitti välittömästi uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa tiukentuneisiin rajoituksiin. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö eli noin 1 250 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuivat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään.

Kolmen viikon sulkuajanjaksoa pidennettiin 18.4.2021 jatkuvaksi, ja ravintolat oli mahdollista avata 19.4.2021 tiukoin aukiolo-, anniskelu- ja asiakaskapasiteettirajoituksin. Pandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla anniskeluravintolat saivat olla auki klo 18 ja ruokaravintolat klo 19 saakka anniskelun loppuessa klo 17. Perustason alueilla palattiin klo 22 anniskelurajoituksiin. Eduskunta hyväksyi Suomen hallituksen 30.4.2021 antaman esityksen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, jolla jatketaan tartuntatautilain määräaikaisten säännösten voimassaoloa 31.12.2021 saakka.

Rajoituksia lievennettiin toukokuussa vähitellen alueellisesti ja 13.5.2021 alkaen lähes koko maassa, jolloin perustason alueilla anniskelua pidennettiin klo 00 ja aukioloa klo 01 saakka sekä kiihtymisvaiheen alueilla anniskelua pidennettiin klo 22 ja aukioloa 23 saakka. Leviämisvaiheen alueilla anniskeluravintoloissa anniskelu oli sallittu klo 18 ja aukiolo klo 19 saakka, muissa ravintoloissa anniskelu päättyi klo 19 ja aukiolo klo 20. Ravintolarajoituksia kevennettiin 24.6.2021, jolloin perustasolta poistettiin asiakasmäärien sekä anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset. Kiihtymisvaiheen alueeksi jäi vain Uusimaa, jossa ravintoloiden anniskeluaikaa pidennettiin klo 00 ja aukioloaikaa klo 01 saakka. Ravintolarajoituksia tiukennettiin jälleen heinäkuun lopulla, jolloin useita alueita asetettiin kiihtymisvaiheen alueiksi. Elokuun alussa Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi asetettiin leviämisvaiheen alueiksi.

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana yhtiö on kirjannut Suomen valtiolta kustannustukea 1,0 miljoonaa euroa 1.11.2020–28.2.2021 syntyneiden kustannusten perusteella sekä 2,8 miljoonaa euroa suurten yritysten sulkukorvauksia ja kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta maalis–toukokuulta 2021.

Tanskassa koronapandemian kiihtymisen vuoksi ravintolat suljettiin koko maassa 9.12.2020 ja vain take-away-myynti oli sallittu. Tanska salli ravintoloiden avaamisen rajoituksin kohentuneen pandemiatilanteen vuoksi 21.4.2021 alkaen, jolloin ravintoloiden anniskelu päättyi klo 22 ja ovet suljettiin klo 23. Asiakaspaikkamäärä oli rajoitettu noin puoleen, ja ravintolaan pääsi koronapassilla ja pöytävarauksella. Ruokaravintoloiden ja baarien aukioloa pidennettiin 1.6.2021 alkaen klo 00 saakka ja 15.7.2021 alkaen klo 02 saakka. Ravintolaan pääsee koronapassilla, joka on todistus joko ensimmäisestä rokotteesta, taudin sairastamisesta vähintään 12 kuukauden aikana tai 72 tunnin aikana saadusta negatiivisesta koronatestistä. Myös 1,5 metrin turvavälit on taattava. Yökerhot ovat edelleen suljettuina.

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kriisin aikana kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut 80 prosenttia. Kiinteiden kulujen lisäksi Tanskan valtio kattoi myös 80 prosenttia palkkakuluista maaliskuusta kesäkuun 2021 loppuun saakka. Lisäksi valtio maksoi työntekijöiden palkat ensimmäisen 7 päivän ajalta ravintoloiden avauksesta 21.4.2021 lähtien. Heinäkuun 2021 alusta alkaen voimaan astui tukimalli, jonka mukaan kiinteiden kulujen tuki jatkuu niiden ravintoloiden osalta, joiden liikevaihto jää alle 40 prosenttiin vuoden 2019 vastaavan ajanjakson liikevaihdosta.

Norjassa ravitsemusliikkeissä astui voimaan alkoholinmyyntikielto 9.11.2020, josta lähtien ravintolat eivät saaneet tarjoilla lainkaan alkoholia. Yhtiön ravintolat Norjassa ovat pääasiallisesti anniskeluravintoloita, ja ne suljettiin. Anniskelurajoitusta purettiin alueellisesti tammikuun 2021 kolmannella viikolla, mutta anniskelukielto jatkui muun muassa Oslossa 2.3.2021 saakka, jolloin ravintolat Oslossa määrättiin suljettaviksi. Anniskelukielto Norjassa astui jälleen voimaan valtakunnallisesti 26.3.2021 alkaen. Se purettiin alueellisesti 16.4.2021, mistä lähtien ruokaravintolat tietyillä paikkakunnilla saivat olla auki klo 22.30 saakka anniskelun päättyessä klo 22. Oslossa anniskelukielto jatkui 25.5.2021 saakka, mistä lähtien ruokaravintolat saivat avata viihderavintoloiden avautuessa 26.5.2021. Anniskelu Oslossa ja esimerkiksi Trondheimissa oli sallittu klo 22 saakka, ja pääosin muilla paikkakunnilla klo 00 saakka. Valtakunnalliset rajoitukset poistuivat kesäkuun lopussa, mistä lähtien rajoitustoimet ovat olleet kaupunki- ja kuntakohtaisia. Esimerkiksi tällä hetkellä Oslossa ruokaravintolat ja baarit ovat auki 03 saakka, mutta asiakkaita ei saa ottaa sisään klo 00 jälkeen. Sisätiloissa asiakkailla tulee olla istumapaikka, tarjoilu tapahtuu pöytiin ja 1,5 metrin turvavälit on taattava. Yökerhot ovat edelleen suljettuina.

Norjan valtion liikevaihtosidonnainen kiinteiden kulujen kompensaatio huhti–kesäkuussa 2021 oli 80 prosenttia, ja kompensaatio jatkuu rajoitustoimien jatkuessa lokakuun 2021 loppuun saakka. Norjan valtio tuki myös työllistymistä maksamalla 50 prosenttia takaisin otettavan henkilöstön palkasta kesäkuun 2021 loppuun saakka. Lisäksi Norjassa yrityksille maksetaan lisätukea kaupunkien ja kulttuurirahastojen toimesta rajoitustoimien jatkuessa.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Suomen valtiolta yhtiön saama tuki tammi–kesäkuussa 2021 oli noin 3,8 miljoonaa euroa, Tanskan valtiolta saama tuki noin 2,3 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 2,4 miljoonaa euroa. Konsernin Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet ajalta 1.1.–30.6.2021 olivat yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa.

Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty puolivuosikatsauksen liitetiedossa 3 Julkiset avustukset.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 10.8.2021 klo 10.00 alkaen ravintola Nokassa osoitteessa Kanavaranta 7 F, 00160 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2021-q2-tulos. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 10.8.2021

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

Liite: NoHo Partners Oyj Puolivuosikatsaus Q2/2021

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.