11.5.2021
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021: Tiukat rajoitustoimet ja ravintolasulku hallitsivat alkuvuotta – kesän kysyntänäkymät vahvistuneet vaikean kevään jälkeen

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 11.5.2021 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021

Tiukat rajoitustoimet ja ravintolasulku hallitsivat alkuvuotta – kesän kysyntänäkymät vahvistuneet vaikean kevään jälkeen

Vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla NoHo Partnersin liiketoiminta oli tiukasti rajoitettua, ja Suomen hallituksen määräyksen myötä ravintolatoiminta Suomessa asetettiin sulkutilaan 8.3.2021 alkaen koronapandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla. Konsernin tammi–maaliskuun 2021 liikevaihto oli 20,2 miljoonaa euroa liikevaihdon laskiessa noin 60 prosenttia vuoden 2020 vastaavasta jaksosta. Yhtiö jatkoi määrätietoisia sopeutustoimia hallitakseen tiukkojen rajoitusten sekä sulkujakson negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaansa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli katsauskaudella -6,7 miljoonaa euroa.

Helmikuussa 2021 neuvoteltu rahoitussopimus turvaa yhtiön rahoitusaseman lähivuosiksi ja mahdollistaa jälleenrakentamisohjelman toteuttamisen. Vaikka epävarma markkinatilanne jatkuu, kesän kysyntänäkymät ovat vahvistuneet. Yhtiö uskoo markkinan aloittavan elpymisen ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran alkavan kääntymään positiiviseksi vuoden 2021 toisen kvartaalin lopulla.

TAMMI–MAALISKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 20,2 milj. euroa (50,1 milj. euroa), laskua 59,8 %.
 • Liikevoitto oli -9,7 milj. euroa (-6,6 milj. euroa), laskua 47,5 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -48,3 % (-13,2 %), laskua 266,5 %.
 • Tilikauden tulos oli -10,8 milj. euroa (-8,9 milj. euroa), laskua 21,5 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,49 euroa (-0,45 euroa), laskua 8,8 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -6,7 milj. euroa (-3,3 milj. euroa), laskua 104,2 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 227,4 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 169,9 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 162,0 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 472,7 %.
 • Valtioiden tuet tammi-maaliskuu 2021: Tanska noin 1,7 milj. euroa, Norja noin 1,3 milj. euroa ja Suomi 1,0 milj. euroa.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

RAPORTOINTIKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Liiketoimintajohtaja ja johtoryhmän jäsen Eemeli Nurminen jäi pois NoHo Partnersin palveluksesta 1.1.2021.
 • Kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Perttu Pesonen jäi pois NoHo Partnersin johtoryhmästä 1.2.2021.
 • Yhtiö tiedotti 5.1.2021, että sen yhteistoimintaneuvottelut johtavat muutoksiin organisaatiorakenteessa, 55 tehtävän vähentämiseen ja 15 tehtävän osa-aikaistamiseen johtoryhmä-, esimies- ja hallintotehtävissä sekä osa- ja kokoaikaisiin lomautuksiin, jotka koskivat sillä hetkellä noin 600 henkilöä.
 • Yhtiö hankki Allas Sea Poolin ravintolaliiketoiminnan 1.2.2021, jolloin yhtiöstä tuli merikylpylän vuokralainen.
 • Yhtiö tiedotti 15.2.2021 saaneensa päärahoittajiensa kanssa neuvottelut päätökseen uudesta pitkän aikavälin rahoitussopimuksesta rahoitusasemansa turvaamiseksi ja jälleenrakennusohjelman toteuttamiseksi.
 • Suomen hallitus tiedotti 25.2.2021 määräävänsä ravintolat suljettaviksi pandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla 8.3.2021 alkaen.
 • Yhtiö aloitti välittömästi 25.2.2021 uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa tiukentuneisiin rajoituksiin.
 • Eduskunta hyväksyi 26.2.2021 Suomen hallituksen lakiesityksen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, jonka myötä ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa jatketaan kesäkuun 2021 loppuun.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Ravintolasulku Suomessa jatkui 18.4.2021 saakka, jonka jälkeen ravintolat oli mahdollista avata tiukoin rajoituksin anniskelun päättyessä klo 17 pandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla.
 • Ravintoloiden valtakunnallinen anniskelukielto Norjassa purettiin 16.4.2021 alueellisesti.
 • Tanskassa ravintolasulku purettiin 21.4.2021, mistä lähtien ravintolat saivat aueta rajoituksin.

YHTEENVETO

Koronaviruspandemian aiheuttama markkinamuutos sekä tiukat ravintolatoimialaa koskevat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi konsernin vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin tulokseen.

Tammi–helmikuussa 2021 yhtiö operoi hyvin rajoitetussa toimintaympäristössä, jolloin ravintolakapasiteetista oli käytössä noin 40 prosenttia. Kolmasosa ravintoloista oli kokonaan suljettuina ja loput toimivat rajoitetuin aukioloajoin ja asiakaspaikoin. Suomen hallituksen asettamien ravintolarajoitusten myötä ravintolatoiminta Suomessa asetettiin sulkutilaan 8.3.2021 pandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla, mistä lähtien yhtiön liikevaihto muodostui 47 ravintolan take away -myynnistä Suomessa.

Konsernin tammi–maaliskuun 2021 liikevaihto oli noin 20,2 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 40 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Yhtiö arvioi menettäneensä katsauskaudella liikevaihtoa yli 40 miljoonaa euroa pandemian vuoksi. Konsernin liiketappio tammi–maaliskuussa oli noin 9,7 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta noin 6,7 miljoonaa euroa negatiivinen.

Nopean reagoinnin sekä kustannussäästöjen avulla yhtiö minimoi tiukkojen rajoitustoimien, sulkujakson sekä toimintojen alasajon negatiiviset vaikutukset liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan.

Konsernin liikevaihto huhtikuussa 2021 oli noin 4,7 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 22 prosenttia vuoden 2019 vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta huhtikuussa oli maaliskuun 2021 tasolla ollen noin 3 miljoonaa euroa negatiivinen.

Perustuen tämänhetkiseen arvioon rajoitusten purkamisesta, toukokuun 2021 liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan huhtikuuhun nähden ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan noin 2 miljoonaa euroa negatiivinen.

Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tukia 1.1.–31.3.2021 väliselle ajalle on kirjattu yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa. Tammi–maaliskuussa 2021 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS AKU VIKSTRÖM

Vuoden ensimmäistä vuosineljännestä hallitsi koronapandemian kolmas aalto ja sen mukana kiristyneet viranomaisrajoitukset. Vuoden kaksi ensimmäistä ja ravintolatoimialan hiljaisinta kuukautta toimimme voimakkaasti rajoitetussa toimintaympäristössä. Ravintolakapasiteetistamme oli käytössä noin 40 prosenttia kolmasosan ravintoloista ollessa kokonaan suljettuina ja loppujen toimiessa rajoitetuin aukioloajoin ja asiakaspaikoin. Suomessa 8.3.2021 voimaan astuneen ravintolasulun myötä jouduimme sulkemaan myös loput ravintolamme ja ajamaan koko liiketoimintamme jälleen pysähdyksiin. Tämä luonnollisesti heijastui vuosineljänneksen liikevaihtoon ja tulokseen, toimintamme fokuksen ollessa edelleen ihmisten jaksamisessa ja kassavirran turvaamisessa. Saimme ajettua liiketoimintamme kulutasoa ja liiketoiminnan negatiivista operatiivista kassavirtaa alemmas vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tasosta (-7,2 miljoonaa euroa) sen ollessa katsauskaudella noin -6,7 miljoonaa euroa maaliskuun ravintolasulusta huolimatta. Maaliskuussa liiketoiminnan operatiivista kassavirtaa rasittivat toimintojen alasajosta syntyneet ylimääräiset kustannukset. Vastaavasti maaliskuun liiketoiminnan operatiivinen kassavirta sisälsi Suomen valtiolta saatua kustannustukea 1 miljoonaa euroa.

Saimme helmikuussa rahoitusneuvottelut päätökseen ja julkaisimme uuden 141 miljoonan euron suuruisen rahoituskokonaisuuden, joka turvaa yhtiön rahoitusaseman lähivuosille sekä mahdollistaa COVID-19-pandemian jälkeisen jälleenrakennusohjelman toteuttamisen. Markkinatilanteen ja etenkin hallituksen rajoitustoimien vaikean ennakoitavuuden johdosta olemme varmistaneet lyhyen aikavälin likviditeettiämme vähentämällä omistustamme Eezy-yhtiöstä myymällä sen osakkeita 6,2 miljoonan euron arvosta. Tämä huomioiden likvidit varamme olivat katsauskauden jälkeen huhtikuun lopussa noin 9 miljoonaa euroa, jonka arvioimme riittävän siinäkin tapauksessa, että pandemiatilanne rajoituksineen jatkuu kesälle saakka. Pitkittyneen pandemian johdosta toukokuun liiketoiminnan operatiivinen kassavirta tulee olemaan negatiivinen. Kesäkuun osalta odotamme sen olevan positiivinen.

Olemme valmistautuneet avaamaan liiketoimintaamme rajoitusten poistumisen tahdissa. Arviomme mukaan rajoitukset tulevat lievenemään 13.5. alkaen pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja myös asteittain pääkaupunkiseudulla. Odotamme liiketoiminnan normalisoituvan kesäkuun aikana ja suhtaudumme tulevaan kesään varovaisen optimistisesti tautitilanteen parantuessa ja rokotusohjelman edetessä. Kuluttajien luottamus on kevään aikana vahvistunut merkittävästi. Viimeksi luottamus oli näin vahvaa keväällä 2018. Kotitaloudet ovat keskittyneet viime aikoina kuluttamisen sijaan säästämään ja säästämisaste on noussut poikkeuksellisen korkeaksi. Vaikka ulkomaanmatkailu vähitellen elpyy, suurin osa suomalaisista päätyy todennäköisimmin lomailemaan kesällä kotimaassa ja käyttämään kotimaisia palveluita.

Samaan aikaan, kun näkymät tulevaisuuden osalta kirkastuvat, tulemme tarkentamaan suunnitelmiamme tuleville vuosille ja julkaisemme 2024 strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 17.6.2021. Tavoitteenamme on myös antaa tarkempi ohjeistus kuluvasta vuodesta toisen vuosineljänneksen raportoinnin yhteydessä.

Aku Vikström
toimitusjohtaja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinat

Talousnäkymät ja kuluttajien luottamus ovat parantuneet nopeasti kevään aikana. Alkuvuosi on kuitenkin ollut hyvin vaikea ravintola-alalle ja ravintoloiden rajoitustoimien jatkuessa tilanne ei parane merkittävästi. Kustannusten raju sopeuttaminen on jatkunut. Kysynnän osalta nähtävissä on monia rohkaisevia tekijöitä ja kesän suhteen näkymät ovat varovaisen optimistisia, mutta yhtiön tuloskehitys riippuu merkittävästi tautitilanteen ja viranomaisrajoitusten kehityksestä.

Tulosohjeistus

Yhtiö ei anna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä valtioiden asettamien ravintolarajoitusten purkuaikataulusta ei ole tietoa.

Tulosohjeistusta vuoden 2021 osalta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Yhtiö arvioi pystyvänsä antamaan tarkempia tietoja puolivuotiskatsauksen 2021 yhteydessä.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 tullaan julkaisemaan 17.6.2021.

AVAINLUKUJA   
NoHo Partners -konserni yhteensä   
(1000 euroa)1.1.-31.3.20211.1.-31.3.20201.1.-31.12.2020
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
   
Liikevaihto20 16050 089156 771
Liikevoitto-9 730-6 596-23 880
Liikevoitto, %-48,3 %-13,2 %-15,2 %
Tilikauden tulos-10 754-8 852-29 469
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, €-0,49-0,45-1,44
Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta, €-6 707-3 284-5 124
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €169 946139 922163 431
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %227,4 %138,2 %192,0 %
Korolliset nettovelat, €331 978288 817316 621
Nettovelkaantumisaste, %472,2 %286,8 %391,0 %
Omavaraisuusaste, %15,5 %22,6 %18,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %, (p.a.)-8,9 %-6,6 %-5,9 %
Oikaistut nettorahoituskulut*, €3 0321 79810 197
Materiaalikate, %70,8 %71,7 %72,0 %
Henkilöstökulut, %48,3 %33,2 %38,0 %

*Muuttunut laskentakaava luettavissa osavuosikatsauksen Tunnuslukujen laskentakaavat -osiossa.

RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT   
 1.1.-31.3.20211.1.-31.3.20201.1.-31.12.2020
Ruokaravintolat   
Liikevaihto (MEUR)8,719,158,0
Osuus kokonaisliikevaihdosta43,2 %38,1 %37,0 %
Liikevaihdon muutos-54,6 % -24,3 %
Yksiköt, lkm807977
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,110,240,75
    
Viihderavintolat   
Liikevaihto (MEUR)3,114,743,9
Osuus kokonaisliikevaihdosta15,3 %29,3 %28,0 %
Liikevaihdon muutos-79,1 % -35,2 %
Yksiköt, lkm646467
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,050,230,66
    
Fast casual -ravintolat   
Liikevaihto (MEUR)8,26,531,2
Osuus kokonaisliikevaihdosta40,9 %13,0 %19,9 %
Liikevaihdon muutos26,4 % 24,7 %
Yksiköt, lkm504753
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,140,140,59
    
Kansainväliset ravintolat   
Liikevaihto (MEUR)0,19,923,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta0,7 %19,7 %15,1 %
Liikevaihdon muutos-98,6 % -16,5 %
Yksiköt, lkm393940
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,250,250,59

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–maaliskuussa 2021 oli 0,3 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa).

Vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana tehty kasvuinvestointi oli Helsingin Katajanokalla sijaitsevan Allas Sea Poolin ravintolaliiketoiminnan hankinta 1.2.2021 alkaen.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 227,4 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 169,9 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 162,0 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat maaliskuun 2021 lopussa 332,0 miljoonaa euroa (288,8 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–maaliskuussa 2021 olivat 3,0 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 15,5 % (22,6 %) ja nettovelkaantumisaste 472,7 % (286,8 %).

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian leviäminen, Suomen hallituksen sen hillitsemiseksi asettamat ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet erittäin haitallisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Pandemian lopullinen kesto ja kokonaisvaikutukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mistä johtuen vaikutukset NoHo Partnersin tulevaisuudessa toteutuvaan liikevaihtoon, tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan saattavat poiketa johdon tekemistä tämänhetkisistä arvioista ja olettamuksista. Yhtiö on tehnyt määrätietoisia toimenpiteitä vähentääkseen pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Tammi–maaliskuussa 2021 yhtiö toimi kaikissa sen toimintamaissa tiukasti rajoitetussa liiketoimintaympäristössä, jossa yökerho-, tapahtumaravintola- ja kansainvälinen liiketoiminta olivat pysähdyksissä. Maaliskuun alussa lähes koko ravintolaliiketoiminta Suomessa seisahtui.

Suomessa ravintolarajoitukset tiukentuivat marraskuussa 2020 kiihtyneen pandemiatilanteen vuoksi. Ravintoloiden anniskelu oli sallittu valtakunnallisesti klo 24 saakka ja aukiolo klo 01 saakka. Pandemian kiihtyvyysalueilla ravintoloiden anniskelu oli sallittu klo 22 saakka ja aukiolo ravintoloissa, joiden pääasiallinen ravitsemistoiminta on alkoholin tarjoilu, klo 23 saakka. Yökerhoissa, baareissa ja pubeissa asiakasmäärää rajattiin puoleen normaalista. Ruokaravintoloissa asiakasmäärärajoitus oli 75 prosenttia ja aukiolo sallittu klo 24 saakka. Pandemian leviämisalueilla ruokaravintoloiden tuli sulkea klo 23. Eduskunnan 26.2.2021 hyväksymän lakiesityksen myötä ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa jatketaan kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Helmikuussa 2021 yhtiö sai neuvoteltua rahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, joka turvaa yhtiön rahoitusaseman tuleville vuosille ja mahdollistaa jälleenrakentamisvaiheen toimenpiteet.

Maaliskuussa pandemiatilanteen kiihtymisen myötä Suomen hallitus määräsi ravintolat suljettaviksi 8.3.2021 kiihtymis- ja leviämisalueilla, mistä lähtien vain take-away-myynti oli sallittu. NoHo Partners aloitti välittömästi uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa tiukentuneisiin rajoituksiin. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö eli noin 1 250 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään.

Kolmen viikon sulkuajanjaksoa pidennettiin 18.4.2021 jatkuvaksi. Suomen hallituksen määräyksen mukaan ravintolat oli mahdollista avata 19.4.2021 tiukoin aukiolo-, anniskelu- ja asiakaskapasiteettirajoituksin. Pandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla anniskeluravintolat saavat olla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat iltaseitsemään. Alkoholin tarjoilu loppuu sekä anniskelu- että ruokaravintoloissa kello 17. Perustason alueilla palattiin klo 22 anniskelurajoituksiin. Rajoitusten voimassaolo jatkuu toistaiseksi.

Suomen hallitus antoi 30.4.2021 esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, jolla jatkettaisiin tartuntatautilain määräaikaisten säännösten voimassaoloa 31.12.2021 saakka.

Vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana yhtiö on kirjannut Suomen valtiolta kustannustukea 1,0 miljoonaa euroa ajanjaksolta 1.11.2020–28.2.2021 syntyneiden kustannusten perusteella.

Tanskassa koronapandemian kiihtymisen vuoksi ravintolat suljettiin koko maassa 9.12.2020 ja vain take-away-myynti oli sallittu. Tanska salli ravintoloiden avaamisen rajoituksin kohentuneen pandemiatilanteen vuoksi 21.4.2021 alkaen. Ravintolaan pääsee koronapassilla ja tekemällä pöytävarauksen. Ravintoloiden anniskelu päättyy klo 22 ja ovet suljetaan klo 23. Asiakaspaikkamäärä on rajoitettu noin puoleen. Sisätapahtumien osalta Tanskassa on tehty portaittainen avaussuunnitelma: 6.5. alkaen samaa seuruetta oleva, maksimissaan 25 hengen ryhmä saa kokoontua ravintolassa sen normaaliaukioloaikojen puitteissa. Ryhmän maksimimäärä nousee 21.5. alkaen 50 henkilöön ja 11.6. alkaen 100 henkilöön. Tämä mahdollistaa pidemmän myyntiajan klo 23 jälkeen rajoitetulla asiakasmäärällä.

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kriisin aikana kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut 80 prosenttia. Kiinteiden kulujen lisäksi Tanskan valtio kattaa myös 80 prosenttia palkkakuluista maaliskuusta 2021 alkaen. Tanskan valtion kompensaatiot jatkuvat kesäkuun 2021 loppuun saakka. Lisäksi valtio maksaa työntekijöiden palkat ensimmäisen 7 päivän ajalta ravintoloiden avauksesta 21.4.2021 lähtien.

Norjassa ravitsemusliikkeissä astui voimaan alkoholinmyyntikielto 9.11.2020, josta lähtien ravintolat eivät saa tarjoilla lainkaan alkoholia. Yhtiön ravintolat Norjassa ovat pääasiallisesti viihderavintoloita, ja ne suljettiin. Anniskelurajoitusta purettiin tammikuun 2021 kolmannella viikolla alueellisesti, mutta anniskelukielto jatkui muun muassa Oslossa 2.3.2021 saakka, jolloin ravintolat Oslossa määrättiin suljettaviksi. Anniskelukielto Norjassa astui jälleen voimaan valtakunnallisesti 26.3.2021 alkaen. Se purettiin alueellisesti 16.4.2021, mistä lähtien ruokaravintolat tietyillä paikkakunnilla saavat olla auki klo 22.30 saakka anniskelun päättyessä klo 22. Asiakaskapasiteetti on rajoitettu noin puoleen. Oslossa anniskelukielto jatkuu toistaiseksi.

Norjan valtion kiinteiden kulujen kompensaatio katsauskaudella oli 80 prosenttia, ja kompensaation arvioidaan jatkuvan rajoitustoimien jatkuessa vähintään kesäkuun 2021 loppuun. Lisäksi Norjassa maksetaan yrityksille lisätukea kaupunkien toimesta. NoHo Partnersin lisätuen osuus katsauskaudella oli noin 0,4 miljoonaa euroa. Myös valtion kulttuurirahasto tukee yrityksiä, jotka eivät ole pystyneet järjestämään tapahtumia. Mikäli rajoitustoimia jatketaan, myös lisätukien jakaminen ravintoloille jatkuu. Norjan valtio tukee myös työllistymistä maksamalla 50 prosenttia takaisin otettavan henkilöstön palkasta kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Tanskan valtiolta yhtiön saama tuki tammi–maaliskuussa 2021 oli noin 1,7 miljoonaa euroa, Norjan valtiolta saama tuki noin 1,3 miljoonaa euroa ja Suomen valtiolta saama tuki 1,0 miljoonaa euroa. Konsernin Tanskan, Norjan ja Suomen valtioiden tuet ajalta 1.1.–31.3.2021 olivat yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa.

Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedossa 3 Julkiset avustukset.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 11.5.2021 klo 10.00 alkaen ravintola Strindbergissä osoitteessa Pohjoisesplanadi 33, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2021-q1-tulos. Tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää verkon välityksellä. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 11.5.2021

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Osavuosikatsaus Q1/2021

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolayhtiö. www.noho.fi