7.5.2019
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2019: Liikevaihto kasvoi 63 prosenttia ja liikevoitto yli 198 prosenttia

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2019 klo 8.00

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2019

Liikevaihto kasvoi 63 prosenttia ja liikevoitto yli 198 prosenttia

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin tammi-maaliskuun 2019 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 80,2 miljoonaa euroa (49,2 miljoonaa euroa), kasvua 63,0 prosenttia. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa), kasvua 198,1 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,03 euroa), kasvua 367,0 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 53,3 miljoonaa euroa (30,9 miljoonaa euroa), kasvua 72,4 prosenttia. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 1172,9 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 30,3 miljoonaa euroa (21,4 miljoonaa euroa), kasvua 41,4 prosenttia. Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 23,1 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Konserni otti käyttöön tilikauden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardimuutos vaikuttaa merkittävästi konsernin käyttökatteeseen, kun vuokrakustannukset esitetään käyttökatteen alapuolella. Uuden standardin vaikutus liikevoittoon tämän hetken sopimuskannalla on katsauskaudella noin 0,6 miljoonaa euroa parantava ja sen merkitys liiketulokseen on vähäinen. Näistä muutoksista johtuen ja selkeyden vuoksi yhtiö luopuu käyttökatteen kommentoinnista ja keskittyy jatkossa kommentoimaan liikevaihtoa, liikevoittoa ja osakekohtaista tulosta.

YHTEENVETO

Konsernin liikevaihto oli vuoden 2019 tammi-maaliskuussa 80,2 miljoonaa euroa 63,0 prosentin kasvulla ja liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa 198,1 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Ruokaravintoloiden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 21,6 miljoonaa euroa (40,6 % ravintolasegmentin liikevaihdosta), kasvua 82,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Yökerho- ja viihderavintoloiden liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 18,7 miljoonaa euroa (35,2 % ravintolasegmentin liikevaihdosta), kasvua 20,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Fast casual -ravintoloiden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 8,1 miljoonaa euroa (15,2 % ravintolasegmentin liikevaihdosta), kasvua 129,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 4,8 miljoonaa euroa (9,0 % ravintolasegmentin liikevaihdosta). (Ei vertailutietoja.)

Ravintolaliiketoiminnassa katsauskauden tulokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat kannattamattomien liiketoimintojen myynnit ja konseptimuutokset ylösajo- ja avauskustannuksineen sekä investoinnit kansainväliseen liiketoimintaan. Tanskan ravintoloiden liiketoimintaan katsauskaudella vaikuttivat muun muassa laajentumisesta aiheutuvat kustannukset sekä investoinnit organisaatioon ja uuteen raportointijärjestelmään. Vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla osakekohtaiseen tulokseen vaikuttaa merkittävästi Tanskan liiketoiminnassa tehty 2,1 miljoonan euron kauppahinnan oikaisu, joka koskee Kööpenhaminan lentokentän The Bird -ravintolan kannattamatonta investointia. Yksikön toiminta lopetetaan vuodenvaihteeseen mennessä, mistä ei aiheudu yhtiölle merkittäviä lisäkustannuksia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa katsauskauden tulokseen vaikuttivat orgaaninen ja alueellinen kasvu Suomessa sekä uusien palvelujen (Smile Rekry ja Smile Import) kehittäminen.

NoHo Partners Oyj on ottanut tilikauden alussa käyttöön 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin, jonka vaikutus liikevoittoon on katsauskaudella noin 0,6 miljoonaa euroa parantava ja sen merkitys liiketulokseen on vähäinen. Standardin käyttöönotto kasvattaa konsernin nettovelkaa noin 177 miljoonaa euroa. Velka muodostuu toimitilojen vuokrasopimuksista, jotka takaavat konsernin ravintolatoiminnan jatkuvuuden, ja on sitä kautta konsernille myös merkittävä omaisuuserä.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (14.2.2019 alkaen):

NoHo Partners arvioi konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvavan kuluvana vuonna. Koko konsernin tavoitteena on saavuttaa eliminointien jälkeen yhteensä noin 390 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5,8 prosentin liikevoittomarginaali (noin 22,5 miljoonaa euroa) vuoden 2019 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 250 miljoonan euron liikevaihto ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaali (yli 15 miljoonaa euroa). Henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 150 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaali (noin 7,5 miljoonaa euroa).

Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali. Henkilöstövuokraussegmentin tavoite on saavuttaa noin 300 miljoonan euron liikevaihto ja noin 6,5 prosentin liikevoittomarginaali. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

AVAINLUKUJA      
NoHo Partners -konserni yhteensä      
(1000 euroa) 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.3.2018* 1.1.-31.12.2018
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni      
Liikevaihto 80 219 49 208 323 158
Käyttökate 15 164 4 119 28 410
Käyttökate, % 18,9 % 8,4 % 8,8 %
Liikevoitto 2 716 911 7 190
Liikevoitto, % 3,4 % 1,9 % 2,2 %
Katsauskauden tulos 2 822 401 4 231
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 666 440 3 494
Määräysvallattomille omistajille 157 -39 737
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,14 0,03 0,19
Korolliset nettovelat 288 878 45 610 138 500
Nettovelkaantumisaste, % 278,9 % 97,2 % 184,3 %
Omavaraisuusaste, % 21,0 % 35,0 % 24,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.) 6,2 % 4,3 % 5,2 %
Nettorahoituskulut -114 147 2 478

Ravintolaliiketoiminta      
(1000 euroa) 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.3.2018* 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 53 274 30 901 209 725
Käyttökate 12 981 2 713 19 643
Käyttökate, % 24,4 % 8,8 % 9,4 %
Liikevoitto 1 765 139 2 206
Liikevoitto, % 3,3 % 0,4 % 1,1 %
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT      
Materiaalikate, % 74,0 % 72,9 % 73,9 %
Henkilöstökulut, % 33,6 % 29,9 % 32,1 %

Henkilöstövuokrausliiketoiminta      
(1000 euroa) 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.3.2018* 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 30 324 21 446 127 090
Käyttökate 2 183 1 406 8 753
Käyttökate, % 7,2 % 6,6 % 6,9 %
Liikevoitto 951 772 4 970
Liikevoitto, % 3,1 % 3,6 % 3,9 %
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT      
Henkilöstökulut, % 85,1 % 84,6 % 82,4 %

*Vertailutieto 1.1.-31.3.2018 on muutettu vastaaman konsernin muuttunutta IFRS 15 -standardin laskentakäytäntöä.

TOIMITUSJOHTAJA AKU VIKSTRÖM

Tammi-maaliskuun 2019 liikevaihto oli 80,2 miljoonaa euroa kasvaen 63 prosenttia, liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa kasvaen yli 198 prosenttia ja osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,03 euroa) kasvaen 367 prosenttia vuodentakaisesta vertailujaksosta. Katsauskauden kannattavuuden parannus on tulosta ravintolatoiminnan kannattavuuden kehitysohjelmien etenemisestä, operatiivisen toiminnan onnistumisesta ja henkilöstövuokrausliiketoiminnan kannattavan kasvun jatkumisesta. Lisäksi uudella IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardilla on liikevoittoon 0,6 miljoonaa euroa parantava vaikutus. Osakekohtaisen tuloksen merkittävään kehitykseen vaikutti myös Tanskan liiketoiminnassa tehty 2,1 miljoonan euron julkaistun ehdollisen kauppahinnan oikaisu.

Ensimmäinen kvartaali on ravintolatoiminnan kausista haastavin kysynnän laskiessa ja ulkona syömisen vähentyessä kausiluonteisesti. Liiketoimintamallimme suhteellinen vahvistuminen, liikevoittoprosentin (3,4 %) lähes kaksinkertaistuessa edellisvuodesta (1,9 %), antaa suunnan loppuvuoden odotuksille, kun siirrytään kohti suurempien liikevaihtojen kuukausia. Vuoden ensimmäisen kvartaalin merkitys on edelleen suhteellisesti pienin koko vuoden tulokseen nähden. Ottaen huomioon, että ensimmäinen kvartaali on heikoimmin kannattava entisissä Royal Ravintoloiden yksiköissä, tarkastelujakso antaa positiivisen signaalin synergiaohjelmien onnistuneesta etenemisestä.

Kannattavan kasvun strategia etenee

Vuoden 2018 lopulla julkistettu kannattavan kasvun strategia strategiakaudelle 2019-2021 koostuu kolmesta keskeisestä elementistä: kotimaan ravintolaliiketoiminnan kannattavuuden parantamisesta, tulevaisuuden kansainvälisen kasvupohjan rakentamisesta ja henkilöstövuokrausliiketoiminnan kannattavasta kasvusta.

Lyhyellä tähtäimellä selkeä painopiste on kotimaan ravintolaliiketoiminnan kannattavuuden parantamisessa, ja sen tukena olevat kannattavuusohjelmat etenevät aikataulussa. Ensimmäinen kannattavuusohjelma, Royal Ravintoloiden integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Johdon ja hallinnon yhdistäminen (synergia-arvo +1 MEUR) toteutettiin täysimääräisesti vuoden 2018 loppupuolella, ja sitä vauhditettiin vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana operatiivista johtoa supistamalla seitsemän johtajan roolilla luonnollisen poistuman ja uudelleenorganisoinnin jatkumona. Lisäksi tiedotettiin johtoryhmän kokoonpanon tiivistämisestä kahdella roolilla. Ostojen ja hankintojen keskittäminen sekä paremmat ostosopimukset (synergia-arvo +1,5 MEUR) näkyvät täysimääräisenä jo ensimmäisen kvartaalin tuloksessa ja ovat edellä koko vuodelle asetettuja tavoitteita. Uusi joustavampi henkilöstörakenne ja toimintamalli (synergia-arvo +3,5 MEUR) näkyvät jo suurimmassa osassa entisten Royal Ravintolat -yksikköjen palkkakulujen tehostuksessa ja tuloksellisuudessa. Uuden yhtiön ravintolaliiketoiminnan henkilöstökuluprosentti oli tarkastelujaksolla 33,6 %. Vertailukohtana Royal Ravintoloiden henkilöstökuluprosentti oli samana ajanjaksona edellisvuonna 45,6 %. Tämä on merkittävä parannus henkilöstötehokkuuteen ja lupauksia antava tehokkaammasta toimintamallista, jonka suurimmat hyödyt ulosmitataan tulevilla kvartaaleilla, kun liikevaihdot yksiköissä kasvavat.

Toinen kannattavuusohjelmamme on kannattamattomien yksiköiden lopetus tai myynti, joka saatiin vietyä tehokkaasti loppuun vuoden 2018 viimeisen kvartaalin aikana. Vuoden 2018 lopussa suljettujen yksiköiden lisäksi katsauskauden jälkeen toisella kvartaalilla myytiin ravintola Masu Asian Bistron liiketoiminta Helsingissä sekä Ravintola Roster Turussa, joiden myötä suljettavien tai myytävien yksiköiden aktiivinen vaihe tuli valmiiksi. Portfoliosaneerauksen myötä ravintolaliiketoiminnasta poistuu tilikaudelta 2018 noin 12 miljoonaa euroa kannattamatonta liikevaihtoa.

Kolmas kannattavuusohjelma, ydinliiketoimintojen tuottavuuden parantaminen, fokusoi ensimmäisen kvartaalin aikana portfolion kehitystyöhön ja konseptimuutoksiin erityisesti partnerimalliamme hyödyntämällä. Näiden yksiköiden ylösajo- ja avauskustannukset näkyvät tuloksessa vielä vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuotto-odotusten realisoituessa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Ruokaravintoloissa ja fast casual -liiketoiminnassa on jalkautettu alkuvuoden 2019 aikana NPS (Net Promoter Score) -asiakastyytyväisyysmittaus osana orgaanisen kasvun, laadun ja asiakaskokemuksen kehitysohjelmaa. Asiakaskokemuksen ytimeen suoraan vaikuttava henkilöstökokemus ja sen kehittäminen ovat keskeisessä asemassa integraatiotyön seuraavassa vaiheessa. Ravintolaliiketoiminnan henkilöstötyytyväisyysmittaus tehtiin ensimmäisen kvartaalin aikana, ja sen yleisarvosana asteikolla 1-5 oli 3,8. Merkittävästä organisaatiomuutoksesta huolimatta tutkimuksen tulokset ovat yhtiön tasolla varsin hyvät, mikä kertoo henkilökuntamme vahvasta sitoutumisesta ja asenteesta suurten muutosten keskellä.

Ruokaravintoloiden alkuvuosi odotusten mukainen

Ruokaravintoloiden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 21,6 miljoonaa euroa (40,6 % ravintolasegmentin liikevaihdosta) ja kasvoi 82,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ruokaravintoloiden kasvu tuli laajalta rintamalta Royal Ravintoloiden yritysoston edustaessa luonnollisesti siitä suurinta osaa. Ensimmäisellä kvartaalilla kehitys oli erityisen positiivista Lapissa sekä Helsingissä, missä ulkona syömisen kasvu jatkuu erityisesti viikonloppuisin. Vahvat ja tunnetut brandit, kuten Elite, Stefan's Steakhouse, Colorado, Yes Yes Yes, The Cock ja Palace kasvavat markkinaa nopeammin. Konseptin muutoksia tehtiin vuoden alkupuolella useampia. Sandro Eiran konsepti muutetiin Sikke'siksi, Patrona vaihtui Taqueria El Reyksi ja Tampereen Purpurin tilalle avattiin Pizzeria Luca. Näissä yksiköissä konseptin kehitystyö on ollut toimintamallimme mukaisesti partnereiden vastuulla. Maaliskuussa julkistimme fine dining -toimintaan keskittyvän Financier Groupin perustamisen, joka hallinnoi jatkossa Savoyn ja helmikuussa Michelin-tähdellä palkitun Palacen liiketoimintaa. Ruokaravintoloidemme asiakastyytyväisyys oli tammi-maaliskuussa varsin hyvällä tasolla NPS:n ollessa 57,2.

Kilpailu kiristyy yökerhomarkkinassa


Yökerho- ja viihderavintoloiden liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 18,7 miljoonaa euroa (35,2 % ravintolasegmentin liikevaihdosta) kasvaen 20,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liiketoiminta-alueen kasvu oli kaksijakoista yökerholiiketoiminnan kilpailun kiristyessä ja vastaavasti viihderavintolaliiketoiminnan kasvaessa. Yökerhomarkkinan kasvu on rajallista kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa ja vastaavasti kuluttajien rahankäyttö vapaa-aikaan ja viihteeseen kasvaa, mikä näkyy kasvuna keilaus- ja peliliiketoiminnassamme. Helsingissä talvimatkailijoiden kasvu näkyi erityisesti Löylyn liiketoiminnan kasvussa. Maaliskuun lopussa avasimme Helsinkiin uuden nuorisoravintolakonsepti Alan's Party Barin vastaamaan paremmin kuluttajien kysynnän muutoksiin. Helsingin yökerhomarkkinassa Ravintola Teatterin ja Skohanin kohderyhmiä tarkennettiin, mikä näkyi erityisesti Skohanin asiakasmäärien kasvussa.

Fast casual -liiketoiminnan kasvua ohjaa oikea liikepaikkastrategia

Fast casual -ravintoloiden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 8,1 miljoonaa euroa (15,2 % ravintolasegmentin liikevaihdosta) ja kasvoi 129,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Fast casual -konsepteista kasvua tuottivat erityisesti Hanko Sushi- ja Hook-ravintolat. Classic American Dinereissa tehty konseptin ja laadun kehitystyö näkyi positiivisena kehityksenä asiakastyytyväisyydessä ja liikevaihdossa. Fast casual -ravintoloidemme asiakastyytyväisyys tammi-maaliskuussa oli hyvällä tasolla (NPS 52,9). Nopean ja helpon ulkona syömisen markkina jatkaa vahvaa kasvuaan sen arkipäiväistyessä. Osa tästä kasvusta menee myös kotona syömisen piiriin samalla, kun digitaaliset tilaus- ja toimituskanavat lisääntyvät. Markkinan kasvussa on isoja eroja jakelutiessä ja kauppakeskusten välillä. Vuonna 2018 tehty portfolion saneeraus antaa fast casual -liiketoiminnallemme hyvät lähtökohdat kannattavaan kasvuun myös jatkossa.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa voimakas kasvuvaihe

Kansainvälisen liiketoimintamme liikevaihto oli tammi-maalikuussa 4,8 miljoonaa euroa (9,0 % ravintolasegmentin liikevaihdosta). Liiketoimintamme Tanskassa on vahvassa kasvuvaiheessa: ravintoloidemme lukumäärä on kasvanut 11:sta 22:een ja liikevaihto on kaksinkertaistunut vuoden aikana. Katsauskauden aikana avasimme Kööpenhaminaan Suomessa menestyneen Pizzeria Luca -ravintolan ja laajensimme Cock's & Cows- sekä The Bird -konseptit Århusiin.

Kööpenhaminan lentokentälle avattu The Bird -ravintolainvestointi ei ollut kannattava, minkä seurauksena yritysoston arvioitu lisäkauppahinta ei tule toteutumaan täysimääräisenä. Tästä johtuen ensimmäiselle kvartaalille on tehty 2,1 miljoonan euron kauppahinnan oikaisu, mikä näkyy positiivisesti rahoituskuluissa. Yksikön toiminta on päätetty lopettaa vuodenvaihteeseen mennessä.

Ilmoitimme raportointikautemme jälkeen laajentumisestamme Norjaan 15 ravintolan myötä. Ostovoimainen Norjan ravintolamarkkina on arvoltaan lähes kaksi kertaa Suomen markkinan kokoinen. Transaktio on strategiamme mukainen laajentumishanke uuteen houkuttelevaan ja kasvavaan markkinaan.

Smile panostaa uusiin palveluihin ja kasvaviin toimialoihin

Tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut pysyy vankasti Suomen johtavien henkilöstövuokraustoimijoiden joukossa. Tammi-maaliskuussa henkilöstövuokraustoimintamme liikevaihto oli 30,3 miljoonaa euroa kasvaen yli 41 prosenttia ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa kasvaen yli 23 prosenttia edellisestä katsauskaudesta. Henkilöstöpalveluala on edelleen vahva kasvuala, jonka liikevaihdon yleinen kehitys alkuvuonna 2019 oli noin 8 prosentin luokkaa, joten toimialan yleistä kehitystä selkeästi voimakkaampi kasvumme jatkuu.

Smilen mittava brandityö on tuottanut tulosta. Tänä päivänä yhtiö tunnetaankin hyväntuulisista työntekijöistään, joiden hyvinvointiin ja osaamiseen panostetaan. Alkuvuodesta 2019 toteutetun työtyytyväisyyskyselyn yleisarvosana Smilestä työnantaja oli 4,1 asteikolla 1-5.

Vaikka työvoiman saatavuus hieman hidastaakin Smilen edellisten vuosien kasvuvauhtia, uskomme yhtiön vahvaan kasvuun tulevaisuudessa. Yritysostojen lisäksi orgaaniselle kasvulle nähdään useita vaihtoehtoja. Smilen uudet palvelut, kuten suorarekrytointia tuottava Smile Rekry ja ulkomaisen työvoiman tuontiin keskittyvä Smile Import laajentavat yhtiön asiakaskuntaa entisestään. Yhtiö tulee jatkossa panostamaan myös kasvaviin toimialoihin, kuten logistiikkaan sekä etsimään kasvumahdollisuuksia uusilta toimialoilta.

Kannattavuuskehitys luo lupaavan suunnan loppuvuodelle

Ensimmäisen kvartaalin kannattavuuskehitys oli onnistunut ja loppuvuoden näkymien kannalta lupaava. Kvartaalin merkitys koko vuoden tulokselle on kuitenkin rajallinen, ja se tulee nähdä pikemminkin hyvänä aloituksena päivitetylle strategialle. Ravintola- ja henkilöstöpalvelumarkkinan kasvunäkymät loppuvuodelle ovat hyvät, ja kuluttajien luottamus talouteen on säilynyt vakaalla tasolla. Ravintolaliiketoiminnan ennakkovaraukset tärkeän kesäkauden yksityistilaisuuksiin ja loppuvuoden korkeaan sesonkiin on hyvällä tasolla. Yökerhomarkkinan kilpailutilanteen kiristyminen entisestään tuo toimintaamme omat riskinsä. Myös Veikkauksen päätös lopettaa pöytäpelitoimintansa tulee osaltaan vaikuttamaan yökerholiiketoimintamme tulokseen vuoden toiselta kvartaalilta lähtien. Lyhytaikaisia riskejä voidaan nähdä ravintolatoiminnan konseptimuutosten ylösajovaiheissa ja niiden kestoissa. Yhtiön vahvistunut ravintolaportfolio, paremmat osto- ja hankintasopimukset sekä hyvässä vauhdissa etenevä henkilöstötehokkuuden toimintamallin muutostyö pitävät loppuvuoden tavoitteet ja näkymät ennallaan.

Kansainvälisen liiketoiminnan osalta keskitymme vuoden 2019 aikana vahvan kasvuvaiheen jälkeen Tanskan liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseen sekä Norjan ravintolayksiköiden integrointiin. Odotamme integroinnin sujuvan aiempaa nopeammin Tanskasta saatujen oppien ja kokemusten myötä. Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa jatkamme määrätietoisesti Smilen kannattavan kasvun strategian toteutusta ja arvioimme rauhassa omistajapohjan laajentamista eri vaihtoehdoin.

Katsauskauden loppupuolella toteutettu hybridilainan liikkeeseenlasku parantaa yhtiömme pääomarakennetta ja luo uusia mahdollisuuksia jatkaa liiketoimintamme kehittämistä niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiön rahoitustilanne on vakaa vahvistuneen oman pääoman myötä ja vahva kassavirta pitää huolen lainanhoitokyvystä samalla, kun siirrytään kohti tuloksellisempia kvartaaleita. Uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan toimitilojen vuokrasopimukset kirjataan velaksi, jonka vuoksi standardin käyttöönotto kasvattaa nettovelkaamme noin 177 miljoonaa euroa. Tämä velka muodostuu toimitilojemme vuokrasopimuksista, jotka takaavat ravintolatoimintamme jatkuvuuden ja on sitä kautta yhtiöllemme myös merkittävä omaisuuserä.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 7.5.2019 klo 10.00 alkaen Ravintola Prestossa osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström ja konsernin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen käyvät läpi alkuvuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat, esittelevät vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin tuloksen sekä kertovat tulevaisuuden näkymistä.

Tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2019-q1-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden 2019 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Osavuosikatsaus Q1/2019

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan's Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi