10.5.2022
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2022: Ravintoloiden kysyntä palautuu odotuksia nopeammin – yhtiö arvioi liikevaihdon nousevan tänä vuonna jo noin 300 miljoonaan euroon

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2022 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2022

Ravintoloiden kysyntä palautuu odotuksia nopeammin – yhtiö arvioi liikevaihdon nousevan tänä vuonna jo noin 300 miljoonaan euroon

TAMMI–MAALISKUU 2022 LYHYESTI

Koko konserni

        • Liikevaihto oli 48,5 milj. euroa (20,2 milj. euroa), kasvua 140,6 %.
        • Liikevoitto oli -1,3 milj. euroa (-9,7 milj. euroa), kasvua 86,6 %.
        • Liikevoitto-% oli -2,7 % (-48,3 %).
        • Tilikauden tulos oli -3,6 milj. euroa (-10,8 milj. euroa), kasvua 66,9 %.
        • Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (-0,49 euroa), kasvua 63,4 %.
        • Operatiivinen käyttökate* oli 1,1 milj. euroa (-6,7 milj. euroa), kasvua 116,0 %.

Suomen liiketoiminta

        • Liikevaihto oli 37,3 milj. euroa (20,1 milj. euroa), kasvua 86,2 %.
        • Liikevoitto oli -2,4 milj. euroa (-7,6 milj. euroa), kasvua 69,1 %.
        • Liikevoitto-% oli -6,3 % (-38,1 %).
        • Operatiivinen käyttökate* oli -0,8 milj. euroa (-5,5 milj. euroa), kasvua 85,6 %.

Kansainvälinen liiketoiminta

        • Liikevaihto oli 11,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa), kasvua 8 014,6 %.
        • Liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (-2,1 milj. euroa), kasvua 150,1 %.
        • Liikevoitto-% oli 9,4 % (-1 517,4 %).
        • Operatiivinen käyttökate* oli 1,9 milj. euroa (-1,2 milj. euroa), kasvua 250,6 %.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

AVAINLUKUJA

AVAINLUKUJA     
NoHo Partners -konserni yhteensä     
milj. euroa1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 Muutos 1.1.-31.12.2021 
Liikevaihto 48,5 20,2 140,6 % 186,1 
Operatiivinen käyttökate* 1,1 -6,7 116,0 % 11,3 
Liikevoitto -1,3 -9,7 86,6 % -0,9 
Liikevoitto, % -2,7 % -48,3 %  -0,5 % 
Tilikauden tulos -3,6 -10,8 66,9 % -10,3 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa) -0,18 -0,49 63,4 % -0,55 
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta 148,7 169,9 -12,5 % 151,9 
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, % 208,0 % 227,4 %  203,1 % 
Materiaalikate, % 74,1 % 70,8 %  74,4 % 
Henkilöstökulu, % 37,8 % 48,3 %  36,0 % 

* Yhtiö käyttää jatkossa Liiketoiminnan operatiivisesta kassavirrasta termiä Operatiivinen käyttökate. Laskentakaava on luettavissa osavuosikatsauksen Tunnuslukujen laskentakaavat -osiossa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tulosohjeistus 10.5.2022 alkaen:

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 7 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Konserni tulee tarkentamaan seuraavan tilikauden arviota vuosittain tilinpäätöstiedotteen julkaisun yhteydessä. Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä kuukausitasolla vuoden 2022 toisen kvartaalin ajan.

Aiempi tulosohjeistus (17.2.2022):

Yhtiö antaa vuoden 2022 liikevaihto- ja kannattavuusennusteensa viimeistään vuoden 2022 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa julkaisun yhteydessä.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla toistaiseksi.

Markkinat

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut huomattava, ja se on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö toimi erittäin rajoitetussa tai suljetussa toimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Rajoitusten purkauduttua yksityiskulutus palautui nopeasti ja kysyntä on ollut vahvaa ylittäen pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat selkeästi parantuneet pandemian lieventyessä. Kiristynyt geopoliittinen tilanne sekä yleinen kustannustason nousu ovat kuitenkin heikentäneet kuluttajien luottamusta talouden kehitykseen. Yhtiö arvioi kuluttajakysynnän säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2022 sekä yritys- ja tapahtumamyynnin palautuvan asteittain ja markkinan normalisoituvan vuoden 2022 toisen kvartaalin aikana.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2022 alkua varjostivat tiukat ravintolarajoitukset kaikissa toimintamaissamme. Rajoitusten asteittain purkautuessa pääsimme kuitenkin helmikuun puolessa välissä kiinni kassavirtapositiiviseen liiketoimintaan ja maaliskuussa markkinan avauduttua jo hyvään tulosvauhtiin. Ensimmäisen neljänneksen tulosta se ei pelastanut, mutta saimme hyvän lähtökohdan palautumiseen, jota huhtikuun myynti ja operatiivinen käyttökate edelleen vahvistivat.

Kokonaisuutena katson liiketoimintamme loppuvuotta luottavaisin mielin, vaikka Ukrainan kriisin luoma epävarmuus yleiseen taloustilanteeseen, kustannusten nousu sekä henkilöstön saatavuus kohdistavatkin liiketoimintaamme paineita. Verrattuna viimeisen kahden vuoden rajoitettuun liiketoimintaympäristöön, nämä ovat kuitenkin liiketoiminnan tavanomaisempia operatiivisia haasteita, joihin yhtiömme mittakaavahyödyt sekä hinnoitteluvoima tuovat selkeää turvaa ja kilpailuetua.

Kasvustrategiamme 2024 mukaisesti tavoitteenamme on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto. Tänä vuonna haemme noin 300 miljoonan euron liikevaihtoa, ja siten seuraavan kahden vuoden tavoitteena on kasvaa edelleen noin 100 miljoonalla eurolla. Kasvu tulee pääasiassa kolmelta strategiselta painopistealueelta: 1. Norjasta, 2. Friends & Brgrs -ketjun skaalauksesta sekä 3. isoista lippulaivahankkeista kuten Nokia Arena Tampereella. Tulemme jatkossa raportoimaan yhä tarkemmin kannattavan kasvustrategiamme etenemisestä ja julkaisemaan kvartaaleittain myös kansainvälisen liiketoimintamme avainluvut. Tällä haluamme palvella sijoittajiamme yhä paremmin ja avata kasvuvauhtiamme kohti 400 miljoonan euron liikevaihtoa ja 10 prosentin liikevoittomarginaalia.

Kannattavan kasvumme polttoaineina toimivat pääasiassa vahva kassavirta ja kasvun ruokkima negatiivinen käyttöpääoma. Seuraavan 12 kuukauden aikana painopiste kassavirran osalta on lainatasomme normalisoimisessa asettamaamme viitekehykseen (nettovelan suhde käyttökatteeseen), ja jo ensi vuoden alkupuolella pystymme panostamaan yhä vahvemmin vapaata rahavirtaamme kasvun rahoittamiseen. Tämän lisäksi meillä on edelleen tavoitteena luopua Eezy Oyj:n omistuksesta siinä vaiheessa, kun koemme yhtiön arvostuksen olevan riittävällä tasolla. Näemme yhtiömme arvonluonnin kannalta tämän omaisuuserän jälleensijoittamisen kansainväliseen kasvuumme järkevänä strategiana.

Tämän vuoden osalta arvioimme markkinan kiihtyvän toisella kvartaalilla ja uskomme portfoliomme kestävän suhteellisen hyvin kotimaiseen kulutukseen kohdistuvaa ostovoiman heikennystä. Suomalainen ravintolakulttuuri elää kahden vaikean vuoden jälkeen uutta kukoistustaan, mutta on selvää, että vain erinomaisella asiakaskokemuksella ja hyvällä hinta-laatusuhteella pärjää kilpailussa. Panostamme henkilökuntamme koulutukseen, lähiesihenkilötyöhön ja palkkiorakenteisiin nimenomaan asiakas edellä. Arvioimme tämän vuoden liikevaihdon asettuvan noin 300 miljoonaan euroon ja liikevoiton olevan noin 7 prosenttia. Loppuvuoden osalta tämä tarkoittaa yli 250 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 9 prosentin liikevoittoa.

Aku Vikström
toimitusjohtaja, NoHo Partners

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Rajoitusten purkauduttua helmi–maaliskuussa 2022 yhtiö käänsi katseensa takaisin kannattavan kasvun strategiansa toteuttamiseen.

Strategiset painopistealueet:

  • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin
  • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
  • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Norjan liiketoiminnan palautuminen vahvaksi tuloksentekoyksiköksi rajoitusten purkauduttua antaa vahvan lähtökohdan tulevaisuuden kasvulle Norjan ravintolamarkkinassa. Yhtiön tavoitteena on kiihdyttää kasvua Norjassa yritysostoin, ja sen mahdollistamiseksi yhtiö on aktiivisesti kartoittanut potentiaalisia ostokohteita.

Strategiansa mukaisesti yhtiö on jatkanut Friends & Brgrs -ketjun skaalaamista avaamalla neljä uutta ravintolaa ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana. Yhtiön tavoitteena on skaalata noin 10 uutta ketjun ravintolaa vuositasolla.

Suurten ja kannattavien kaupunkihankkeiden osalta Tampereen Nokia Arenan kapasiteetti oli täysimääräisesti käytössä jääkiekon vilkkaassa pudotuspelikeväässä, mikä luo erinomaiset lähtökohdat tuleville MM-kisoille toukokuussa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammimaaliskuu 2022

Konsernin liikevaihto tammi–maaliskuussa 2022 oli 48,5 miljoonaa euroa kasvaen 140,6 prosenttia vuoden 2021 vertailukaudesta ja vastaten 91 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailukauden liikevaihdosta. Tammi–helmikuussa toimittiin sekä katsaus- että vertailukaudella osittain rajoitetussa liiketoimintaympäristössä. Maaliskuussa 2022 ravintolarajoitukset purettiin kokonaan, mikä näkyi vahvana asiakaskysyntänä ja liikevaihdon kasvuna. Maaliskuun liikevaihto oli ennakoitua vahvempi erityisesti yhtiön strategisilla kasvualueilla Norjassa, Nokia Arenalla ja Friends & Brgrs -avauksissa. Maaliskuun liikevaihto kasvoi noin 515 prosenttia edellisvuodesta, ja se kattoi 77 prosenttia koko tammi–maaliskuun liikevaihdon kasvusta.

Operatiivinen käyttökate kääntyi helmikuussa positiiviseksi rajoitusten osittain purkauduttua, ja rajoitusten poistuttua maaliskuussa se oli 3,5 miljoonaa euroa positiivinen. Operatiivinen käyttökate koko katsauskaudella oli 1,1 miljoonaa euroa kasvaen 116 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle. Vuoden 2022 toisen kvartaalin odotetaan olevan tavanomaista vahvempi johtuen patoutuneen kysynnän purkautumisesta sekä yhtiön Suomen päämarkkina-alueilla Helsingissä ja Tampereella pelattavista jääkiekon MM-kisoista.

Huhtikuu 2022 lyhyesti

Konsernin liikevaihto huhtikuussa 2022 oli 28,9 miljoonaa euroa kasvaen 608 prosenttia vuoden 2021 vertailukuukaudesta ja 36 prosenttia pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 vertailukuukaudesta. Operatiivinen käyttökate huhtikuussa oli noin 4,5 miljoonaa euroa.

Touko–kesäkuun 2022 näkymät

Toukokuun 2022 liikevaihdon odotetaan olevan 29–32 miljoonaa euroa ja operatiivisen käyttökatteen 4,5–5,5 miljoonaa euroa. Kesäkuun 2022 liikevaihdon odotetaan olevan 27–30 miljoonaa euroa ja operatiivisen käyttökatteen 3,5–4,5 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

NoHo Partnersin liiketoiminta muodostuu 1.1.2022 alkaen kahdesta liiketoimintasegmentistä, jotka raportoidaan jatkossa erikseen:

  • Suomen liiketoiminta
  • Kansainvälinen liiketoiminta

NoHo Partners raportoi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen tuloksensa uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

LIIKEVAIHDOT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

SUOMEN LIIKETOIMINTA 1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.12.2021 
Ruokaravintolat    
Liikevaihto, milj. euroa15,3 8,7 68,7 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 31,6 % 43,2 % 36,9 % 
Liikevaihdon muutos 76,8 %   
Yksiköt, lkm 76 80 75 
    
Viihderavintolat    
Liikevaihto, milj. euroa11,4 3,1 49,5 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 23,6 % 15,3 % 26,6 % 
Liikevaihdon muutos 263,2 %   
Yksiköt, lkm 72 64 72 
    
Fast casual -ravintolat    
Liikevaihto, milj. euroa10,5 8,2 39,9 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 21,7 % 40,9 % 21,4 % 
Liikevaihdon muutos 28,1 %   
Yksiköt, lkm 64 50 66 
    
KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.12.2021 
Liikevaihto, milj. euroa11,2 0,1 28,0 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 23,1 % 0,7 % 15,1 % 
Liikevaihdon muutos 8 014,6 %   
Yksiköt, lkm 38 39 40

SUOMEN LIIKETOIMINTA

Suomessa liiketoiminta oli tammikuusta helmikuun puoleen väliin saakka voimakkaasti rajoitettua. Sekä ruoka- että viihderavintoloiden toiminta oli estetty rajoituksin liikevaihdon muodostuessa pääosin fast casual -liiketoiminta-alueelta ja take-away-myynnistä. Helmikuun puolessa välissä rajoitusten lievennyttyä positiiviseksi kääntynyt operatiivinen käyttökate riitti kääntämään koko kuukauden käyttökatteen positiiviseksi. Maaliskuussa rajoitusten purkauduttua kuluttajakysyntä elpyi voimakkaasti, ja se on ollut vahvaa painottuen kuitenkin edelleen viikonloppuihin. Maaliskuun vahva liikevoitto ei riittänyt kääntämään koko katsauskauden liikevoittoa positiiviseksi sen jäädessä 2,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Katsauskaudelle ei kirjattu Suomen valtion tukia. Tuki ajalle, jolloin viranomaismääräysten johdosta liiketoiminta oli rajoitettu tai kokonaan estetty, on edelleen eduskunnan käsittelyssä.

Keskeiset tunnusluvut, Suomen liiketoiminta 
milj. euroa1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 Muutos 1.1.-31.12.2021 
Liikevaihto 37,3 20,1 86,2 % 158,1 
Operatiivinen käyttökate-0,8 -5,5 85,6 % 9,3 
Liikevoitto -2,4 -7,6 69,1 % 1,0 
Liikevoitto, % -6,3 % -38,1 %  0,6 % 
Materiaalikate, %73,5 % 72,2 %  74,6 % 
Henkilöstökulu, % 36,3 % 42,2 %  34,7 % 

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA

Tammikuussa kansainvälinen liiketoiminta oli rajoitettua molemmissa yhtiön toimintamaissa Norjassa ja Tanskassa. Liiketoiminta palautui nopeasti helmikuun alussa rajoitusten purkauduttua. Maaliskuussa kysyntä oli vahvaa ja liiketoiminta palautui pandemiaa edeltävälle tasolle. Valtioiden tuet jatkuivat rajoitusten voimassaollessa, ja ne olivat katsauskaudella yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa. Voimakkaasti elpyneen kysynnän ja voimassaolleiden valtion tukimekanismien myötä katsauskauden operatiivinen käyttökate ja liikevoitto olivat vahvasti positiivisia.

Keskeiset tunnusluvut, kansainvälinen liiketoiminta
milj. euroa1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 Muutos 1.1.-31.12.2021 
Liikevaihto 11,2 0,1 8 014,6 % 28,0 
Operatiivinen käyttökate1,9 -1,2 250,6 % 2,0 
Liikevoitto 1,1 -2,1 150,1 % -1,9 
Liikevoitto, % 9,4 % -1 517,4 %  -6,6 % 
Materiaalikate, %76,3 % -128,0 %  73,4 % 
Henkilöstökulu, %42,5 % 945,0 %  43,7 % 

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Valtioiden toimesta pandemian hillitsemiseksi asetetut ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen erittäin haitallisesti. Yhtiö on vähentänyt määrätietoisilla toimenpiteillä pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä turvannut yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Suomessa oli voimassa tiukat ravintolarajoitukset tammikuussa. Anniskelu päättyi klo 17 ja anniskeluravintoloiden aukiolo klo 18, ruokaravintoloissa aukiolo oli sallittu koronapassilla klo 20 saakka. 12.1.2022 alkaen kaikki ravintolat koko maassa oli suljettava klo 18 anniskelun päättyessä klo 17. Helmikuun alusta alkaen ruokaravintoloiden anniskelua pidennettiin klo 20 ja aukioloa klo 21 saakka anniskeluravintoloiden rajoitusten säilyessä ennallaan. Rajoitukset jatkuivat 14.2.2022 saakka, josta lähtien anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyi klo 23 ja aukiolo klo 00. Samalla kokoontumisrajoituksista luovuttiin. Ravintolarajoitukset purettiin kokonaan 1.3.2022.

Tanskassa tammikuussa ravintolat oli suljettava klo 23 anniskelun päättyessä klo 22. Asiakaskapasiteetti oli puolet normaalista ja yökerhot olivat kiinni. Kaikki ravintolarajoitukset purettiin 1.2.2022 alkaen.

Norjassa kuukauden kestänyt alkoholinmyyntikielto päättyi 14.1.2022, mistä lähtien anniskelu ravintoloissa oli sallittu klo 23 ja aukiolo 00 saakka. Asiakaskapasiteettirajoitus oli 50 prosenttia ja tarjoilu tapahtui pöytiin. Ravintolarajoitukset tanssikieltoa ja metrin turvavälejä lukuun ottamatta purettiin Norjassa 1.2.2022. Loputkin rajoitukset purettiin 12.2.2022.

Selvitys pandemian vaikutuksista ja ravintolarajoitusten muutoksista vertailukaudelta 2021 on esitetty tilinpäätöstiedotteen 2021 liitetiedossa 1. Laatimisperiaatteet.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Yhtiö ei saanut Suomen valtiolta tukea katsauskauden aikana. Suomen hallitus on 7.4.2022 esittänyt kustannustukilain mukaista kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea jatkettavaksi. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille koskien joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välistä aikaa, jossa liiketoiminta oli viranomaismääräysten johdosta rajoitettu tai kokonaan estetty. Esitys on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Mahdollisella tuella saattaa olla positiivinen kertaluonteinen vaikutus yhtiön toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Tanskan valtiolta saatu tuki tammi–maaliskuussa 2022 oli noin 0,7 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saatu tuki noin 1,3 miljoonaa euroa. Konsernin saamat valtioiden tuet olivat yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa.

Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedossa 4 Julkiset avustukset.

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–maaliskuussa 2022 oli 8,7 (0,3) miljoonaa euroa. Käyttöpääomassa ei tapahtunut olennaista muutosta verrattaessa tilannetta katsauskauden alun ja lopun välillä, vaikkakin poikkeuksellisen suuri muutos ehti tapahtua ravintoloiden jälleen avautuessa katsauskauden aikana.

Investointien nettorahavirta tammi–maaliskuussa 2022 oli 1,8 (-0,2) miljoonaa euroa sisältäen 4,2 miljoonaa euroa myytäväksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeiden myymisestä syntynyttä positiivista rahavirtaa. Investointien nettorahavirta sisälsi lisäksi muun muassa kahden uuden Friends & Brgrs -ravintolan avaukset sekä Hangossa toimivan ravintola Origon liiketoimintakaupan. Rahoituksen rahavirta oli -14,8 (-0,3) miljoonaa euroa sisältäen 2,0 miljoonaa euroa helmikuussa alkaneen lyhennysohjelman mukaisia rahoituslaitoslainojen lyhennyksiä sekä 4,0 miljoonan euron suuruisen ennakkoon maksetun lainanlyhennyserän.

Konsernin korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta jatkoivat laskuaan ollen 148,7 miljoonaa euroa ja oikaistuna Eezy-omistuksen markkina-arvolla katsauskauden lopussa alle 120 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 170,3 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta oli 208,0 prosenttia. Oikaistut nettorahoituskulut tammi-maaliskuussa 2022 olivat 3,4 (3,0) miljoonaa euroa, josta IFRS 16 -korkokulujen osuus oli 1,8 (1,4) miljoonaa euroa.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 10.5.2022 klo 10.00 alkaen Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström ja talousjohtaja Jarno Vilponen esittelevät katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertovat yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2022-q1-tulos. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 10.5.2022

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Osavuosikatsaus Q1/2022

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, +358 44 235 7817
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.