9.11.2021
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: Liiketulos kääntyi positiiviseksi – näkymät loppuvuodelle vahvat

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 9.11.2021 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021

Liiketulos kääntyi positiiviseksi – näkymät loppuvuodelle vahvat

NoHo Partnersin vuoden 2021 kolmannen neljänneksen tulos oli hyvä voimassa olleista ravintolarajoituksista huolimatta. Rajoitusten asteittain purkautuessa asiakaskysyntä palautui nopeasti kaikissa yhtiön toimintamaissa. Heinä–syyskuun 2021 liikevaihto kasvoi edellisvuoden vertailukaudesta 10 prosenttia, ja se oli jo yli 80 prosenttia pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 vertailukaudesta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli jokaisena kuukautena positiivinen ollen katsauskaudella yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa ja 6,4 prosenttia liikevaihdosta.

Lokakuun 2021 liikevaihto ylitti vuoden 2019 lokakuun tason ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta tuplaantui yli kolmeen miljoonaan euroon vuoden 2019 vertailukuukaudesta. Hyvän ravintoloiden varausasteen ja kuluttajakysynnän myötä yhtiö arvioi vuoden 2021 viimeisen neljänneksen liikevaihdon olevan noin 70 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan yli 10 miljoonaa euroa.

HEINÄSYYSKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 61,9 milj. euroa (56,0 milj. euroa), kasvua 10,5 %.
 • Liikevoitto oli 3,9 milj. euroa (2,9 milj. euroa), kasvua 34,5 %.
 • Liikevoittoprosentti oli 6,4 % (5,2 %), kasvua 21,8 %.
 • Tilikauden tulos oli 1,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa), kasvua 200,5 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,01 euroa), kasvua 323,3 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 7,5 milj. euroa (5,5 milj. euroa), kasvua 36,6 %.

TAMMI–SYYSKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 116,5 milj. euroa (125,2 milj. euroa), laskua 6,9 %.
 • Liikevoitto oli -7,6 milj. euroa (-12,1 milj. euroa), kasvua 37,2 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -6,5 % (-9,7 %), kasvua 32,6 %.
 • Tilikauden tulos oli -13,7 milj. euroa (-17,6 milj. euroa), kasvua 22,3 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,63 euroa (-0,90 euroa), kasvua 29,7 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 1,5 milj. euroa (2,0 milj. euroa), laskua 25,4 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 223,7 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 159,2 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 158,9 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 481,6 %.
 • Valtioiden tuet tammi–syyskuussa 2021 olivat yhteensä noin 9,2 milj. euroa: Suomi noin 3,8 milj. euroa, Tanska noin 2,5 milj. euroa ja Norja noin 2,9 milj. euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Ravintolarajoituksia Suomessa tiukennettiin jälleen heinäkuussa, jolloin useita alueita asetettiin kiihtymisvaiheen alueiksi. Elokuun alussa Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi asetettiin leviämisvaiheen alueiksi. Syyskuussa rajoituksia kevennettiin alueittain.
 • Ravintolarajoitukset Tanskassa poistuivat kokonaan 10.9.2021.
 • Ravintolarajoitukset Norjassa poistuivat kokonaan 25.9.2021.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Ravintolarajoituksia Suomessa kevennettiin lokakuun 2021 alussa. Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu-, aukiolo- ja asiakaspaikkarajoitukset poistuivat kokonaan. Leviämisvaiheen alueilla anniskelu- ja aukiolorajoituksia pidennettiin ja karaoke- ja tanssikielto poistuivat koko maassa.
 • Koronapassi otettiin käyttöön Suomessa 16.10.2021. Yhtiö otti koronapassin käyttöön muutamissa yökerhoissaan vaihtoehtona leviämisvaiheen ravintolarajoituksille.
 • Suomen valtioneuvosto jatkoi ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoittavan asetuksen voimassaoloa 15.11.2021 saakka.

YHTEENVETO

Koronaviruspandemian aiheuttama markkinamuutos sekä tiukat ravintolatoimialaa koskevat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi konsernin tammi–syyskuun 2021 tulokseen. Kolmannella neljänneksellä rajoitustoimien asteittain purkautuessa kysyntä yhtiön kaikissa toimintamaissa oli vahvaa.

Konsernin heinä–syyskuun 2021 liikevaihto oli noin 61,9 miljoonaa euroa kasvaen 10,5 prosenttia vuoden 2020 vertailukaudesta ja vastaten 80,7 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailukaudesta. Tammi–syyskuussa 2021 liikevaihto oli 116,5 miljoonaa euroa vastaten 93,1 prosenttia vuoden 2020 vertailukaudesta ja 59,0 prosenttia vuoden 2019 vertailukaudesta. Yhtiö arvioi menettäneensä tammi–syyskuussa 2021 liikevaihtoa noin 90 miljoonaa euroa koronapandemian vuoksi.

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta heinä–syyskuussa 2021 oli 7,5 miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa 1,5 miljoonaa euroa. Heinä–syyskuussa 2021 konsernin liikevoitto kääntyi positiiviseksi ollen noin 3,9 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 6,4 %. Konsernin liikevoitto tammi–syyskuussa 2021 oli noin 7,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Pandemian myötä toteutetut kustannussäästötoimet näkyvät suhteellisen kannattavuuden selkeänä parantumisena vertailukausiin 2019 ja 2020 nähden.

Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tukia 1.7.–30.9.2021 väliselle ajalle on kirjattu yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa ja 1.1.–30.9.2021 väliselle ajalle noin 9,2 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2021 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto lokakuussa 2021 oli noin 24 miljoonaa euroa kasvaen noin 95 prosenttia vuoden 2020 vertailukuukaudesta ja ylittäen yli 10 prosentilla vuoden 2019 vertailukuukauden liikevaihdon. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta lokakuussa oli yli 3 miljoonaa euroa.

Perustuen tämänhetkiseen arvioon liiketoimintaympäristön kehityksestä marraskuun 2021 liikevaihdon odotetaan olevan yli 23 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran yli 3 miljoonaa euroa.

Joulukuun 2021 liikevaihdon odotetaan olevan yli 23 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran yli 3 miljoonaa euroa.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

Liiketoimintamme jatkoi palautumistaan vuoden kolmannella neljänneksellä ja teki odotuksia kovemman kysynnän vauhdittamana hyvän tuloksen. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vertailukaudesta 10 prosenttia, ja se oli jo yli 80 prosenttia pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tasosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli positiivinen jokaisena kuukautena ollen katsauskaudella yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa. Kvartaalin liiketulos kääntyi positiiviseksi ja olosuhteet huomioiden jo hyvälle tasolle 6,4 prosenttiin liikevaihdosta.

Kuluneella katsauskaudella myös viihderavintoloiden liiketoiminta saatiin uudelleen käyntiin, kun Suomessa purettiin anniskelurajoituksia. Paljon esillä ollut koronapassi otettiin käyttöön muutamissa yökerhoissamme, ja sen osalta kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä on samalla tärkeä työkalu tulevaisuutta varten, jos koronatilanteesta johtuen ravintolarajoituksia joudutaan kiristämään. Tiedämme nyt, että koronapassin voimassa ollessa pystymme operoimaan liiketoimintaamme suhteellisen normaalisti.

Kansainvälisessä liiketoiminnassamme on tapahtunut selvä käänne. Rajoitusten purkauduttua Norja palasi vahvaksi tuloksentekoyksiköksi. Avauksemme Oslossa on saanut lentävän lähdön ja loppuvuosi näyttää lupaavalta. Norjan rinnalla olemme viimein saaneet käänteen aikaiseksi myös Tanskassa, jossa saavutimme operatiivisesti hyvän käyttökatetason toista kvartaalia peräkkäin. Portfolion uudistustyö ja kulusäästöt näkyvät Tanskan parantuneessa liiketoimintamallissa.

Positiivisen kassavirran ja jatkuneiden Eezyn myyntien ansiosta olemme saaneet velkaantumisen taittumaan. Kuluneen kvartaalin aikana myimme Eezy-omistustamme 2,4 miljoonalla eurolla, josta kirjasimme kvartaalille 0,6 miljoonan euron myyntivoiton. Nettovelkamme laski kolmannen kvartaalin lopussa alle 160 miljoonaan euroon. Katsauskauden jälkeen suoritimme ylimääräisen 8,7 miljoonan euron suuruisen lainanlyhennyksen, jonka myötä lainanlyhennysohjelmamme etenee aikataulua edellä.

Näkymät ja odotukset loppuvuoden sesonkiin näyttävät positiivisilta. Varaustilanteemme on marraskuun alussa 76 prosenttia vuoden 2019 toteutuneesta. Tämän ja hyvän kuluttajakysynnän myötä arvioimme vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon asettuvan noin 70 miljoonaan euroon ja tuottavan operatiivisesti yli 10 miljoonaa euroa kassavirtaa. Olemme kuitenkin edelleen valmiudessa reagoimaan nopeisiinkin muutoksiin markkinaympäristössä.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, haluaisin nostaa esiin kaikki NoHolaiset, jotka ovat laittaneet itsensä peliin tämän lähes kaksivuotisen vaikean ajanjakson aikana. Syyskuussa toteutetussa henkilöstökyselyssämme 86 prosenttia vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä NoHoon työpaikkana. Korkea työtyytyväisyys sekä ihmistemme osaaminen ja sitoutuminen ovat tärkein kilpailuvalttimme, kun lähdemme kohti vuoden tärkeintä sesonkia.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinat

Kysyntä elpyi kolmannella kvartaalilla nopeasti ravintolarajoitusten asteittain purkautuessa. Vuosi on kuitenkin ollut ravintola-alalle hyvin vaikea ja määrätietoinen kustannusten sopeuttaminen on jatkunut. Asiakaskysyntä rajoitusten asteittain purkautuessa on ollut vahvaa. Yhtiön tulevaan tuloskehitykseen vaikuttavat tautitilanteen, viranomaisrajoitusten ja rokotekattavuuden kehitys.

Uusi tulosohjeistus 9.11.2021 alkaen:

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä noin 70 miljoonan euron liikevaihdon ja koko tilikaudella 2021 noin 190 miljoonan euron liikevaihdon.

Konsernin liiketoiminnan operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yli 10 miljoonaa euroa positiivinen ja koko tilikaudella 2021 noin 12 miljoonaa euroa positiivinen.

NoHo Partners päivittää vuoden 2022 ohjeistuksen vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset, niiden muutokset ja vaikutus asiakaskysyntään, rokotekattavuuden kehitys sekä talouden maailmanlaajuinen epävarmuus voivat vaikuttaa yhtiön lähitulevaisuuden liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Aiempi tulosohjeistus (10.8.2021):

Yhtiö ei anna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

Tulosohjeistusta vuoden 2021 osalta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset, niiden muutokset ja vaikutus asiakaskysyntään, rokotekattavuuden kehitys sekä talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden 2021 liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.

11.6.2021 julkaistun johdon arvion mukaan NoHo Partners -konsernin liikevaihto vuonna 2022 on nykyisellä yksikkökannalla noin 280 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 kokonaisuutena noin 400 miljoonaa euroa. Tavoiteltavasta noin 120 miljoonan euron kasvusta arvioidaan tulevan noin 50 miljoonaa euroa Norjasta, noin 30 miljoonaa euroa Friends & Brgrs -liiketoiminnan skaalauksesta, noin 30 miljoonaa euroa suurista ja kannattavista kaupunkihankkeista sekä noin 10 miljoonaa euroa konsernin muista liiketoiminnoista.

AVAINLUKUJA     
NoHo Partners -konserni yhteensä     
(1000 euroa)1.7.-30.9.20211.7.-30.9.20201.1.-30.9.20211.1.-30.9.20201.1.-31.12.2020
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
     
Liikevaihto61 88856 024116 540125 156156 771
Liikevoitto3 9382 928-7 600-12 108-23 880
Liikevoitto, %6,4 %5,2 %-6,5 %-9,7 %-15,2 %
Tilikauden tulos1 347448-13 665-17 582-29 469
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, €0,040,01-0,63-0,90-1,44
Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta, €7 5315 5121 5202 037-5 124
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €  159 248148 570163 431
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %  223,7 %156,6 %192,0 %
Korolliset nettovelat, €  318 168296 464316 621
Nettovelkaantumisaste, %  481,6 %317,5 %391,0 %
Omavaraisuusaste, %  14,6 %20,5 %18,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  -2,4 %-4,0 %-5,9 %
Oikaistut nettorahoituskulut*, €3 1382 4929 4726 92610 197
Materiaalikate, %74,1 %73,3 %73,5 %72,8 %72,0 %
Henkilöstökulut, %32,1 %32,5 %36,4 %37,1 %38,0 %

* Muuttunut laskentakaava luettavissa osavuosikatsauksen Tunnuslukujen laskentakaavat -osiossa.

RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT     
 1.7.-30.9.20211.7.-30.9.20201.1.-30.9.20211.1.-30.9.20201.1.-31.12.2020
Ruokaravintolat     
Liikevaihto (MEUR)22,520,043,544,358,0
Osuus kokonaisliikevaihdosta36,4 %35,7 %37,3 %35,4 %37,0 %
Liikevaihdon muutos12,5 % -1,8 %  
Yksiköt, lkm7675767577
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,300,270,570,590,75
      
Viihderavintolat     
Liikevaihto (MEUR)18,119,129,938,243,9
Osuus kokonaisliikevaihdosta29,3 %34,1 %25,6 %30,6 %28,0 %
Liikevaihdon muutos-5,1 % -21,8 %  
Yksiköt, lkm6363636367
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,290,300,470,610,66
      
Fast casual -ravintolat     
Liikevaihto (MEUR)11,39,928,422,331,2
Osuus kokonaisliikevaihdosta18,2 %17,7 %24,4 %17,8 %19,9 %
Liikevaihdon muutos14,1 % 27,5 %  
Yksiköt, lkm5254525453
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,220,180,550,410,59
      
Kansainväliset ravintolat     
Liikevaihto (MEUR)10,07,014,720,323,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta16,1 %12,5 %12,6 %16,2 %15,1 %
Liikevaihdon muutos42,4 % -27,5 %  
Yksiköt, lkm3940394040
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,260,180,380,510,59

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa 2021 oli 26,3 miljoonaa euroa (12,9 miljoonaa euroa).

Vuoden 2021 kolmannen kvartaalin aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat Hook- ja Haukilahden Helmi -ravintoloiden avaukset Espooseen, Chéri-ravintolan avaus Helsinkiin ja Campingen-viihderavintolan avaus Stavangeriin Norjaan.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 223,7 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 159,2 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 158,9 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat syyskuun 2021 lopussa 318,2 miljoonaa euroa (296,5 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–syyskuussa 2021 olivat 9,5 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 14,6 % (20,5 %) ja nettovelkaantumisaste 481,6 % (317,5 %).

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian leviäminen, Suomen hallituksen sen hillitsemiseksi asettamat ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet erittäin haitallisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Pandemian lopullinen kesto ja kokonaisvaikutukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mistä johtuen vaikutukset NoHo Partnersin tulevaisuudessa toteutuvaan liikevaihtoon, tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan saattavat poiketa johdon tekemistä tämänhetkisistä arvioista ja olettamuksista. Määrätietoisilla toimenpiteillä yhtiö on vähentänyt pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö toimi tiukasti rajoitetussa tai suljetussa liiketoimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Kolmannella kvartaalilla rajoituksia lievennettiin Suomessa ja vähitellen purettiin kokonaan Tanskassa ja Norjassa.

Suomessa tiukkoja ravintolarajoituksia kevennettiin kesäkuun lopussa, jolloin perustasolta poistettiin asiakasmäärien sekä anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset. Kiihtymisvaiheen alueeksi jäi vain Uusimaa, jossa ravintoloiden anniskeluaika oli klo 00 ja aukioloaika klo 01 saakka. Ravintolarajoituksia tiukennettiin jälleen heinäkuun lopulla, jolloin useita alueita asetettiin kiihtymisvaiheen alueiksi ja elokuun alussa muun muassa Uusimaa ja Pirkanmaa asetettiin leviämisvaiheen alueiksi.

Ravintolarajoituksia kevennettiin lokakuun alusta alkaen. Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu- ja aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuivat kokonaan, jolloin perus- ja kiihtymisvaiheen alueilla on voimassa ainoastaan yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet. Leviämisvaiheen alueilla, eli esimerkiksi Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa, anniskelu- ja aukiolorajoitukset pidentyivät tunnilla klo 00 ja 01 saakka, ja karaoke- ja tanssikielto poistuivat koko maassa. Anniskeluravintoloissa sisä- ja ulkotiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista ja muissa ravintoloissa 75 % asiakaspaikoista.

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen aikana yhtiö ei saanut Suomen valtiolta julkisia avustuksia.

Tanskassa ravintolat avattiin kohentuneen pandemiatilanteen vuoksi rajoituksin viisi kuukautta kestäneen sulkutilan jälkeen 21.4.2021. Ruokaravintoloiden ja baarien aukioloa pidennettiin 1.6.2021 alkaen klo 00 saakka ja 15.7.2021 alkaen klo 02 saakka. Ravintolaan pääsi koronapassilla ja pöytävarauksella. Myös 1,5 metrin turvavälit oli taattava. Koronapassi poistui ja yökerhot avattiin 1.9.2021. Ravintolarajoitukset poistuivat koko maassa 10.9.2021.

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kriisin aikana kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut 80 prosenttia. Heinäkuun 2021 alusta alkaen Tanskassa voimaan astui tukimalli, jonka mukaan kiinteiden kulujen tuki jatkuu niiden ravintoloiden osalta, joiden liikevaihto jää alle 40 prosenttiin vuoden 2019 vastaavan ajanjakson liikevaihdosta.

Norjassa marraskuusta 2020 saakka voimassa ollut anniskelukielto purettiin Oslossa toukokuun 2021 lopussa. Valtakunnalliset ravintolarajoitukset poistuivat kesäkuun lopussa, mistä lähtien rajoitustoimet olivat kaupunki- ja kuntakohtaisia. Esimerkiksi Oslossa ruokaravintolat ja baarit olivat auki 03 saakka, mutta asiakkaita ei saanut ottaa sisään klo 00 jälkeen. Sisätiloissa asiakkailla tuli olla istumapaikka, tarjoilu tapahtui pöytiin ja 1,5 metrin turvavälit oli taattava. Yökerhot olivat suljettuina. Yhteiskunta avattiin ja ravintolarajoitukset poistuivat koko maassa 25.9.2021.

Norjan valtion kiinteiden kulujen 80-prosenttinen kompensaatio jatkui syyskuun 2021 loppuun saakka, jolloin ravintolarajoitukset purettiin.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Suomen valtiolta yhtiön saama tuki tammi–syyskuussa 2021 oli noin 3,8 miljoonaa euroa, Tanskan valtiolta saama tuki noin 2,5 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 2,9 miljoonaa euroa. Konsernin saamat Tanskan ja Norjan valtioiden tuet ajalta 1.7.–30.9.2021 olivat yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa. Konserni ei saanut kolmannella kvartaalilla tukea Suomen valtiolta.

Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedossa 3 Julkiset avustukset.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 9.11.2021 klo 10.00 alkaen ravintola Davai Davaissa Helsingissä. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2021-q3-tulos. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 9.11.2021

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Osavuosikatsaus Q3/2021

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere
www.noho.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.