8.11.2022
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2022: Kaikkien aikojen ravintolakesä – kannattavuus jatkoi ennätystasolla

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2022 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2022

Kaikkien aikojen ravintolakesä – kannattavuus jatkoi ennätystasolla


HEINÄ–SYYSKUU 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto kasvoi 39,0 prosenttia ja oli 86,0 (61,9) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto kasvoi 112,2 prosenttia ja oli 8,4 (3,9) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto-% oli 9,7 % (6,4 %).
 • Tulos laski 309,0 prosenttia ja oli -2,8 (1,3) miljoonaa euroa. Myytäviksi varoiksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta johtuneella 6,7 miljoonan euron käyvän arvon alentumisella oikaistu tulos oli 3,9 miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos laski 574,9 prosenttia ja oli -0,19 (0,04) euroa. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa.
 • Operatiivinen käyttökate kasvoi 42,2 prosenttia ja oli 10,7 (7,5) miljoonaa euroa.

TAMMI–SYYSKUU 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto kasvoi 92,8 prosenttia ja oli 224,7 (116,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto kasvoi 404,9 prosenttia ja oli 23,2 (-7,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto-% oli 10,3 % (-6,5 %).
 • Tulos kasvoi 130,5 prosenttia ja oli 4,2 (-13,7) miljoonaa euroa. Myytäviksi varoiksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta johtuneella 7,5 miljoonan euron käyvän arvon alentumisella oikaistu tulos oli 11,6 miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 112,7 prosenttia ja oli 0,08 (-0,63) euroa. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa.
 • Operatiivinen käyttökate kasvoi 1881,4 prosenttia ja oli 30,1 (1,5) miljoonaa euroa.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

AVAINLUKUJA

milj. euroaQ3
2022
Q3
2021
Muutos,
%
Q1–Q3
2022
Q1–Q3
2021
Muutos,
%
Q1–Q4
2021
Liikevaihto86,061,939,0224,7116,592,8186,1
Operatiivinen käyttökate10,77,542,230,11,51 881,411,3
Liikevoitto8,43,9112,223,2-7,6404,9-0,9
Liikevoitto, %9,76,4 10,3-6,5 -0,5
Tilikauden tulos-2,81,3-309,04,2-13,7130,5-10,3
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, euroa-0,190,04-574,90,08-0,63112,7-0,55
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta   127,4159,2-20,0151,9
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %   141,3223,7 203,1
Oikaistu omavaraisuusaste, % *   29,122,5 24,0
Materiaalikate, %74,974,1 74,873,5 74,4
Henkilöstökulu, %32,432,1 33,436,4 36,0

* Yhtiö on ottanut käyttöön uuden oikaistua omavaraisuusastetta kuvaavan tunnusluvun. Tämän ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty osavuosikatsauksen sivulla 29

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

TULOSOHJEISTUS (3.10.2022): 

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä yli 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8,5 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

AIEMPI TULOSOHJEISTUS (22.6.2022):  

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana. 

MARKKINAT

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan, markkinaan ja koko ravintola-alaan. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö toimi erittäin rajoitetussa tai suljetussa toimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Rajoitusten purkamisen jälkeen yksityinen kulutus ravintoloissa palautui nopeasti, ja kuluttajakysyntä on ollut vahvaa markkinan normalisoituessa. Yritys- ja tapahtumamyynnin kysyntä on ollut hyvällä tasolla vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat parantuneet viime vuosista pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta näkymiä ja kuluttajien luottamusta heikentävät edelleen epävarma geopoliittinen tilanne, kuluttajien ostovoiman heikkeneminen sekä yleinen kustannustason nousu. Yhtiö jatkaa aktiivisia toimenpiteitä markkinatilanteen nopeisiinkin muutoksiin varautumiseksi seuraamalla aktiivisesti operatiivista tehokkuutta ja hinnoittelupisteitä, keskittämällä hankintasopimuksia sekä käymällä säännöllistä vuoropuhelua tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Edelleen jatkuvasta markkinan epävarmuudesta huolimatta loppuvuoden asiakaskysynnän arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä kausiluonteisuudesta johtuen vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Ravintolapalveluiden kysyntä on tavanomaisesti vähemmän altis suhdanteille kuin muut palvelu- tai vähittäiskaupan toimialat. Yhtiön koko yhdessä laajan portfolion kanssa suojaa sitä voimakkaimmilta suhdannevaihteluilta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vahva tuloksenteko jatkui kolmannella vuosineljänneksellä liikevoittomarginaalin ollessa 9,7 prosenttia. Tämä on noin kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Liikevoittomarginaalin jatkaminen nykytasolla perinteisesti vuoden parhaimpaan myyntisesonkiin siirryttäessä todistaa, että strateginen tavoite 10 prosentin kannattavuustasosta on realistinen.

Toimialan keskiarvoa paremman kannattavuuden taustalla on yhtiön liiketoimintamalli. Siinä yhdistyvät kasvun ja koon tuomat mittakaavaedut sekä yrittäjävetoinen toimintamalli ja ajantasaiseen dataan perustuva toiminnan ohjaus. Kannattavuuden tasokorjauksen taustalla ovat Covid-19-pandemian aikana tehdyt muutokset portfolioon, joka on nyt paremmassa iskussa kuin koskaan.

Ravintolakannan kehitystyön ohella yhtiö on saanut oppia kansainvälisiltä markkinoilta siitä, millaisella liiketoiminnalla päästään parempaan pääoman tuottoon. Onnistuneiden kasvuinvestointien analysointi viime vuosilta osoittaa, että yhtiö voi päästä yritysostoissaan yli 20 prosentin pääoman tuottoon. Parhaimmillaan brändikonseptien, kuten Friends & Brgrs, Campingen ja Hook, skaalauksessa tuotto-odotukset ovat yli 20 prosenttia. Sen sijaan uusien ravintolakonseptien luomisessa riskit ovat suuremmat. Pääoman hinnan kasvaessa kerätyt opit ja huolellinen harkinta tulevat ohjaamaan yhtiön kasvustrategiaa yhä enemmän vakaan kassavirran kohteisiin. Yrityshankintoihin pohjautuvaa kasvua tukee ravintola-alan yrityskauppamarkkinan aktivoituminen.

Tuloskunto auttaa taseen vahvistumista strategian mukaisiin tavoitetasoihin. Yhtiö arvioi, että IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen asettuu alle kolmen tavoitetasoon vuoden loppuun mennessä. Historiallisesti yhtiö on koronapandemiavuosia lukuun ottamatta toiminut tällä tasolla, jonka se pystyy hallitsemaan muuttuvassakin korkoympäristössä nykyisillä kannattavuus- ja kassavirtatasoillaan. Taserakenteen tervehtymisen ja katsauskauden jälkeen päivitetyn rahoitussopimuksen myötä yhtiön rahoitusasema vakautui olennaisilta osin koronakriisiä edeltävälle tasolle. Päivitetty rahoitussopimus mahdollistaa kasvuinvestointien toteuttamisen strategiakauden aikana.

Loppuvuoden näkymät ovat hyvät ja varaustilanne on yli vuoden 2019 tason. Alkuvuoden perinteisesti hiljaisempaan sesonkiin yhtiö on valmistautunut pitämällä toiminnan tehokkaana ja kustannukset sopeutettuina kysyntään. Kilpailuetujamme ovat monipuolinen portfolio, pandemian aikana opittu joustava toimintamalli ja sitoutunut henkilökunta.

Aku Vikström
toimitusjohtaja

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 

NoHo Partners tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Yhtiön strategia keskittyy kolmelle painopistealueelle:

 • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin  
 • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen Suomessa  
 • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Yhtiö on jatkanut strategiansa toteuttamista tekemällä yritysostoja. Kolmannella neljänneksellä Norjassa toteutettiin kaksi yritysjärjestelyä ja Suomessa ravintola Sea Horsen yrityskauppa. Suomessa fast food -liiketoiminnan skaalaaminen jatkui mm. Friends & Burger ja Hook-ketjujen ravintola-avausten myötä. Lisäksi ensimmäinen täysin Woltissa kotiinkuljetuksella toimiva Pizzadog -ravintola aloitti toimintansa kolmannen neljänneksen aikana. Hanko Sushi -ketjun uudistuneen konseptin mukainen pilottiravintola avasi ovensa raportointikauden jälkeen marraskuussa. Kaupunkihankkeiden osalta merkittävin käynnissä oleva projekti on Helsingin Kulttuurikasarmi, jonka rakentaminen alkoi syyskuussa. Tähän vuoden 2023-2024 vaihteessa valmistuvaksi arvioituun viihtymisen keskukseen sijoittuu useita NoHo Partnersin ravintoloita, baareja ja terassialueita.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto kasvoi asiakaskysynnän tukemana heinä–syyskuussa 39,0 prosenttia 86,0 (61,9) miljoonaan euroon. Kasvua oli 12,1 prosenttia Covid-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailukaudesta. Tammi–syyskuussa liikevaihto kasvoi 92,8 prosenttia 224,7 (116,5) miljoonaan euroon. Alkuvuonna 2022 Covid-19-pandemian vuoksi rajoitetusta liiketoimintaympäristöstä huolimatta liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia vuoden 2019 vertailukaudesta.

Operatiivinen käyttökate kasvoi heinä–syyskuussa 42,2 prosenttia 10,7 (7,5) miljoonaan euroon. Tammi–syyskuussa operatiivinen käyttökate kasvoi 1881,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 30,1 (1,5) miljoonaa euroa.

Liikevoitto heinä–syyskuussa oli 8,4 (3,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9,7 (6,4) prosenttia. Tulos heinä–syyskuussa oli -2,8 (1,3) miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa liikevoitto oli 23,2 (-7,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,3 (-6,5) prosenttia. Katsauskauden tulos oli 4,2 (-13,7) miljoonaa euroa, mihin vaikutti negatiivisesti rahoituseriin kirjattu 7,5 miljoonan euron käyvän arvon alennus, joka johtui myytäväksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta alle kirjanpitoarvon.

Yhtiö onnistui tasapainottamaan inflaation vaikutuksia liiketoimintaansa keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä hinnankorotuksilla, eikä yleinen hinnannousu ole toistaiseksi olennaisesti vaikuttanut materiaalikatteeseen. Toimialan työvoimapulasta huolimatta yhtiö onnistui myös rekrytoinneissa ja resursoinnissa, ja liikevaihdon kasvun sekä tehokkaan operatiivisen ohjauksen myötä henkilöstökulut ovat pysyneet hyvällä tasolla.

RAPORTOITAVAT LIIKETOIMINTASEGMENTIT

NoHo Partnersin liiketoiminta muodostuu 1.1.2022 alkaen kahdesta erikseen raportoitavasta liiketoimintasegmentistä: 

 • Suomen liiketoiminta
 • Kansainvälinen liiketoiminta 

Liiketoimintasegmentit jakautuvat edelleen liiketoiminta-alueisiin, joista yhtiö raportoi liikevaihdon. Suomen liiketoimintaan lukeutuu kolme liiketoiminta-aluetta: ruoka-, viihde- ja fast food -ravintolat. Kansainväliseen liiketoimintaan lukeutuu kaksi liiketoiminta-aluetta: Norja ja Tanska.

SUOMEN LIIKETOIMINTA 

milj.euroaQ3
2022
Q3
2021
Q1–Q3
2022
Q1–Q3
2021
Q1–Q4
2021
Liikevaihto69,751,9179,9101,8158,1
Operatiivinen käyttökate9,16,424,22,29,3
Liikevoitto7,73,619,9-4,21,0
Liikevoitto, %11,06,911,1-4,10,6
Materiaalikate, %74,873,774,673,474,6
Henkilöstökulu, %32,431,132,934,534,7

Heinä–syyskuussa Suomen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 34,2 prosenttia 69,7 (51,9) miljoonaan euroon ja 8,7 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Tammi–syyskuussa liikevaihto kasvoi 76,7 prosenttia 179,9 (101,8) miljoonaan euroon. Vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia. Suomessa Covid-19-pandemiaan liittyneet rajoitukset purettiin maaliskuussa 2022. Suomen liiketoiminnan vahva liikevaihto muodostui hyvin sujuneesta lomakauden myynnistä sekä kesän jälkeen ennakoitua parempana jatkuneesta kysynnästä. Kasvua tuli kaikista kolmesta liiketoiminta-alueesta.

Suomen liiketoiminnan liikevoitto heinä–syyskuussa oli 7,7 (3,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 11,0 (6,9) prosenttia. Tammi–syyskuussa liikevoitto oli 19,9 (-4,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 11,1 (-4,1) prosenttia. Suomen liiketoiminta saavutti strategiakaudella tavoitellun yli 10 prosentin liikevoittotason. Vahva liikevoittotaso oli seurausta onnistuneesta ravintolakannan kehitystyöstä sekä parantuneesta suhteellisesta kannattavuudesta.

Suomen liiketoiminnassa tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

Muutokset ravintolakannassa heinä–syyskuussa 2022

 • Friends & Brgrs, Kauppakeskus Itis, Helsinki (uusi)
 • Pizzadog, Helsinki (uusi)
 • Sea Horse, Helsinki (uusi)
 • Bucket Bar, Tampere (konseptimuutos)
 • Lulu’s, Helsinki (konseptimuutos)
 • Taqueria El Rey Vuorimiehenkatu, Helsinki (lopetettu)

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 

milj.euroaQ3
2022
Q3
2021
Q1–Q3
2022
Q1–Q3
2021
Q1–Q4
2021
Liikevaihto16,310,044,914,728,0
Operatiivinen käyttökate1,61,15,9-0,72,0
Liikevoitto0,70,43,3-3,4-1,9
Liikevoitto, %4,13,57,3-23,0-6,6
Materiaalikate, %75,476,775,574,673,4
Henkilöstökulu, %32,437,435,449,143,7

Heinä–syyskuussa liikevaihto kansainvälisessä liiketoiminnassa kasvoi 64,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 16,3 (10,0) miljoonaan euroon ja 29,4 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Tammi–syyskuussa liikevaihto oli 44,9 (14,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 204,7 prosenttia edellisvuodesta ja 58,8 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Norjassa ja Tanskassa Covid-19-pandemiaan liittyneet rajoitukset purettiin helmikuussa 2022, minkä jälkeen kysyntä ja liikevaihto ovat pysyneet hyvällä tasolla.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli heinä–syyskuussa 0,7 (0,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 4,1 (3,5) prosenttia. Tammi–syyskuussa liikevoitto oli 3,3 (-3,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,3 (-23,0) prosenttia. Liikevoitto jäi hieman toisen neljänneksen tasosta johtuen matalammasta liikevaihdosta, joka on kesällä Norjassa kausiluonteisesti heikompi. Tanskassa kannattavuus jatkui hyvällä tasolla käänneohjelman myötä.

Kansainvälisen liiketoiminnan kausivaihtelu on tasaisempaa kuin Suomen liiketoimintaan verrattuna.

Muutokset ravintolakannassa heinä–syyskuussa 2022

 • Postkontoret, Oslo (uusi)
 • Laboratoriet Skøyen, Oslo (uusi)


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

9.6.2022 julkaistun organisaatiomuutoksen mukaisesti yhtiö käyttää jatkossa Fast casual -liiketoiminnasta termiä Fast food -liiketoiminta. Liiketoiminta-alueen yksikköjaottelua on tarkennettu uuden rakenteen mukaisesti ja tämä on huomioitu myös vertailutiedoissa.

SUOMEN LIIKETOIMINTAQ3
2022
Q3
2021
Q1–Q3
2022
Q1–Q3
2021
Q1–Q4
2021
Ruokaravintolat     
Liikevaihto, milj. euroa29,324,478,745,472,7
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %34,139,435,039,039,1
Liikevaihdon muutos, %20,2-73,2--
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä9185918596
      
Viihderavintolat     
Liikevaihto, milj. euroa29,518,170,831,050,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %34,329,331,526,627,2
Liikevaihdon muutos, %62,7-128,1--
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä7163716372
      
Fast food -ravintolat     
Liikevaihto, milj. euroa10,99,430,325,334,8
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %12,615,213,521,718,7
Liikevaihdon muutos, %15,5-19,7--
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä5043504345
      
Yhteensä, milj. euroa69,751,9179,9101,8158,1


KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTAQ3
2022
Q3
2021
Q1–Q3
2022
Q1–Q3
2021
Q1–Q4
2021
Norja     
Liikevaihto, milj. euroa10,05,829,08,016,8
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %11,69,312,96,99,0
Liikevaihdon muutos, %73,6-261,1--
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä2321232121
      
Tanska     
Liikevaihto, milj. euroa6,34,215,96,711,2
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %7,46,87,15,76,0
Liikevaihdon muutos, %50,8-137,2--
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä1918191819
      
Yhteensä, milj. euroa16,310,044,914,728,0


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN 

Covid-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Valtioiden toimesta pandemian hillitsemiseksi asetetut ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet ja niistä johtuva asiakaskysynnän muutos ovat vaikuttaneet NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen erittäin haitallisesti. Yhtiö on vähentänyt määrätietoisilla toimenpiteillä pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä turvannut yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.  

Suomessa oli voimassa tiukat ravintolarajoitukset tammikuussa, ja ne jatkuivat 14.2.2022 saakka, mistä lähtien anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyi klo 23 ja aukiolo klo 00. Samalla kokoontumisrajoituksista luovuttiin. Ravintolarajoitukset Suomessa purettiin kokonaan 1.3.2022. 

Tanskassa tammikuussa ravintolat oli suljettava klo 23 anniskelun päättyessä klo 22. Asiakaskapasiteetti oli puolet normaalista ja yökerhot olivat kiinni. Kaikki ravintolarajoitukset purettiin 1.2.2022.  

Norjassa kuukauden kestänyt alkoholinmyyntikielto päättyi 14.1.2022, mistä lähtien anniskelu ravintoloissa oli sallittu klo 23 ja aukiolo 00 saakka. Asiakaskapasiteetti oli puolet normaalista ja tarjoilu tapahtui pöytiin. Ravintolarajoitukset tanssikieltoa ja metrin turvavälejä lukuun ottamatta purettiin 1.2.2022, ja loputkin rajoitukset poistuivat 12.2.2022. 

Selvitys pandemian vaikutuksista ja ravintolarajoitusten muutoksista vertailukaudelta 2021 on esitetty tilinpäätöstiedotteen 2021 liitetiedossa 1. Laatimisperiaatteet sivulla 25.

VALTION TUKI POIKKEUSTILANTEESSA 

NoHo Partners ei saanut Covid-19-pandemiaan liitännäisiä tukia vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Konsernin saamat valtioiden tuet Suomesta, Tanskasta ja Norjasta vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat yhteensä noin 6,9 miljoonaa euroa. 

Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty sivulla 21.

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa oli 46,9 (26,3) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 56,7 miljoonaa euroa ja käyttöpääoman muutos 0,6 miljoonaa euroa. Sekä käyttöpääomassa huomioitavat saatavat että velat ovat katsauskauden aikana liikevaihdon myötä kasvaneet, mutta kokonaisuudessaan käyttöpääomassa ei ole olennaista muutosta katsauskauden alkuun verrattuna.

Investointien nettorahavirta tammi–syyskuussa oli -9,1 (-0,5) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun investoinnit sisältävät muun muassa neljän Friends & Brgrs -ravintolan avaukset, ravintola Sea Horsen yrityskaupan ja ravintola Origon liiketoimintakaupan Suomessa sekä Postkontoret ja Laboratoriet Skøyen -ravintoloiden hankinnat Norjassa. Investointien nettorahavirta sisältää myös 4,2 miljoonaa euroa myytäväksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeiden myymisestä syntynyttä positiivista rahavirtaa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -39,8 (-18,1) miljoonaa euroa, mikä sisältää 15,0 miljoonaa euroa rahoituslaitoslainojen lainanlyhennyksiä. Rahoituksen rahavirtaan sisältyy myös Tesi-järjestelyyn liittyvä 1,8 miljoonan euron lainan takaisinmaksu.

Konsernin korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laskivat tammi-syyskuun aikana 24,6 miljoonaa euroa ja olivat syyskuun lopussa 127,4 miljoonaa euroa. Laskua selittävät sekä vahva tulos että toukokuussa toteutunut Tesi-vaihtovelkakirjalainan järjestely, jossa nettovelka pieneni yli 10 miljoonalla eurolla. Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laski tilikauden alun 203,1 prosentista 141,3 prosenttiin.

Oikaistut nettorahoituskulut tammi–syyskuussa olivat 16,7 (9,5) miljoonaa euroa, mikä sisältää 7,5 miljoonaa euroa myytäviin varoihin luokitellut Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta kirjattua kulua. IFRS 16 -korkokuluja tammi-syyskuulta on kirjattu yhteensä 5,5 (4,3) miljoonaa euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

YHTIÖ ANTOI TULOSVAROITUKSEN

NoHo Partners tiedotti 3.10.2022 nostavansa ohjeistustaan vuodelle 2022 liikevaihdon ja liikevoittomarginaalin osalta. Yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon ylittävän 300 miljoonaa euroa ja ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin ylittävän 8,5 prosenttia kesän jälkeen ennakoitua parempana jatkuneen kysyntätilanteen, yhtiön oman kannattavuuskehityksen ja loppuvuoden hyvän varaustilanteen vuoksi. Edelleen jatkuvasta markkinan epävarmuudesta huolimatta yhtiö arvioi loppuvuoden asiakaskysynnän jatkuvan hyvällä tasolla.    

UUSI NOHO EVENTS -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ JA MUUTOKSIA SUOMEN JOHTORYHMÄSSÄ

NoHo Partners tiedotti 13.10.2022 perustavansa uuden tapahtumiin ja elämyksiin keskittyvän liiketoimintayksikön, joka tavoittelee johtavaa asemaa Pohjoismaissa. Yksikön johtajaksi ja NoHo Partnersin Suomen johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Maria Koivula 1.11.2022 alkaen.

PÄIVITETTY RAHOITUSSOPIMUS

4.11.2022 yhtiö päivitti rahoitussopimuksensa, vakauttaen rahoitusasemansa olennaisilta osin koronakriisiä edeltävälle tasolle. Päivitetty rahoitussopimus mahdollistaa kasvuinvestointien toteuttamisen strategiakauden aikana.

RAVINTOLA-AVAUKSET

 • Café Savoy, Helsinki (uusi)
 • Friends & Brgrs, Kuopio (uusi)
 • Hook, Lahti (uusi)
 • Piste Ski lodge & Taproom, Ruka (konseptimuutos)

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään 8.11.2022 klo 10.00 alkaen Ravintola Teatterin Kellobaarissa Helsingissä. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2022-q3-results. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella, 8.11.2022

NOHO PARTNERS OYJ 

Hallitus

Lisätietoja

Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. 044 235 7817 
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655 
Jarno Vilponen, talousjohtaja, puh. 040 721 9376

NoHo Partners Oyj 
Hatanpään valtatie 1 B 
33100 Tampere 


NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.

Tiedotteen liitetiedostot