9.6.2020
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2020: Koronapandemia vaikutti voimakkaasti liiketoimintaympäristöön – yhtiö aloitti määrätietoiset sopeuttamistoimet

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 9.6.2020 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2020

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti liiketoimintaympäristöön – yhtiö aloitti määrätietoiset sopeuttamistoimet

Maaliskuussa 2020 koronaviruspandemian aiheuttaman markkinaromahduksen johdosta konsernin liiketoiminta pysähtyi lähes täysin. Ravintolaliiketoiminnan tammi–helmikuun 2020 liikevaihto kasvoi odotusten mukaisesti noin 7,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavasta jaksosta ja liikevoitto kasvoi noin 0,6 miljoonaa euroa. Ravintolaliiketoiminnan tulos supistui maaliskuussa 9,0 miljoonaa euroa, koska liikevaihto laski markkinahäiriön vuoksi viime vuoden vastaavasta kuukaudesta 10,7 miljoonaa euroa, eivätkä yhtiön käynnistämät sopeuttamistoimenpiteet ehtineet vielä vaikuttaa maaliskuun tulokseen. Yhtiö reagoi välittömästi markkinahäiriön ilmetessä aloittaen määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet, kuten henkilöstön lomautukset ja kulujen alasajon, sekä käynnistäen vuokra- ja rahoitusneuvottelut. Katsauskauden jälkeen yhtiö on saanut päätökseen rahoituskokonaisuuden koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan ajalle varmistaakseen likviditeettinsä riittävyyden yli markkinahäiriön. Kesäkuusta 2020 alkaen yhtiö keskittyy liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen rajoitetussa toimintaympäristössä ja sen rahoittamiseen omalla kassavirralla.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

TAMMI–MAALISKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 50,1 miljoonaa euroa (53,2 miljoonaa euroa), laskua 5,9 prosenttia.
 • Liikevoitto oli -6,6 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa), laskua 230,6 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli -13,2 % (9,5 %), laskua 238,8 prosenttia.
 • Tilikauden tulos oli -8,9 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), laskua 413,7 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,45 euroa (0,15 euroa), laskua 403,6 prosenttia.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 138,2 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 139,9 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 148,9 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 286,8 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 50,1 miljoonaa euroa (53,3 miljoonaa euroa), laskua 6,0 prosenttia.
 • Liikevoitto oli -6,7 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa), laskua 477,1 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli -13,3 % (3,3 %), laskua 501,1 prosenttia.
 • Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli -8,0 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), laskua 466,0 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (0,12 euroa), laskua 493,9 prosenttia.
 • Katsauskauden osakekohtaisen tuloksen vuoden 2019 vertailutiedot sisältävät Tanskan liiketoiminnassa tehdyn rahoitustuottoihin kirjatun 2,1 miljoonan euron kauppahinnan oikaisun.

Raportointikauden merkittävät tapahtumat:

 • Yhtiö lunasti 29.3.2019 liikkeeseen lasketun 25 miljoonan euron hybridilainan 17.2.2020.
 • Koronaviruspandemian seurauksena Suomen, Tanskan ja Norjan valtiovallan linjaukset ja määräykset sekä asiakaskäyttäytymisen muutos pysäyttivät ravintolaliiketoiminnan maaliskuussa.
 • Valtiovalta määräsi ravintolat suljettaviksi 12.3.–11.5.2020 Tanskassa ja 13.3.–6.5.2020 Norjassa.
 • Yhtiö aloitti maaliskuussa määrätietoiset sopeuttamistoimet ja yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat noin 1 300 henkilöä Suomessa.

Raportointikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat:

 • Yhtiö osti osake-enemmistön hittiketju Friends & Brgrs Ab Oy:stä 3.4.2020. Osana yrityskauppaa toteutettiin suunnattu osakeanti, jossa annetut yhtiön uudet osakkeet rekisteröitiin 8.4.2020.
 • Valtiovalta määräsi ravintolat suljettaviksi 4.4.–31.5.2020 Suomessa.
 • Ravintolasulun aikana operatiivisen liiketoiminnan ulkopuoliset kustannukset huhtikuussa olivat 2,7 miljoonaa euroa ja toukokuussa noin 2 miljoonaa euroa. Huhti–toukokuussa vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa, joka edustaa noin 70 % vuokrasopimuskannasta.
 • Yhtiö sopi huhtikuussa 34 miljoonan euron rahoituspaketin koronakriisin aiheuttaman liiketoimintahäiriön ajaksi.
 • Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta yhtiö sopi toukokuussa 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisen lainan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa.
 • Suomen valtiovalta purki ravintolaliiketoiminnan rajoituksia ja yhtiö käynnisti liiketoimintansa rajoitetussa toimintaympäristössä 1.6.2020. Ruokaravintoloiden liiketoiminta Tanskassa ja Norjassa käynnistyi rajoitetusti toukokuun alkupuolella.
 • Kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtiön ravintoloista noin 130 on auki.

YHTEENVETO

Koronaviruspandemian aiheuttama äkillinen markkinamuutos vaikutti merkittävästi konsernin tammi–maaliskuun 2020 tulokseen.

Alkuvuosi oli operatiivisesti hyvä ja konsernin tammi–helmikuun 2020 liikevaihto kasvoi noin 7,5 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja liikevoitto kasvoi 0,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Koronaviruspandemian nopean leviämisen, sitä seuranneiden viranomaislinjausten ja -määräysten sekä asiakaskäyttäytymisen muutoksen johdosta konsernin liiketoiminta pysähtyi maaliskuussa lähes täysin. Liikevaihto laski maaliskuussa edellisvuoden vastaavasta jaksosta 10,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,0 miljoonaa euroa. Maaliskuun vuokra- ja palkkakulut sekä alasajokustannukset vaikuttivat katsauskauden tulokseen.

Tanskasta ja Norjasta valtioiden tukia on kirjattu 1.1.–31.3.2020 ajalle noin 0,9 miljoonaa euroa.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

Ensimmäinen vuosineljänneksemme alkoi vahvasti, mutta päättyi erittäin poikkeuksellisesti. Koronavirus puhkesi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja toi mukanaan rajoituksia, joilla oli erittäin merkittävä vaikutus liiketoimintaamme maaliskuusta alkaen. 

Vaikutus näkyi kaikilla maantieteellisillä alueillamme, kun eri maiden hallitukset ja terveysviranomaiset asettivat erittäin tiukkoja rajoituksia liikkumiselle ja kanssakäymiselle. Suomen, Tanskan ja Norjan valtiovallan määräykset koskien ravintoloiden sulkemista pudottivat ravintoloidemme liikevaihdon lähes nollatasolle.

Haluan lämpimästi kiittää henkilökuntaamme siitä, että he toimivat erittäin haasteellisessa ympäristössä toimintamaidemme hallitusten ja terveysviranomaisten asettamien suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Viime vuonna henkilökuntamme kävi läpi kovan muutosprosessin, ja olisin tänä vuonna halunnut suoda heille mahdollisuuden keskittyä viimein liiketoimintamme kehittämiseen ja laadukkaiden asiakaskokemusten luontiin. Sen sijaan, jouduimme erittäin nopeassa aikataulussa sopeuttamaan kustannusrakenteemme vastaamaan 95 prosenttia pienemmän liikevaihdon tasoa lock-downin ajaksi. Lähes koko henkilökuntamme jouduttiin lomauttamaan tämän muutospaineen alla.

Vaikka olemme maaliskuusta lähtien johtaneet liiketoimintaamme erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa, olemme samalla todistaneet toimintamallimme toimivuuden, ja suorituskykymme on todettu vahvaksi myös näissä erittäin haasteellisissa poikkeusoloissa. Partnerimallimme on osoittanut joustavuutensa myös tänä poikkeusaikana, mistä haluan kiittää yrittäjäosakkaitamme. Nopealla reagoinnilla ja kovilla toimenpiteillä, kuten henkilöstön lomautuksilla, kulujen nopealla alasajolla sekä ripeillä vuokra- ja rahoitusneuvotteluilla, kuljetimme yhtiömme pahimman poikkeusvaiheen läpi. Samalla onnistuimme kehittämään nopeasti digitaalisia myyntikanavia ja take away -liiketoimintamalleja ja veimme haastavassa tilanteessa Friends & Brgrs -kaupan läpi, mikä toi merkittävän lisän businessportfolioomme. Saimme toukokuun 2020 lopulla päätökseen rahoituksemme poikkeustilan ajalle ja keskitymme nyt liiketoimintamme käynnistämiseen ja sen jatkuvuuden varmistamiseen.

Tavoitteemme on edelleen olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolatoimija, mutta tiekarttamme on vuoden 2020 osalta nyt muuttunut. Olemme laatineet kolmivaiheisen toimenpidesuunnitelman koronapandemian vaikutusten hallitsemiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa toteutimme määrätietoiset sopeuttamistoimet poikkeustilan toimintaympäristössä. Nyt toimimme suunnitelman toisessa vaiheessa rajoitetussa liiketoimintaympäristössä, jossa liiketoimintojamme käynnistetään hallitusti ja vaiheittain seuraavien kuukausien aikana. Päätökset liiketoimintojen käynnistämisestä tehdään viikkotasolla ja toimipistekohtaisesti. Tavoitteenamme on varmistaa liiketoiminnan positiivinen kassavirta rajoitetussakin liiketoimintaympäristössä ravintola-alan vaiheittain toipuessa. Kolmannessa vaiheessa tulemme keskittymään kilpailukyvyn ja pääomarakenteen vahvistamiseen koronapandemian jälkeisessä ravintolamarkkinassa.

Ravintoloiden ensimmäisten aukioloviikkojen myynti- ja varaustilanne osoittavat, että asiakaskysyntä on elpymässä niin Suomessa kuin kansainvälisillä toiminta-alueillamme. Nyt varmistettu rahoitusrakenne antaa meille joustavuutta selvitä poikkeusajan yli rajoitetussakin kysyntätilanteessa.

Erittäin poikkeuksellisen tilanteen aikana olemme viestineet aktiivisesti ja säännöllisesti sidosryhmillemme. Päivitämme säännöllisesti huhtikuussa julkaisemaamme Q&A-verkkosivua sijoittajille. Lisäksi tulemme raportoimaan liiketoimintamme kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla. Henkilökuntamme ja sidosryhmiemme kanssa olemme sitoutuneita viemään yhtiömme läpi käsillä olevan toimialan kovimman kriisin. Olen luottavainen, että myös koronapandemian jälkeen yhtiöllämme on hyvä markkina-asema toteuttaa kilpailuetuaan ja arvonluontistrategiaansa. Määränpäähän saapuminen ei tällä hetkellä ole täysin yhtiön omissa käsissä, mistä johtuen päivitämme strategiset tavoitteemme aikatauluineen tämän vuoden aikana.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Markkinat

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut vakava ja äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Koronaviruspandemian hillitsemiseksi mahdollisesti tehtävät toimenpiteet vaikuttavat olennaisesti yhtiön liiketoimintaan.

Tulosohjeistus

NoHo Partners perui 13.3.2020 aiemmin antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 koronapandemiasta aiheutuneesta vaikutuksesta johtuen. Yhtiö ei tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

Tulosohjeistusta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvien rajoitusten muutokset ja talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö tulee tarkentamaan vuoden 2020 tulosohjeistustaan kuluvan vuoden aikana.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö peruu vuodelle 2021 aiemmin asettamansa taloudelliset tavoitteet ja tulee tarkentamaan niitä kuluvan vuoden aikana.

Aiempi tulosohjeistus (5.3.2020 alkaen):

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2020 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin noin 7,5 prosenttia.

Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

AVAINLUKUJA

 
   
NoHo Partners -konserni yhteensä   
(1000 euroa)1.1.-31.3.20201.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
(Jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
   
Liikevaihto50 08953 227272 820
Liikevoitto-6 5965 04930 551
Liikevoitto, %-13,2 %9,5 %11,2 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille-7 9612 82246 128
Tulos määräysvallattomille osakkeenomistajille-89111 547
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos (euroa)-0,450,291,10
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa)-0,450,152,36
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €139 922117 557105 391
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %138,2 %112,9 %75,9 %
Korolliset nettovelat, €288 817288 876266 691
Nettovelkaantumisaste, %286,8 %278,9 %194,6 %
Omavaraisuusaste, %22,6 %21,0 %29,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %, (p.a.)-6,6 %5,1 %8,4 %
Oikaistut nettorahoituskulut3 2962 0307 166
Materiaalikate, %71,7 %74,1 %74,3 %
Henkilöstökulut, %33,2 %33,7 %30,5 %


RAVINTOLALIIKETOIMINTA
(Vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot)
   
(1000 euroa)1.1.-31.3.20201.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019
Liikevaihto50 08953 274272 912
Liikevoitto-6 6511 76418 389
Liikevoitto, %-13,3 %3,3 %6,7 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille-8 0172 19010 183


RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT   
  

1.1.-31.3.2020
 

1.1.-31.3.2019
 

1.1.-31.12.2019
Ruokaravintolat   
Liikevaihto (MEUR)19,121,7107,5
Osuus kokonaisliikevaihdosta38,1 %40,7 %39,4 %
Liikevaihdon muutos-12,0 % 24,0 %
Yksiköt, lkm796875
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,240,321,43
    
Viihderavintolat   
Liikevaihto (MEUR)14,718,888,5
Osuus kokonaisliikevaihdosta29,3 %35,4 %32,4 %
Liikevaihdon muutos-22,2 % 5,6 %
Yksiköt, lkm646565
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,230,291,36
    
Fast casual -ravintolat   
Liikevaihto (MEUR)6,58,133,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta13,0 %15,2 %12,3 %
Liikevaihdon muutos-20,1 % 25,6 %
Yksiköt, lkm474448
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,140,180,70
    
Kansainväliset ravintolat   
Liikevaihto (MEUR)9,94,6*43,3
Osuus kokonaisliikevaihdosta19,7 %8,7 %*15,9 %
Liikevaihdon muutos112,8 % 248,3 %
Yksiköt, lkm3919*37
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,250,24*1,17

* Norjan ravintolaliiketoiminta tuli osaksi konsernia Q1/2019-katsauskauden jälkeen 1.4.2019.

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–maaliskuussa 2020 oli 3,8 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa).

Kuluneen katsauskauden aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat uudet ravintola-avaukset, kuten Wallis ja Hook Leville, Madonna Helsinkiin, Space Bowling & Billiards Ouluun sekä Cloud Kitchen -virtuaaliravintolan lanseeraaminen.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 138,2 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 139,9 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 148,9 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat maaliskuun 2020 lopussa 288,8 miljoonaa euroa (288,9 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–maaliskuussa 2020 olivat 3,3 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 22,6 % (21,0 %) ja nettovelkaantumisaste 286,8 % (278,9 %).

Katsauskauden rahoituskuluihin sisältyy merkittävä 1,5 miljoonan euron kurssierokirjaus johtuen Norjan kruunun kurssimuutoksista.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

Yhtiön ravintolaliiketoiminta sai dramaattisen käänteen maaliskuussa 2020, kun koronaviruspandemian (COVID-19) ja valtiovallan linjausten edessä ravintolat sulkivat oviaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ennen koronakriisiä NoHo Partnersin lähtökohdat kuluvaan vuoteen olivat vahvat, ja yhtiön operatiivinen liiketoiminta oli tammi–helmikuussa 2020 hyvällä tasolla.

Maaliskuussa Suomeen tulleen koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja merkittävän markkinahäiriön johdosta konsernin liiketoiminta supistui lähes täysin. Yhtiö aloitti määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen heti koronakriisiin vaikutusten liiketoimintaan ilmetessä. Yhtiön suurimmat kiinteät kustannukset ovat henkilöstökulut ja toimitilakulut. Markkinahäiriön ilmetessä yhtiö keskittyi nopeaan kulujen alasajoon, henkilökunnan lomauttamiseen ja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen liiketoimintaan kohdistuvien rajoitusten aikana.

Yhtiö peruutti välittömästi Suomen hallituksen 12.3.2020 antamien määräysten mukaisesti kaikki yli 500 henkilön yleisötapahtumat toukokuun 2020 loppuun saakka. Yhtiö perui 13.3.2020 aiemmin antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 epävarman markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö tiedotti yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020, jolloin yhtiö ilmoitti tehneensä koronaviruspandemiatilanteen äkillisen muuttumisen sekä valtiovallan antamien suositusten ja määräysten vuoksi lomautuksia koskevan päätöksen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja. Lomautukset ovat määräaikaisia, kestoltaan enintään 90 päivää, ja ne koskevat koko konsernin henkilöstöä eli noin 1 300 henkilöä Suomessa. Yhtiö tiedotti 15.5.2020 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Lomautettujen lopullinen määrä ja lomautusten kesto tarkentuvat myöhemmin.

Huhtikuun aikana yhtiö neuvotteli 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistaan kahden kuukauden vuokravapauden. Tanskassa ja Norjassa valtiot kattavat noin 80 prosenttia kriisin aikaisista vuokrasopimuksista. Konserni käy parhaillaan vuokranantajien kanssa lähikuukausia koskevia vuokrasopimusneuvotteluita.

Suomen hallitus päätti sulkea ravintolat koko maassa koronaviruksen leviämisen estämiseksi 4.4.2020 alkaen toukokuun loppuun saakka. Yhtiö sulki yökerhonsa ennen Suomen hallituksen virallista määräystä ravintoloiden sulkemisesta. Tanskassa ja Norjassa ravintolat suljettiin viranomaismääräysten mukaisesti jo 12.–13.3.2020.

Samanaikaisesti yhtiö neuvotteli nykyisten rahoittajien kanssa 34 miljoonan euron rahoituspaketin Suomessa, Tanskassa ja Norjassa, josta Finnvera takasi 15 miljoonan euron osuuden. Toukokuun lopulla yhtiö sai valmiiksi uudelleenrahoitusohjelmansa erääntyvien lainojensa osalta osana kokonaisrahoituspakettiaan. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta yhtiö sopi 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Rahoitus on Tesin vakautusrahoitusta koronatilanteessa. Konsernin johto arvioi, että tämä rahoituskokonaisuus riittää turvaamaan yhtiön käyttöpääoman vuoden 2020 loppuun saakka koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta. Ravintoloiden avatessaan ovensa yhtiö keskittyy liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen ja toimintansa rahoittamiseen omalla kassavirralla.

Liiketoiminnan asteittainen käynnistäminen Suomessa aloitettiin 1.6.2020 rajoitetussa toimintaympäristössä. Tanskassa ja Norjassa ruokaravintoloiden liiketoiminta käynnistettiin toukokuun alkupuolella maakohtaisin rajoituksin. Yhtiö on valmistautunut ravintoloiden avautumisiin valmistelemalla erityiset turvallisuus- ja hygieniaohjeistukset, joiden tavoitteena on suojata henkilökuntaa ja asiakkaita maakohtaisten ohjeistusten mukaisesti.

Ravintolarajoitukset

Suomen hallituksen asettamien käytännön rajoitusten mukaan ravintolat voivat olla avoinna kesäkuun alusta lähtien klo 6-23 ja anniskelu on sallittua klo 9-22. Ravintoloiden asiakasmäärää rajoitetaan puoleen anniskeluluvassa määritetystä asiakasmäärästä. Asiakasmäärien rajoitus ei koske terasseja ja ulkotiloja, mutta myös näissä tiloissa on huolehdittava asiakasturvallisuudesta. Ravintolatoimintaa koskevien rajoitusten on määrä olla alustavasti voimassa lokakuun 2020 loppuun asti. Suomen hallitus tarkastelee rajoitusten tarpeellisuutta säännöllisin väliajoin ja muuttaa rajoituksia tarvittaessa koronapandemiatilanteen kehittymisen mukaan.

Tanskassa ja Norjassa ruokaravintolat avattiin jälleen toukokuun alkupuolella. Tanskassa ravintoloiden henkilömäärä on sisätiloissa rajoitettu, ravintolat tulee sulkea klo 24.00 ja yli 500 henkilön tapahtumat on peruttu elokuun 2020 loppuun saakka. Yökerhot ja cocktail-baarit ovat edelleen suljettu. Norjassa ravintoloiden alkoholinmyyntiluvat palautettiin Oslon ruokaravintoloille 6.5.2020 ja muut ravintolat saivat alkoholimyyntiluvan kesäkuun alusta. Ravintoloiden henkilömäärä on sisätiloissa rajoitettu. Muut kuin ruokaravintolat saivat avata 1.6.2020. Yli 50 henkilön yleisötapahtumat on peruttu 15.6.2020 asti.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Suomen eduskunta on hyväksynyt lain, jonka perusteella ravintoloille korvataan lakimääräisestä sulkemisesta aiheutuneita menetyksiä. Hyvitystä tullaan maksamaan pääsääntöisesti joukkomaksatuksena ilman erillistä hakemusta ajalta 4.4.–31.5.2020. Hyvityksen perusteena on myynnin lasku joko huhti–toukokuun 2019 keskimyynnistä tai tammi–helmikuun 2020 keskimyynnistä verrattuna huhtikuun 2020 myyntiin. Hyvityksen määrä on myynnin laskusta 15 % miljoonaan euroon asti ja ylimenevästä osasta 5 %.
Udelleentyöllistämisen tukea maksetaan 1 000 euroa työntekijältä. Tukeen on oikeutettu, mikäli ajalla 1.6.–31.8.2020 maksetaan työntekijälle palkkaa yhteensä vähintään 2 500 euroa tai vuokratyöntekijästä kustannuksia vähintään 4 500 euroa.

Valtion tuen määrän arvioidaan olevan konsernissa kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa euroa yrittäjävetoiset tytäryhtiöt mukaan lukien. Konsernin emoyhtiön NoHo Partners Oyj:n osuuden kokonaistuesta arvioidaan olevan noin 0,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö on saanut Tanskassa liiketoiminnan keskeytymisestä suoraa tukea. Palkkakuluista korvataan 4 000 euroon asti kiinteiden kuukausipalkkalaisten kohdalla 75 prosenttia ja tuntityöläisten kohdalla 90 prosenttia. Kiinteistä kuluista kompensoidaan liikevaihdon laskuun sidottuna portaittain noin 80 prosenttia. Tuki on voimassa ajalla 12.3.–8.7.2020.

Norjassa valtio antaa suoraa tukea maksamalla noin 80 prosenttia kiinteistä kuluista. Lisäksi Norjassa valtio helpotti lomauttamista ja otti kantaakseen 12 päivää lomauttamisajan palkoista, joita yritys olisi normaalisti ollut velvoitettu maksamaan 14 päivää. Tuki on voimassa ajalla 1.3.–1.8.2020.

Konsernin saama Tanskan ja Norjan valtioiden tuki ajalta 1.1.–31.3.2020 on noin 0,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 toisen neljänneksen osalta tuki tulee olemaan noin 2,6 miljoonaa euroa.

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ

 • NoHo Partners luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019. Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan luopumisesta johtuen konserni on aloittanut vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 2. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Osavuosikatsauksen vertailutiedoissa henkilöstövuokraus on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaisu vastaavasti. Ks. tarkemmin liitetieto 2.
 • Osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 9.6.2020 klo 10.00 alkaen ravintola Palacessa osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström käy läpi vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat, tuloksen sekä kertoo tulevaisuuden näkymistä.

Tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2020-q1-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 9.6.2020

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Osavuosikatsaus Q1/2020

Lisätietoja:                                                                                           
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, puh. +358 40 721 5655
                                                                                                            
NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi