6.8.2019
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019: Liikevoitto parani 110,3 % ja liikevaihto kasvoi 47,6 % – yhtiön kannattavuudessa selkeä käänne

NoHo Partners Oyj

PUOLIVUOSIKATSAUS 6.8.2019 klo 8.00

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019:
Liikevoitto parani 110,3 % ja liikevaihto kasvoi 47,6 % – yhtiön kannattavuudessa selkeä käänne

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin tammi–kesäkuun 2019 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 180,6 miljoonaa euroa (122,4 miljoonaa euroa), kasvua 47,6 prosenttia. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa), kasvua 110,3 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,14 euroa), kasvua 59,7 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 121,0 miljoonaa euroa (75,9 miljoonaa euroa), kasvua 59,5 prosenttia. Liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa), kasvua 155,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:


Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 67,5 miljoonaa euroa (53,0 miljoonaa euroa), kasvua 27,4 prosenttia. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa), kasvua 55,2 prosenttia.

Konsernin huhti–kesäkuun 2019 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 100,4 miljoonaa euroa (73,2 miljoonaa euroa), kasvua 37,2 prosenttia. Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa), kasvua 84,7 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,11 euroa), laskua 28,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 67,7 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa), kasvua 50,6 prosenttia. Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), kasvua 88,3 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:


Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa (31,6 miljoonaa euroa), kasvua 17,9 prosenttia. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa), kasvua 79,8 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

YHTEENVETO

Konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2019 oli 180,6 miljoonaa euroa 47,6 prosentin kasvulla, liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa 110,3 prosentin kasvulla ja osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa 59,7 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan jaksoon. Konsernin liikevaihto huhti–kesäkuussa 2019 oli 100,4 miljoonaa euroa 37,2 prosentin kasvulla, liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa 84,7 prosentin kasvulla ja osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa 28,4 prosentin laskulla viime vuoden vastaavaan jaksoon.

Ravintolaliiketoimintasegmentin
liikevaihto tammi–kesäkuussa 2019 oli 121,0 miljoonaa euroa 59,5 prosentin kasvulla ja liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa 155,1 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto huhti–kesäkuussa 2019 oli 67,7 miljoonaa euroa 50,6 prosentin kasvulla ja liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa 88,3 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Ruokaravintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 46,8 miljoonaa euroa (28,0 miljoonaa euroa), kasvua 67,1 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 25,1 miljoonaa euroa (16,1 miljoonaa euroa), kasvua 56,0 prosenttia.

Yökerho- ja viihderavintoloiden
liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 42,1 miljoonaa euroa (35,8 miljoonaa euroa), kasvua 17,6 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 23,4 miljoonaa euroa (20,3 miljoonaa euroa), kasvua 15,1 prosenttia.

Fast casual -ravintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 16,1 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa), kasvua 82,8 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 8,0 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa), kasvua 51,4 prosenttia.

Kansainvälisen ravintolatoiminnan
liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 16,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), kasvua 390,8 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 11,2 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), kasvua 243,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminnassa katsauskauden tulokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat investoinnit kansainväliseen liiketoimintaan, laajentaminen Norjan ravintolamarkkinaan, ravintolaportfolion tervehdyttämisohjelman toteuttaminen ja sen myötä taseen tehostuminen yksikkösaneerausten ja liiketoimintojen myyntien kautta sekä lukuisat ravintoloiden konseptimuutokset ylösajo- ja avauskustannuksineen. Vuoden 2018 toisen kvartaalin vertailulukuihin vaikuttivat oleellisesti SuperParkin 3,6 miljoonan euron myyntivoitto sekä muut kertaluonteiset erät, joiden nettovaikutus vertailukauden tulokseen oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 alussa käyttöön otetun IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin aiheuttamalla laskennallisella rahoituskuluerällä on -0,9 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus, joka vaikuttaa negatiivisesti myös osakekohtaiseen tulokseen.

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin
liikevaihto tammi–kesäkuussa 2019 oli 67,5 miljoonaa euroa 27,4 prosentin kasvulla ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa 55,2 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Huhti–kesäkuussa 2019 liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa 17,9 prosentin kasvulla ja liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa 79,8 prosentin kasvulla edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa katsauskauden tulokseen vaikuttivat orgaaninen ja alueellinen kasvu erityisesti HoReCa-sektorilla.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

TULOSOHJEISTUS (14.2.2019 ALKAEN):

NoHo Partners arvioi konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvavan kuluvana vuonna. Koko konsernin tavoitteena on saavuttaa eliminointien jälkeen yhteensä noin 390 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5,8 prosentin liikevoittomarginaali (noin 22,5 miljoonaa euroa) vuoden 2019 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 250 miljoonan euron liikevaihto ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaali (yli 15 miljoonaa euroa). Henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 150 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaali (noin 7,5 miljoonaa euroa).

Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali. Henkilöstövuokraussegmentin tavoite on saavuttaa noin 300 miljoonan euron liikevaihto ja noin 6,5 prosentin liikevoittomarginaali. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

AVAINLUKUJA     
NoHo Partners -konserni yhteensä     
(1000 euroa)1.4.-30.6.20191.4.-30.6.20181.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni     
Liikevaihto100 40973 174180 628122 392323 158
Käyttökate17 5427 76432 70611 89328 410
Käyttökate, %17,5 %10,6 %18,1 %9,7 %8,8 %
Liikevoitto5 7883 1348 5044 0457 190
Liikevoitto, %5,8 %4,3 %4,7 %3,3 %2,2 %
Katsauskauden tulos2 5392 1995 3622 6004 231
Emoyhtiön osakkeenomistajille1 5552 0364 2212 4763 494
Määräysvallattomille omistajille9841631 141124737
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa)0,080,110,220,140,19
Korolliset nettovelat  323 404142 642138 500
Nettovelkaantumisaste, %  312,6 %197,3 %184,3 %
Omavaraisuusaste, %  19,7 %23,8 %24,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  6,5 %5,2 %5,2 %
Nettorahoituskulut2 207639,34 2377872 478


Ravintolaliiketoiminta     
(1000 euroa)1.4.-30.6.20191.4.-30.6.20181.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
Liikevaihto67 72644 970121 00075 871209 725
Käyttökate14 4805 74127 4618 45419 643
Käyttökate, %21,4 %12,8 %22,7 %11,1 %9,4 %
Liikevoitto3 9792 1135 7432 2522 206
Liikevoitto, %5,9 %4,7 %4,7 %3,0 %1,1 %
      
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT     
Materiaalikate, %73,6 %72,5 %73,8 %72,7 %73,9 %
Henkilöstökulut, %34,2 %32,2 %34,0 %31,2 %32,1 %


Henkilöstövuokraustoiminta     
(1000 euroa)1.4.-30.6.20191.4.-30.6.20181.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
Liikevaihto37 22331 58167 54753 036127 090
Käyttökate3 0622 0085 2453 4248 753
Käyttökate, %8,2 %6,4 %7,8 %6,5 %6,9 %
Liikevoitto1 8091 0062 7601 7794 970
Liikevoitto, %4,9 %3,2 %4,1 %3,4 %3,9 %
      
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT     
Henkilöstökulut, %84,4 %82,3 %84,7 %83,2 %82,4 %


TOIMITUSJOHTAJA AKU VIKSTRÖM


Liiketulos 8,5 MEUR – parannusta vuodentakaiseen yli 110 prosenttia

Konsernimme tammi–kesäkuun 2019 tulos oli vahva. Konsernin liikevaihto oli 180,6 miljoonaa euroa kasvaen 47,6 prosenttia, liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa kasvaen 110,3 prosenttia ja osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,14 euroa) kasvaen 59,7 prosenttia vuodentakaisesta ajanjaksosta.

Katsauskaudella olemme menneet merkittävästi eteenpäin integraation ja kannattavuusohjelmien kanssa. Ravintolaportfoliomme tuottavuus on parantunut saneerausvaiheen päätyttyä ja perusteellisen konseptien uudistustyön alettua. Samanaikaisesti osana kansainvälistymisstrategiaamme huhtikuussa toteutettu Norjan markkinoille meno ja tehty yrityskauppa on ylittänyt odotuksemme.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevoitto kehittyi positiivisesti kasvun ja kannattavuusohjelmien tukemina, mikä näkyy myös osakekohtaisessa tuloksessa. Toisen kvartaalin vertailulukuihin vaikuttaa oleellisesti vuoden 2018 toisella kvartaalilla toteutetun SuperPark-myynnin myyntivoitto 3,6 miljoonaa euroa ja muut kertaluonteiset erät. Näiden nettovaikutus oli 1,4 miljoonaa euroa vertailukauden tulokseen.

Vuoden 2019 alussa käyttöön otettu IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi aiheuttaa laskennallisen rahoituskuluerän, jolla on -0,9 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus, joka vaikuttaa luonnollisesti myös osakekohtaiseen tulokseen negatiivisesti.

Kannattavuusohjelmat etenevät aikataulussa

Kannattavuuden kehitysohjelmat etenevät aikataulussa ja ne saatetaan loppuun kuluvan tilikauden aikana. Royal Ravintolat -integraation osalta johdon ja hallinnon yhdistäminen sekä ostojen ja hankintojen keskittäminen on saatettu täysimääräisesti päätökseen. Uusi kysynnän mukaan joustava toimintamalli näkyy jo selkeästi suurimmassa osaa yksiköiden henkilöstötehokkuudessa. Ohjelma on vielä käynnissä noin kymmenessä ravintolayksikössä ja se tullaan viemään maaliin vuoden kolmannella kvartaalilla. Henkilöstötehokkuutta tukemaan lanseerasimme toimialalle poikkeuksellisen henkilöstön palkitsemismallin, jossa asiakaspalautteiden perusteella palkitsemme yhden osaajamme joka päivä 500 euron bonuspalkkiolla. Integraation alussa arvioidut vähintään kuuden miljoonan euron kokonaissynergiat tulevat ylittymään.

Ravintolaportfolion saneeraustyö vietiin päätökseen toisella kvartaalilla, kun viimeisetkin lopetettaviksi päätetyt yksiköt poistuivat portfoliosta. Saneerausohjelman myötä yhteensä 25 ravintolaa suljettiin tai myytiin.

Vuoden toisella kvartaalilla aloitimme poikkeuksellisen monta konseptiuudistusta hyödyntämällä yhdistyneen yhtiön laajempaa brandiportfoliota ja organisaation osaamista. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme uudistaneet tai avanneet yhteensä kahdeksan uutta ravintolakonseptia, joiden tuotto-odotusten odotetaan realisoituvan vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Portfolion ja investointien hallinta on jatkossakin yhtiön keskeinen menestystekijä operatiivisen kannattavuuden ja taseen tehostamiseksi.

Ruokaravintoloiden ensimmäinen vuosipuolisko vahva

Ruokaravintoloiden liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 46,8 miljoonaa euroa (28,0 miljoonaa euroa) kasvaen 67,1 prosenttia. Markkinan positiivinen kehitys sekä tehostuneet myyntitoimintomme näkyivät positiivisesti toisen kvartaalin tuloksessa. Vahvat ravintolabrändimme, kuten Elite, The Cock ja Stefan’s Steakhouse sekä uudet konseptit, kuten Yes Yes Yes ja Pyynikin Brewhouse performoivat erityisen hyvin ja niiden kasvu on markkinaa selkeästi kiivaampaa.

Viihderavintoloiden kysyntä kasvaa – yökerhojen kilpailu kiristyy

Yökerho- ja viihderavintoloiden liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 42,1 miljoonaa euroa (35,8 miljoonaa euroa) kasvaen 17,6 prosenttia. Viihde- ja peliravintolatoiminta jatkoi menestyskulkuaan markkinan kehittyessä. Viihde- ja vapaa-ajan markkina kasvaa ja monimuotoistuu kuluttajien etsiessä uusia elämyksiä. Yökerhomarkkinassa vastauksena kiristyneeseen kilpailuun strategiamme on keskittyä kasvukeskuksiin ja aiempaa tarkemmin määriteltyihin asiakassegmentteihin.

Fast casual -liiketoiminta jatkoi kasvuaan

Fast casual -ravintoloiden liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 16,1 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa) kasvaen 82,8 prosenttia. Kasvua tuottivat erityisesti Hanko Sushi- ja Hook-konseptit sekä digitaalinen myynti. Fast casual -liiketoiminnan kasvussa on isoja eroja kauppakeskusten välillä ja jakelutiestrategia on skaalautuvan liiketoimintamme entistä tärkeämpi menestystekijä tulevaisuudessa. Nopean ja helpon kotona tapahtuvan syömisen myynnin kasvu jatkuu. Kehitämme jatkossa lisää digitaalisia palveluita helpottamaan kuluttajan ostamista ja tilaamista myös kotiin ja työpaikoille.

Kansainvälinen liiketoiminta laajeni Norjaan


Kansainvälisen liiketoimintamme liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 16,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa) kasvaen 390,8 prosenttia edellisvuodesta. Tanskan ravintoloiden lukumäärä on tuplaantunut yhdestätoista 23:een vuoden aikana. Voimakkaan kasvuvaiheen jälkeen painopiste siirretään operatiivisen toimintamallin yhdenmukaistamiseen ja tehostamiseen sekä organisaation virtaviivaistamiseen.

Huhtikuun alussa laajensimme toimintaamme Norjan noin 9 miljardin euron ostovoimaiseen markkinaan. Strategisesti houkuttelevan ja kannattavan transaktion EV/EBITDA-kerroin oli alle 5 vuoden 2018 luvuilla. Norjan liiketoiminta on käynnistynyt erittäin lupaavasti, ja sen kasvunäkymät ovat hyvät orgaanisesti ja markkinakonsolidaation myötä. Kansainvälisten toimintojen osalta keskitymme loppuvuoden aikana Tanskan ja Norjan integrointiin osaksi konsernia eikä suunnitelmissa ole uusien markkinoiden avauksia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa vahva vire jatkui

Katsauskaudella Smilen vahva orgaaninen kasvu jatkui erityisesti HoReCa-sektorilla. Tammi–kesäkuussa 2019 henkilöstövuokraustoiminnan liikevaihto oli 67,5 miljoonaa euroa kasvaen 27,4 prosenttia ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa kasvaen 55,2 prosenttia vuodentakaisesta vertailujaksosta. Liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus on parantunut merkittävästi. Kaikki 2018 vuoden aikana ostetut yritykset on saatu onnistuneesti integroitua osaksi Smilen toimintaa ja synergiahyödyt näkyvät etenkin liikevoiton parannuksena. Toisen kvartaalin aikana palveluja kehitettiin edelleen muun muassa laajentamalla vuokraustoimintaa palvelukeskuksille.

Huolimatta yleisen talouskasvun pienestä hidastumisesta, on henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät muita palvelualoja paremmat. Vaikka työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja se hidastaa koko toimialan kasvua, nähdään henkilöstöpalvelut tulevaisuuden kasvualana, jossa Smilen kasvu jatkuu.

Tulevaisuuden kasvua uusilta markkina-alueilta

Heti katsauskauden jälkeen tiedotimme tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelujen mahdollisesta yhdistymisestä yhden alan suurimman toimijan, VMP Oyj:n kanssa. Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen VMP:n yhtiökokouksen päätökselle ja rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille. Tulemme tarkentamaan transaktion vaikutuksia tulokseemme ja taseeseemme järjestelyn toteutuessa. Suunnitellun järjestelyn toteutuessa yhdistyneestä VMP:stä ja Smilesta tulee osakkuusyhtiömme, josta NoHo Partners Oyj omistaa 30,27 prosenttia ja on yhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja.

Odotamme yhdistymisen kasvattavan merkittävästi konsernimme omistaja-arvoa sekä tuovan meille lisäarvoa osakkeenomistajana uuden yhtiön vahvistuneen markkinaposition ja kilpailukyvyn kautta. Suunnitellun järjestelyn myötä konsernimme rahoitusasema vahvistuu merkittävästi. Smilen mahdollisen irtaantumisen myötä voimme keskittää resurssimme täysimääräisesti ydinliiketoiminnan kannattavaan kasvuun ja kehittämiseen.

Elokuun alussa kerroimme laajentuvamme uudelle toiminta-alueelle lounas- ja henkilöstöravintolamarkkinaan. Markkinan koko on merkittävä ja näemme sen premiumisaatiossa arvonluontipotentiaalia tulevaisuudessa. Strategisena avauksena tähän markkinaan olemme tehneet vastuullisuudesta tunnettujen Pihka-ravintoloiden yritysoston. Pitkällä aikavälillä keskitymme kasvavaan ja kehittyvään elämysmarkkinaan ja arvonluontiin erityisesti niissä segmenteissä, joissa näemme mittakaavamme ja toimintamallimme luovan kilpailuetua Suomessa ja kansainvälisesti.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 6.8.2019 klo 10.00 alkaen Ravintola Savoyssa osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström ja konsernin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen käyvät läpi alkuvuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat, esittelevät vuoden 2019 toisen kvartaalin tuloksen sekä kertovat tulevaisuuden näkymistä.

Tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2019-q2-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden 2019 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Puolivuosikatsaus Q2/2019

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi