11.8.2020
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Koronapandemia hallitsi toista neljännestä: järeillä toimenpiteillä poikkeustilanne kontrolliin – kysyntä elpynyt ennakoitua paremmin rajoitusten purkautuessa

NoHo Partners Oyj

PUOLIVUOSIKATSAUS 11.8.2020 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020

Koronapandemia hallitsi toista neljännestä: järeillä toimenpiteillä poikkeustilanne kontrolliin – kysyntä elpynyt ennakoitua paremmin rajoitusten purkautuessa

Yhtiön vuoden 2020 toisen neljänneksen tulos oli koronapandemian vaikutuksista johtuen odotetusti tappiollinen. Huhti–toukokuussa noin 90 % yhtiön ravintoloista oli suljettuina. Nopeiden ja määrätietoisten sopeutustoimien sekä valtioiden kompensaatioiden avulla liiketoiminnan tappiot saatiin minimoitua. Kesäkuusta 2020 alkaen yhtiö keskittyi liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen rajoitetussa toimintaympäristössä ja sen rahoittamiseen omalla kassavirralla. Liiketoiminta käynnistyi odotuksia paremmin vilkkaan asiakaskysynnän ja hallittujen avausten myötä. Kesäkuun liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa (n. 55 % viime vuoden vastaavasta jaksosta) ja heinäkuun liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa (n. 75 % viime vuoden vastaavasta jaksosta) liiketoiminnan operatiivisen kassavirran ollessa molempina kuukausina positiivinen.

TAMMI–KESÄKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 69,1 milj. euroa (120,9 milj. euroa), laskua 42,8 %.
 • Liikevoitto oli -15,0 milj. euroa (13,4 milj. euroa), laskua 211,9 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -21,8 % (11,1 %), laskua 295,7 %.
 • Tilikauden tulos oli -18,0 milj. euroa (7,6 milj. euroa), laskua 337,0 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,91 euroa (0,69 euroa), laskua 231,6 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 158,5 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 149,5 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 154,6 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 326,3 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 69,1 milj. euroa (121,0 milj. euroa), laskua 42,9 %.
 • Liikevoitto oli -14,8 milj. euroa (5,7 milj. euroa), laskua 360,6 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -21,4 % (4,7 %), laskua 556,2 %.
 • Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli -17,4 milj. euroa (5,4 milj. euroa), laskua 423,6 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,95 euroa (0,28 euroa), laskua 432,5 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -3,5 milj. euroa (11,8 milj. euroa), laskua 129,5 %.
 • Katsauskauden tulokseen vaikuttivat noin 4,6 milj. euron alaskirjaukset, jotka kohdistuvat lopetettuihin yksiköihin ja yksiköihin, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa. Lisäksi katsauskauden tulokseen vaikuttivat ravintoloiden liiketoimintojen alasajo- ja käynnistyskustannukset, jotka olivat noin 0,8 milj. euroa.
 • Valtioiden tuet tammi–kesäkuussa 2020 olivat noin 8,4 milj. euroa.
 • Huhti–toukokuussa 2020 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 milj. euroa, joka edustaa noin 70 % Suomen vuokrasopimuskannasta.

HUHTI–KESÄKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 19,0 milj. euroa (67,7 milj. euroa), laskua 71,9 %.
 • Liikevoitto oli -8,4 milj. euroa (8,4 milj. euroa), laskua 200,6 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -44,3 % (12,4 %), laskua 457,7 %.
 • Tilikauden tulos oli -9,2 milj. euroa (4,8 milj. euroa), laskua 291,8 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (0,41 euroa), laskua 214,1 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 19,0 milj. euroa (67,7 milj. euroa), laskua 71,9 %.
 • Liikevoitto oli -8,1 milj. euroa (3,9 milj. euroa), laskua 308,1 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -42,7 % (5,8 %), laskua 840,0 %.
 • Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli -8,5 milj. euroa (3,2 milj. euroa), laskua 366,6 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,45 euroa (0,17 euroa), laskua 364,4 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -0,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa), laskua 103,0 %.
 • Katsauskauden tulokseen vaikuttivat noin 4,6 milj. euron alaskirjaukset, jotka kohdistuvat lopetettuihin yksiköihin ja yksiköihin, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa. Lisäksi katsauskauden tulokseen vaikuttivat ravintoloiden liiketoimintojen alasajo- ja käynnistyskustannukset, jotka olivat noin 0,8 milj. euroa.
 • Valtioiden tuet huhti–kesäkuussa 2020 olivat noin 7,4 milj. euroa.
 • Huhti–toukokuussa 2020 vuokra-alennukset olivat yhteensä̈ noin 3,5 milj. euroa, joka edustaa noin 70 % Suomen vuokrasopimuskannasta.

Raportointikauden merkittävät tapahtumat:

 • Yhtiö osti osake-enemmistön hittiketju Friends & Brgrs Ab Oy:stä 3.4.2020. Osana yrityskauppaa toteutettiin suunnattu osakeanti, jossa annetut yhtiön uudet osakkeet rekisteröitiin 8.4.2020.
 • Valtiovalta määräsi ravintolat suljettaviksi 4.4.–31.5.2020 Suomessa.
 • Yhtiö sopi huhtikuussa 34 milj. euron rahoituspaketin koronapandemian aiheuttaman liiketoimintahäiriön ajaksi. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta yhtiö sopi toukokuussa 10 milj. euron konversio-oikeudellisen lainan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa.
 • Ravintolarajoitusten osittain purkautuessa yhtiö käynnisti liiketoimintansa asteittain rajoitetussa toimintaympäristössä Suomessa 1.6.2020. Ruokaravintoloiden liiketoiminta Tanskassa ja Norjassa käynnistyi rajoitetusti toukokuussa.
 • Ravintoloiden anniskeluaikoja pidennettiin 22.6.2020 alkaen klo 22:sta 01 saakka ja noutopöydät sallittiin. Asiakaspaikkamäärää nostettiin 50:stä 75 prosenttiin.
 • Yhtiön liikevaihto kesäkuussa oli noin 14 milj. euroa ollen noin 55 % viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta.
 • Kesäkuun lopussa yhtiön ravintoloista noin 30 % oli suljettuina.
 • Yhtiön henkilöstöstä kesäkuun lopussa noin 75 % oli palannut töihin joko koko- tai osa-aikaisena.

Raportointikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat:

 • Aukiolo-, anniskelu- ja asiakaspaikkarajoitukset purettiin 13.7.2020 alkaen Suomessa. Yli 500 hengen tilaisuudet sallitaan sekä sisä- että ulkotiloissa 1.8.2020 alkaen.
 • Yhtiön liikevaihto heinäkuussa oli noin 20 milj. euroa ollen noin 75 % viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta.
 • Heinäkuun lopussa yhtiön ravintoloista noin 15 % oli edelleen suljettuina.
 • Yhtiön henkilöstöstä heinäkuun lopussa noin 95 % oli palannut töihin joko koko- tai osa-aikaisena.

YHTEENVETO

Koronaviruspandemian aiheuttama äkillinen markkinamuutos vaikutti merkittävästi konsernin tammi–kesäkuun 2020 tulokseen.

Koronaviruspandemian ja sitä seuranneiden viranomaismääräysten myötä konsernin liiketoiminta seisahtui huhtikuusta toukokuun loppuun saakka lähes täysin, minkä johdosta liikevaihtoa menetettiin lähes 60 miljoonaa euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Ravintolaliiketoiminta käynnistyi asteittain Tanskassa ja Norjassa toukokuussa ja Suomessa kesäkuun alussa rajoitetussa toimintaympäristössä. Ravintola-avausten jälkeen myynti on kehittynyt positiivisesti kaikilla yhtiön liiketoiminta-alueilla.

Kesäkuussa 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa ollen noin 55 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Heinäkuun 2020 liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa ollen noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Asiakaskysynnän elpymisen, rajoitusten purkamisten sekä tehokkaan operatiivisen toiminnan myötä yhtiön liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kesä- ja heinäkuussa oli positiivinen.

Huhti–kesäkuun 2020 tulokseen vaikuttivat noin 4,6 miljoonan euron alaskirjaukset, joista noin puolet kohdistuu lopetettuihin yksiköihin ja puolet noin 10 yksikköön, joiden tulotuottamiskyvyn arvioidaan heikkenevän tulevaisuudessa. Alaskirjauksilla on noin miljoona euroa vuodessa poistotasoa pienentävä vaikutus seuraavan 4 vuoden aikana. Vuoden 2020 toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat liiketoiminnan alasajosta ja uudelleen käynnistämisestä muodostuneet noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset.

Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tukia 1.1.–30.6.2020 väliselle ajalle on kirjattu yhteensä noin 8,4 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa 2020 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa, joka edustaa noin 70 prosenttia vuokrasopimuskannasta.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

Toista vuosineljännestämme 2020 hallitsi koronapandemia. Viranomaismääräyksistä ja yleisestä tilanteesta johtuen suljimme noin 90 prosenttia yli 230 ravintolastamme kolmessa maassa ja menetimme liikevaihtoa toisen neljänneksen aikana lähes 60 miljoonaa euroa. Huhti–toukokuun lock-downista johtuen liikevoittomme oli 8,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Erittäin poikkeuksellinen liiketoimintaympäristö huomioiden katsauskauden tulos on odotuksiamme positiivisempi. Kesäkuussa liiketoimintamme vaiheittain käynnistyttyä asiakaskysyntä ylitti odotuksemme.

Katsauskauden tappio muodostui liiketoiminnan 3,8 miljoonan euron tappiosta (ravintolaliiketoiminta -3,5 miljoonaa euroa ja Eezy Oyj:n tulosvaikutus -0,3 miljoonaa euroa) sekä noin 4,6 miljoonan euron alaskirjauksista. Liiketoiminnan tuottama tappio pystyttiin minimoimaan nopealla päätöksenteolla, voimakkaalla reagoinnilla sekä valtioiden kompensaatiolla.

Koronapandemian ja muuttuneen markkinaympäristön johdosta olemme arvioineet taseemme omaisuuseriä ja tehneet noin 4,6 miljoonan euron alaskirjaukset. Alaskirjauksista noin puolet kohdistuu lopetettuihin yksiköihin ja puolet noin 10 yksikköön, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa. Alaskirjausten myötä poistotasomme pienenee noin miljoona euroa vuodessa seuraavan 4 vuoden aikana.

Koronapandemian iskiessä siirryimme tulosohjauksesta kassavirtaohjaukseen. Nopeiden ja voimakkaiden sopeutustoimien avulla saimme liiketoiminnan operatiivisen kassavirtamme pysymään lock-downin ajan tavoitteessamme. Kesäkuussa liiketoiminta rajoitetussa toimintaympäristössä käynnistyi odotuksia huomattavasti paremmin. Ennakoitua suurempi kuluttajakysyntä yhdistettynä hallittuun ravintoloiden avaamiseen tuotti kesäkuussa positiivisen liiketoiminnan operatiivisen kassavirran. Kesäkuun liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa, joka oli noin 75 prosenttia yli kesäkuun alussa antamamme arvion. Kesäkuun lopussa ravintoloistamme 30 prosenttia oli edelleen suljettuina.

Katsauskaudella onnistuimme vakauttamaan yhtiön rahoitusrakenteen ja turvaamaan likviditeetin poikkeustilan ajaksi. Nettovelkamme oli vuoden puolivälissä 149,5 miljoonaa euroa (ilman IFRS 16 -vaikutusta), joka on Q1/2020-katsauksessa annetun ennusteemme mukainen. Koronatilanteesta huolimatta pyrkimyksemme on edelleen keskipitkällä aikavälillä saavuttaa tavoitetaso, jossa nettovelan suhde normaalitason liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan on alle 3. Nykyisen kysyntätilanteen jatkuessa arvioimme nettovelkatasomme laskevan loppuvuoden aikana. Olemme varautuneet loppuvuoden osalta kysynnän nopeaankin vaihteluun, ja pidämme kassavarantomme selkeästi normaalia korkeammalla tasolla.
Heinäkuun lopussa kassassamme oli noin 22 miljoonaa euroa sekä tämän lisäksi nostamattomia lainalimiittejä yhteensä 16 miljoonaa euroa. Likvidien varojemme turvin olemme valmiina mahdollisiin uusiin muutoksiin markkinassa. Olemme onnistuneet toteuttamaan kassavirtapositiivista liiketoimintaa ravintolarajoituksista huolimatta ja valmistautuneet toimintamme jatkumiseen rajoitetussa toimintaympäristössä sekä rajoitusten mahdolliseen uudelleen tiukentumiseen.

Tulevaisuuden näkymät ovat vielä sumuiset, mistä johtuen jatkamme liiketoimintamme ohjausta vahvasti kassavirta edellä ja pitämällä investoinnit minimissään. Tulevaisuuden suhteen meillä on kolme eri skenaariota toimintasuunnitelmineen. Tällä hetkellä etenemme perusskenaariomme mukaisesti, jossa myynti on noin 70–85 prosenttia normaalitasosta ja liiketoiminta on kassavirtapositiivista loppuvuoden ajan. Katsauskauden jälkeen kysyntä on jatkunut vahvana. Liikevaihtomme oli heinäkuussa noin 20 miljoonaa euroa, joka on noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Perusliiketoimintamme ilman kesän konsertti- ja tapahtumamyyntiä oli noin 90 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Tällä liikevaihtotasolla arvioimme liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan heinäkuussa noin 3 miljoonaa euroa.

Koronakriisi on yhdistänyt koko organisaatiotamme sekä sidosryhmiämme. Yrityksemme toimintakyky ääriolosuhteissa on nyt testattu, kassatilanteemme on merkittävästi parempi kuin markkinashokin iskiessä kevättalvella ja olemme valmistautuneet hyvin nopeisiinkin muutoksiin toimintaympäristössämme. Näiden tekijöiden sekä erittäin sitoutuneen henkilökunnan ja laajan asiakaskunnan turvin katson tulevaisuuteen huomattavasti luottavaisemmin kuin koronapandemian alkumetreillä.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Markkinat

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut vakava ja äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Koronaviruspandemian hillitsemiseksi mahdollisesti tehtävät toimenpiteet vaikuttavat olennaisesti yhtiön liiketoimintaan.

Tulosohjeistus

NoHo Partners perui 13.3.2020 aiemmin antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 koronapandemiasta aiheutuneesta vaikutuksesta johtuen. Yhtiö ei tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

Tulosohjeistusta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvien rajoitusten muutokset ja talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö tulee tarkentamaan vuoden 2020 tulosohjeistustaan kuluvan vuoden aikana.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö perui 9.6.2020 vuodelle 2021 aiemmin asettamansa taloudelliset tavoitteet ja tulee tarkentamaan niitä kuluvan vuoden aikana.

AVAINLUKUJA     
NoHo Partners -konserni yhteensä     
(1000 euroa)1.4.-30.6.20201.4.-30.6.20191.1.-30.6.20201.1.-30.6.20191.1.-31.12.2019
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
(Jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
     
Liikevaihto19 04367 69469 132120 921272 820
Liikevoitto-8 4418 389-15 03713 43830 551
Liikevoitto, %-44,3 %12,4 %-21,8 %11,1 %11,2 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille-8 8214 452-16 7827 27346 128
Tulos määräysvallattomille osakkeenomistajille-356335-1 2483351 547
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos (euroa)-0,460,41-0,910,691,10
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa)-0,460,24-0,910,382,36
Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta-1906 360-3 47411 78330 409
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €  149 539140 903105 391
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %  158,5 %135,0 %75,9 %
Korolliset nettovelat, €  304 171322 425266 691
Nettovelkaantumisaste, %  326,3 %311,6 %194,6 %
Omavaraisuusaste, %  19,9 %19,7 %29,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %, (p.a.)  -7,4 %6,5 %8,4 %
Oikaistut nettorahoituskulut2 1132 2075 4094 2377 166
Materiaalikate, %74,1 %73,6 %72,3 %73,8 %74,3 %
Henkilöstökulut, %44,0 %34,2 %40,8 %34,0 %32,6 %


RAVINTOLALIIKETOIMINTA
(Vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot)
     
(1000 euroa)1.4.-30.6.20201.4.-30.6.2019 1.1.-30.6.20201.1.-30.6.20191.1.-30.12.2019
Liikevaihto19 04367 72669 132121 000272 912
Liikevoitto-8 1363 910-14 7885 67418 389
Liikevoitto, %-42,7 %5,8 %-21,4 %4,7 %6,7 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille-8 5173 195-17 4255 38510 183


RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT     
 1.4.-30.6.20201.4.-30.6.20191.1.-30.6.20201.1.-30.6.20191.1.-31.12.2019
Ruokaravintolat     
Liikevaihto (MEUR)5,225,224,346,9107,5
Osuus kokonaisliikevaihdosta27,4 %37,2 %35,1 %38,7 %39,4 %
Liikevaihdon muutos-79,3 % -48,2 % 24,0 %
Yksiköt, lkm7968796875
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,070,370,310,691,43
      
Viihderavintolat     
Liikevaihto (MEUR)4,523,419,142,388,5
Osuus kokonaisliikevaihdosta23,5 %34,6 %27,7 %34,9 %32,4 %
Liikevaihdon muutos-80,9 % -54,7 % 5,6 %
Yksiköt, lkm6165616565
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,070,360,310,651,36
      
Fast casual -ravintolat     
Liikevaihto (MEUR)5,98,012,416,133,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta31,2 %11,8 %18,0 %13,3 %12,3 %
Liikevaihdon muutos-25,7 % -22,9 % 25,6 %
Yksiköt, lkm5344534448
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,110,180,230,370,70
      
Kansainväliset ravintolat     
Liikevaihto (MEUR)3,411,113,315,743,3
Osuus kokonaisliikevaihdosta17,9 %16,4 %19,2 %13,0 %15,9 %
Liikevaihdon muutos-69,3 % -15,7 % 248,3 %
Yksiköt, lkm4028402837
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,080,400,330,561,17

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–kesäkuussa 2020 oli 5,7 miljoonaa euroa (20,1 miljoonaa euroa).

Vuoden 2020 toisen kvartaalin aikana tehty kasvuinvestointi oli 3.4.2020 voimaan tullut Friends & Brgrs -yrityskauppa, joka toteutettiin helmikuussa 2020 julkistetun suunnitelman mukaisesti.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 158,5 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 149,5 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 154,6 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat kesäkuun 2020 lopussa 304,2 miljoonaa euroa (322,4 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–kesäkuussa 2020 olivat 5,4 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 19,9 % (19,7 %) ja nettovelkaantumisaste 326,3 % (311,6 %).

Tammi–kesäkuun 2020 rahoituskuluihin sisältyy noin 1,0 miljoonan euron kurssierokirjaus johtuen Norjan kruunun kurssimuutoksista.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Yhtiö aloitti määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen heti koronapandemian vaikutusten liiketoimintaan ilmetessä maaliskuussa. Yhtiö reagoi muutokseen nopealla kulujen alasajolla, henkilökunnan lomauttamisilla ja taloudellisen tilanteen tasapainottamisella. 13.3.2020 yhtiö perui aiemmin maaliskuussa antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 epävarman markkinatilanteen vuoksi ja aloitti yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut määräaikaisista, enintään 90 päivää kestävistä osa- tai kokoaikaisista lomautuksista, jotka koskivat konsernin koko henkilöstöä Suomessa eli noin 1 300 henkilöä.

Suomen hallitus määräsi ravintolat suljettaviksi koko maassa 4.4.2020 alkaen toukokuun loppuun saakka koronapandemian leviämisen estämiseksi. Yhtiö sulki yökerhonsa ja lukuisia muita ravintoloita viranomaissuositusten mukaisesti ennen Suomen hallituksen virallista määräystä ravintoloiden sulkemisesta. Tanskassa ja Norjassa ravintolat suljettiin viranomaismääräysten mukaisesti jo 12.–13.3.2020. Yhtiö peruutti Suomen hallituksen antamien määräysten mukaisesti kaikki yli 500 henkilön yleisötapahtumat maaliskuusta heinäkuun loppuun saakka.

Yhtiön suurimmat kiinteät kustannukset ovat henkilöstö- ja toimitilakulut. Yhtiö neuvotteli vuokravapauden 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistaan pääosin huhti–toukokuulle. Tanskassa ja Norjassa valtiot kattoivat noin 80 prosenttia kriisin aikaisista vuokra- ja muista kiinteistä kuluista. Tanskan valtio kattoi 80 prosenttia palkkakuluista 8.7.2020 saakka. Yhtiö laati myös maksusuunnitelmat ostoveloista tavarantoimittajiensa kanssa vuoden 2020 loppuun asti niin Suomessa, Tanskassa kuin Norjassa.

Samanaikaisesti yhtiö neuvotteli rahoittajiensa kanssa 34 miljoonan euron rahoituspaketin Suomessa, Tanskassa ja Norjassa, josta Finnvera takasi 15 miljoonan euron osuuden. Toukokuun lopulla yhtiö sai valmiiksi uudelleenrahoitusohjelmansa erääntyvien lainojensa osalta osana kokonaisrahoituspakettiaan. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta yhtiö sopi 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Rahoitus on Tesin vakautusrahoitusta koronatilanteessa. Konsernin johto arvioi, että tämä rahoituskokonaisuus yhdessä muiden rahoitusjärjestelyiden kanssa riittää turvaamaan yhtiön käyttöpääoman seuraavan 12 kuukauden ajan koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta.

Yhteistoimintaneuvotteluja jatkettiin toukokuussa epävarman markkinatilanteen vuoksi. Kaksi viikkoa kestäneiden neuvotteluiden lopputuloksena määräaikaisten lomautusten jatkaminen osa- tai kokoaikaisesti koski noin 550 henkilöä Suomessa.

Tanskassa ja Norjassa ruokaravintoloiden liiketoiminta käynnistettiin jälleen toukokuussa maakohtaisin rajoituksin. Liiketoiminnan asteittainen käynnistäminen Suomessa aloitettiin 1.6.2020 rajoitetussa toimintaympäristössä, minkä jälkeen yhtiö on keskittynyt liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen ja toimintansa rahoittamiseen omalla kassavirralla.

Kesäkuun alussa ruoka-, viihde- ja fast casual -ravintoloita avattiin vaiheittain ja hallitusti. Kesäkuun lopussa yhtiön ravintoloista noin 30 prosenttia oli edelleen suljettuina. Yökerhoja avattiin vaiheittain 26.6.2020 alkaen rajoitusten osittain purkautuessa ja 13.7.2020 alkaen laajemmin aukiolo- ja anniskelurajoitusten purkautuessa.

Heinäkuun lopussa yhtiön ravintoloista noin 15 prosenttia oli edelleen suljettuina. Henkilöstöravintoloita avataan elokuussa. Yhtiön tilaus- ja tapahtumaravintolat sekä osa yökerhoista ja muista ravintoloista on edelleen suljettuina. Noin 95 prosenttia henkilöstöstä oli palannut työhön heinäkuussa joko koko- tai osa-aikaisesti.

Ravintolarajoitukset

Ravintolat avattiin Suomessa kesäkuun alussa rajoituksin, jotka koskivat aukioloja, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä. 22.6.2020 alkaen anniskeluaikoja pidennettiin klo 22:sta klo 01:een ja asiakasmäärää nostettiin 50 prosentista 75 prosenttiin. Asiakasmäärien rajoitus ei koskenut terasseja ja ulkotiloja, mutta myös näissä oli huolehdittava asiakasturvallisuudesta. Ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat rajoitukset päättyivät 13.7.2020. Tästä lähtien ravintoloiden asiakkailla on pitänyt edelleen olla oma istumapaikka ja ravintoloiden on jatkossakin annettava asiakkailleen ohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista, kuten käsienpesusta ja turvaväleistä. Yli 500 henkilön yleisötapahtumat ulkotiloissa ovat olleet sallittuja heinäkuussa erityisrajoituksin. Elokuun alusta myös yli 500 hengen sisätapahtumat erityisjärjestelyin sallittiin. Suomen hallitus tarkastelee rajoitusten tarpeellisuutta säännöllisin väliajoin ja muuttaa rajoituksia tarvittaessa koronapandemiatilanteen kehittymisen mukaan.

Tanskassa ja Norjassa ruokaravintolat avattiin jälleen toukokuussa. Tanskassa ravintoloiden henkilömäärä on sisätiloissa rajoitettu, ravintolat tulee sulkea klo 00 ja yli 500 henkilön tapahtumat on peruttu elokuun 2020 loppuun saakka. Yökerhot ja cocktail-baarit ovat suljettuina elokuun loppuun saakka. Norjassa ravintoloiden alkoholinmyyntiluvat palautettiin Oslon ruokaravintoloille 6.5.2020, ja muut ravintolat saivat alkoholimyyntiluvan kesäkuun alusta. Ravintoloiden henkilömäärä on sisätiloissa rajoitettu ja tarjoilun tulee tapahtua pöytiin. Muut kuin ruokaravintolat saivat avata 1.6.2020. Yli 200 henkilön yleisötapahtumat on toistaiseksi peruttu.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Yhtiön Suomen valtiolta saama tuki tammi–kesäkuussa 2020 oli noin 4,3 miljoonaa euroa. Tanskan valtiolta yhtiön saama tuki tammi–kesäkuussa oli noin 2,9 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 1,2 miljoonaa euroa. Konsernin saamat Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet ajalta 1.1.–30.6.2020 olivat yhteensä noin 8,4 miljoonaa euroa.

Tarkempi selvitys valtioiden tuista, niiden jakautumisesta sekä arviosta loppuvuodelle 2020 on esitetty puolivuosikatsauksen liitetiedossa 5 Julkiset avustukset.

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ

 • NoHo Partners luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019. Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan luopumisesta johtuen konserni on aloittanut vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina. Puolivuosikatsauksen liitetiedossa 2. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Puolivuosikatsauksen vertailutiedoissa henkilöstövuokraus on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Ks. tarkemmin liitetieto 2.
 • Puolivuosikatsauksessa konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • Yhtiö on ottanut käyttöön 1.4.2020 alkaen uuden tunnusluvun, Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta. (Tunnusluvun laskentakaava: Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset – osuus osakkuusyhtiön tuloksesta – IFRS 16 -vuokrakulujen muuntaminen kassavirtaperusteiseksi.) Tunnusluku esittää yhtiön tuottaman kassavirran määrää ennen investointeja, veroja ja rahoituskuluja, ja sen tarkoituksena on kuvata ravintolaliiketoiminnasta toteutuvaa kassavirtaa.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 11.8.2020 klo 10.00 alkaen ravintola Löylyssä osoitteessa Hernesaarenranta 4, 00150 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja markkinanäkymistä.

Tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2020-q2-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 11.8.2020

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Puolivuosikatsaus Q2/2020

Lisätietoja:                                                                                           
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655
                                                                                                            
NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi