10.11.2020
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020: Kysyntä elpyi nopeasti ja kannattavuustoimenpiteet tuottivat 5,5 miljoonan euron liiketoiminnan operatiivisen kassavirran – rajoitustoimet heikentävät loppuvuoden näkymiä

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 10.11.2020 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020

Kysyntä elpyi nopeasti ja kannattavuustoimenpiteet tuottivat 5,5 miljoonan euron liiketoiminnan operatiivisen kassavirran – rajoitustoimet heikentävät loppuvuoden näkymiä

NoHo Partners operoi heinä–syyskuussa 2020 rajoitetussa toimintaympäristössä. Tehokkaan operatiivisen toimintamallin, kustannussäästöjen ja kysynnän elpymisen myötä yhtiö onnistui tuottamaan vajaasta volyymista huolimatta 5,5 miljoonan euron liiketoiminnan operatiivisen kassavirran ja palauttamaan kannattavuuden hyvälle tasolle. Liikevaihtotaso heinä–syyskuussa oli 73 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja liikevoittomarginaali oli 5,2 %. Yhtiö toteutti heinä–syyskuussa liiketoimintaansa perusskenaarionsa mukaisesti, jossa liikevaihto on noin 70–85 % edellisvuoden tasosta.

Ravintolarajoitusten tiukennuttua Suomessa lokakuussa yhtiö siirtyi toteuttamaan liiketoimintaansa low-skenaarionsa mukaisesti, jossa myynnin volyymi on noin 50 % edellisvuoden tasosta. Konsernin lokakuun liikevaihto oli noin 56 % edellisvuodesta ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli negatiivinen. Yleinen pandemiatilanne, marraskuussa voimaan tulleet rajoitukset ja yritystilaisuuksien peruuntumiset ovat heikentäneet näkymiä marraskuun kysyntään. Yhtiö arvioi marraskuun liikevaihdon jäävän alle 50 %:iin edellisvuodesta ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan negatiivinen.

HEINÄ–SYYSKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 56,0 milj. euroa (76,7 milj. euroa), laskua 27,0 %.
 • Liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (10,1 milj. euroa), laskua 71,0 %.
 • Liikevoittoprosentti oli 5,2 % (12,8 %), laskua 59,2 %.
 • Tilikauden tulos oli 0,4 milj. euroa (37,4 milj. euroa), laskua 98,8 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (1,92 euroa), laskua 99,5 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 56,0 milj. euroa (76,7 milj. euroa), laskua 27,0 %.
 • Liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (6,2 milj. euroa), laskua 64,4 %.
 • Liikevoittoprosentti oli 4,0 % (8,1 %), laskua 51,3 %.
 • Tilikauden tulos oli -0,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa), laskua 106,6 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,15 euroa), laskua 118,3 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 5,5 milj. euroa (9,1 milj. euroa), laskua 39,6 %.
 • Valtioiden tuet heinä–syyskuussa 2020 olivat noin 1,7 milj. euroa.

TAMMI–SYYSKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 125,2 milj. euroa (197,6 milj. euroa), laskua 36,7 %.
 • Liikevoitto oli -12,1 milj. euroa (23,5 milj. euroa), laskua 151,5 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -9,7 % (11,8 %), laskua 182 %.
 • Tilikauden tulos oli -17,6 milj. euroa (42,8 milj. euroa), laskua 141,1 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,90 euroa (2,16 euroa), laskua 141,8 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 156,6 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 148,6 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 147,9 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 317,5 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 125,2 milj. euroa (197,7 milj. euroa), laskua 36,7 %.
 • Liikevoitto oli -12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa), laskua 205,4 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -10,0 % (6,0 %), laskua 266,6 %.
 • Tilikauden tulos oli -18,0 milj. euroa (7,4 milj. euroa), laskua 344,3 %.
 • Osakekohtainen tulos -0,93 euroa (0,29 euroa), laskua 414,5 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 2 milj. euroa (20,9 milj. euroa), laskua 90,3 %.
 • Valtioiden tuet tammi–syyskuussa 2020 olivat noin 10,1 milj. euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja asiakaspaikkarajoitukset purettiin Suomessa 13.7.2020. Yli 500 hengen tilaisuudet sallittiin sekä sisä- että ulkotiloissa 1.8.2020.
 • Norjassa ravintoloiden klo 24 aukiolorajoitus tuli voimaan 8.8.2020 alkaen.
 • Tanskassa cocktail-baarit avattiin jälleen 1.9.2020. Ravintoloiden klo 22 aukiolorajoitus tuli voimaan 18.9.2020 alkaen.
 • Hampurilaisketju Friends & Brgrs tiedotti 15.9.2020 avaavansa vuoden 2020 aikana kuusi uutta ravintolaa.
 • Syyskuun lopussa yhtiön ravintoloista noin 15 % oli suljettuina.
 • Yhtiön henkilöstöstä Suomessa syyskuun lopussa noin 400 henkilöä oli lomautettuna osa- tai kokoaikaisesti.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Suomen hallitus tiukensi ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja asiakaspaikkarajoituksia 8.–31.10. valtakunnallisesti. Anniskeluaikaa rajoitettiin klo 24 ja aukioloa klo 01 päättyviksi. Pandemian kiihtyvyysalueilla anniskelu päättyi klo 22 ja aukiolo klo 23. Asiakaskapasiteetti rajoitettiin puoleen normaalista.
 • Yhtiö aloitti koko Suomen henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut 5.10.2020.
 • Perustuslakivaliokunta otti 15.10.2020 kantaa Suomen hallituksen esitykseen ravintolarajoituksista katsoen sen osin perustuslain vastaisena.
 • Uusista ravintolarajoituksista Suomessa säädettiin valtioneuvoston asetuksella 1.11.–15.12.2020 väliseksi ajaksi.
 • Yhtiön liikevaihto lokakuussa oli noin 12 milj. euroa ollen noin 56 % viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin -2 miljoonaa euroa.
 • Lokakuun lopussa yhtiön ravintoloista noin 20 % oli suljettuina.
 • Lokakuun lopussa Suomen henkilöstöstä lähes kaikki olivat lomautuksen piirissä joko osa- tai kokoaikaisesti.
 • Yhtiö tiedotti 5.11.2020, että liiketoimintajohtaja ja johtoryhmän jäsen Eemeli Nurminen jää pois NoHo Partnersin palveluksesta 1.1.2021.

YHTEENVETO

Koronaviruspandemian aiheuttama äkillinen markkinamuutos vaikutti merkittävästi konsernin vuoden 2020 kolmannen kvartaalin tulokseen. Heinä–syyskuussa yhtiö toimi edelleen rajoitetussa toimintaympäristössä. Kolmas kvartaali on kuitenkin hyvä osoitus siitä, että ravintolarajoitusten lieventyessä markkina ja asiakaskysyntä palautuvat nopeasti. Rajoitusten lievennyttyä asiakaskysynnän elpymisen, tehokkaan operatiivisen toiminnan ja kustannussäästöjen avulla yhtiö tuotti noin neljäsosan edellisvuotta pienemmästä volyymista huolimatta 5,5 miljoonan euron liiketoiminnan operatiivisen kassavirran. Koronapandemiasta aiheutunut liikevaihdon menetys tammi–syyskuussa oli arviolta lähes 100 miljoonaa euroa.

Syyskuuhun saakka yhtiö eteni liiketoiminnassaan perusskenaarionsa mukaisesti, jossa myynti on noin 70–85 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli noin 56,0 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 73 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Tiukasti rajoitetun kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihtotaso oli noin 56 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Konsernin liikevoitto heinä-syyskuussa oli noin 2,9 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 5,2 prosenttia.

Heinäkuun 2020 liikevaihto oli yli 20 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta heinäkuussa oli noin 3 miljoonaa euroa. Elokuun 2020 liikevaihto oli lähes 21 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta elokuussa oli noin 2,4 miljoonaa euroa.

Syyskuun 2020 liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 67 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Suomen ravintolaliiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 70 prosenttia ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 50 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta syyskuussa oli neutraali.

Yhtiö tiedotti 29.9.2020, että Suomen hallituksen määräämien ravintolarajoitusten myötä yhtiö arvioi siirtyvänsä toteuttamaan liiketoimintaansa low-skenaarionsa mukaisesti myynnin volyymin ollessa noin 50 prosenttia edellisvuoden tasosta. Lokakuun liikevaihto oli noin 12 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 56 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Lokakuu on yksi vuoden hiljaisimmista kuukausista ja siihen vaikuttivat entisestään tiukat ravintolarajoitukset, minkä myötä liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin -2 miljoonaa euroa.

Yleinen pandemiatilanne, marraskuussa voimaan tulleet rajoitukset ja yritystilaisuuksien peruuntumiset ovat heikentäneet näkymiä marraskuun kysyntään. Yhtiö arvioi marraskuun liikevaihdon jäävän alle 50 prosenttiin edellisvuodesta ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan negatiivinen.

Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tukia 1.1.–30.9.2020 väliselle ajalle on kirjattu yhteensä noin 10,1 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2020 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa painottuen huhti–toukokuulle 2020.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

Ravintolamarkkina jatkoi kolmannella kvartaalilla nopeaa elpymistään ravintolarajoitusten lievennyttyä Suomessa 13.7. alkaen. Kuluttajien kysyntä palautui katsauskaudella hyvälle tasolle erityisesti kotimaassa, missä liikevaihtomme oli katsauskaudella 76 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan myyntiä vauhditti erityisesti suomalaisten matkustelu kotimaassa ulkomaiden sijaan sekä hyvin sujunut terassimyynti. Isojen tapahtumien ja konserttien puuttuminen näkyi varsinkin tapahtumaliiketoiminnassa, jota raportoimme ruokaravintoloiden liiketoiminnan alla. Kansainvälinen liiketoiminta on ollut tiukasti rajoitettua liikevaihtotason jäädessä kolmannella kvartaalilla 56 prosentin tasolle viime vuoden vastaavasta jaksosta. Tanskan ja Norjan valtiot ovat kuitenkin tukeneet ravintola-alaa suorilla kompensaatioilla, joiden ansiosta liiketoiminnan negatiivinen operatiivinen kassavirta on ollut hallittavissa. Norjassa kysyntä palautui katsauskaudella nopeammin kuin tiukemmin rajoitetussa Tanskassa, jossa liiketoimintamme on keskittynyt turismista elävään Kööpenhaminaan. Kokonaisuutena liikevaihtomme eteni perusskenaariomme (yli 70 % vuoden 2019 tasosta) mukaisesti.

Jatkoimme liiketoiminnan kassavirtaperusteista ohjaamista. Katsauskaudella liiketoiminnan tuottama 5,5 miljoonan euron operatiivinen kassavirta antaa meille lisää puskuria läpi talven jatkuvassa koronataistelussa. Olemme kriisin aikana pystyneet terävöittämään operatiivista toimintaamme ja löytämään kustannussäästöjä vielä pykälän lisää. Tästä osoituksena on katsauskauden kotimaan hyvä kannattavuustaso (EBIT 7,3 %).

Nykyinen markkinaympäristö ja epävarmuus maamme hallituksen tekemistä elinkeinotoiminnan rajoituksista vaativat organisaatioltamme ja sidosryhmiltämme venymistä ja kärsivällisyyttä. Olemme kuitenkin koko kriisin ajan pystyneet kehittämään operatiivista toimintaamme, saavuttaneet lisää joustoja kustannusrakenteeseemme ja löytäneet uusia säästöjä kiinteistä kuluista. Samaan aikaan olemme tehostaneet ravintolaportfoliotamme ja poistaneet täysimääräisesti aikaisempia investointejamme. Olemme pyrkineet pitämään toimintamme ketteränä ja tehokkaana, mikä mahdollistaa tulevassa uudelleenrakentamisvaiheessa suhteellisen kannattavuuden nostamisen jälleen uudelle tasolle.

Lyhyellä tähtäimellä pandemian eteneminen ja sen mukana tulevat rajoitustoimet vaikuttavat merkittävästi liiketoimintaamme. Katsauskauden jälkeen lokakuussa liikevaihtomme oli noin 12 miljoonaa euroa (56 % edellisvuodesta) ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 2 miljoonaa euroa negatiivinen. Marraskuun alusta voimaan tulleet ravintolarajoitukset, yleinen pandemiatilanne ja sen seurauksena tulleet yritystilaisuuksien peruuntumiset ovat heikentäneet näkymiä marraskuun kysyntään. Nykyisillä alueellisilla rajoituksilla ja pääsääntöisesti viikonloppuun keskittyvällä yksityiskulutuksella arvioimme marraskuun liikevaihdon jäävän alle 50 prosenttiin edellisvuoden volyymistä ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan negatiivinen.

Kassamme on tällä hetkellä vahva. Likvidit varat olivat kolmannen kvartaalin lopussa noin 28 miljoonaa euroa. Lyhensimme katsauskauden aikana yritystodistusohjelmaamme 8 miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta syntyvä kumulatiivinen kassavirta sekä olemassa olevat likvidit varat ja käytössä olevat limiitit kattavat konsernin käyttöpääomatarpeen. Yhtiö on aloittanut rahoittajien kanssa huhtikuussa 2021 erääntyvien 43 miljoonan euron suuruisten rahoitusvelkojen takaisinmaksusopimusneuvottelut. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan käynnissä olevat neuvottelut saadaan loppuun tammikuun 2021 aikana, ja tämän jälkeen konsernin rahoitus on turvattu vähintään vuoden 2021 loppuun saakka.

Perusskenaariossamme arvioimme alkuvuoden olevan vielä kysynnältään heikompaa näkyen erityisesti yritysmyynnissä. Oletamme markkinan palautuvan normaalimmaksi vuoden 2021 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Olemme käynnistäneet strategiaprosessin 2023, jonka taloudelliset tavoitteet ja suunnitelman julkaisemme vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinanäkyvyyden parantuessa. Olemme käytännössä menettäneet yhden vuoden, mutta olemme organisaationa kasvaneet ja pystyneet pakon alla tekemään toiminnastamme entistä kannattavampaa. Kovimman iskun kriisin aikana ovat kokeneet yhtiömme työntekijät, joiden hyvinvoinnin ja työympäristön kehittäminen tulee olemaan yksi uudelleenrakennusvaiheen kulmakivistä.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinat

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut vakava ja äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemiatilanteen kiihtymisen ja sitä seuranneiden ravintoloiden rajoitustoimien myötä yhtiön toiminta rajoitetussa toimintaympäristössä tulee jatkumaan loppuvuonna 2020.

Tulosohjeistus

NoHo Partners perui 13.3.2020 aiemmin antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 koronapandemiasta aiheutuneesta vaikutuksesta johtuen. Yhtiö ei tarkenna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

Tulosohjeistusta ensi vuoden osalta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset, rajoitusten mahdolliset muutokset, asiakaskysynnän muutokset ja talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden 2020 liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö perui 9.6.2020 vuodelle 2021 aiemmin asettamansa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tulee
tarkentamaan niitä strategiakaudelle 2021–2023 vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana.

AVAINLUKUJA     
NoHo Partners -konserni yhteensä     
(1000 euroa)1.7.-30.9.20201.7.-30.9.20191.1.-30.9.20201.1.-30.9.20191.1.-31.12.2019
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
(Jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
     
Liikevaihto56 02476 720125 156197 641272 820
Liikevoitto2 92810 094-12 10823 53230 551
Liikevoitto, %5,2 %12,8 %-9,7 %11,8 %11,2 %
Tilikauden tulos44837 419-17 58242 78147 674
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos (euroa)0,010,35-0,900,901,10
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa)0,011,92-0,902,162,36
Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta5 5129 1222 03720 90530 409
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €  148 570101 516105 391
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %  156,6 %76,3 %75,9 %
Korolliset nettovelat, €  296 464270 369266 691
Nettovelkaantumisaste, %  317,5%205,1 %194,6 %
Omavaraisuusaste, %  20,5 %28,0 %29,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %, (p.a.)  -4,0 %8,1 %8,4 %
Oikaistut nettorahoituskulut2 6539498 0625 1867 166
Materiaalikate, %73,3 %73,8 %72,8%73,8 %74,3 %
Henkilöstökulut, %32,5 %30,2 %37,1 %32,5 %32,6 %


RAVINTOLALIIKETOIMINTA
(Vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot)
     
(1000 euroa)1.7.-30.9.20201.7.-30.9.2019 1.1.-30.9.20201.1.-30.9.20191.1.-30.12.2019
Liikevaihto56 02476 733125 156197 733272 912
Liikevoitto2 2216 245-12 56711 91918 389
Liikevoitto, %4,0 %8,1 %-10,0 %6,0 %6,7 %
Tilikauden tulos-2593 897-18 0407 38511 730


RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT     
 1.7.-30.9.20201.7.-30.9.20191.1.-30.9.20201.1.-30.9.20191.1.-31.12.2019
Ruokaravintolat     
Liikevaihto (MEUR)20,029,744,376,7107,5
Osuus kokonaisliikevaihdosta35,7 %38,8 %35,4 %38,7 %39,4 %
Liikevaihdon muutos-32,8 % -42,2 % 24,0 %
Yksiköt, lkm7572757275
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,270,410,591,061,43
      
Viihderavintolat     
Liikevaihto (MEUR)19,125,538,267,888,5
Osuus kokonaisliikevaihdosta34,1 %33,2 %30,6 %34,3 %32,4 %
Liikevaihdon muutos-25,1 % -43,6 % 5,6 %
Yksiköt, lkm6367636765
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,300,380,611,011,36
      
Fast casual -ravintolat     
Liikevaihto (MEUR)9,98,922,325,033,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta17,7 %11,6 %17,8 %12,7 %12,3 %
Liikevaihdon muutos10,9 % -10,8 % 25,6 %
Yksiköt, lkm5447544748
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,180,190,410,530,70
      
Kansainväliset ravintolat     
Liikevaihto (MEUR)7,012,620,328,343,3
Osuus kokonaisliikevaihdosta12,5 %16,4 %16,2 %14,3 %15,9 %
Liikevaihdon muutos-44,1 % -28,3 % 248,3 %
Yksiköt, lkm4037403737
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,180,340,510,761,17

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa 2020 oli 12,9 miljoonaa euroa (36,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2020 kolmannen kvartaalin aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat Friends & Brgrs -ravintolan avaus Jyväskylään Sokkari-tavarataloon sekä Karaoke Bar Walliksen avaus Lappeenrantaan Kauppakeskus Armadaan.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 156,6 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 148,6 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 147,9 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat syyskuun 2020 lopussa 296,5 miljoonaa euroa (270,4 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–syyskuussa 2020 olivat 8,1 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 20,5 % (28,0 %) ja nettovelkaantumisaste 317,5 % (205,1 %).

Tammi–syyskuun 2020 rahoituskuluihin sisältyy noin 1,1 miljoonan euron kurssierokirjaus johtuen Norjan kruunun kurssimuutoksista.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian leviäminen, Suomen hallituksen sen hillitsemiseksi asettamat ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet erittäin haitallisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Pandemian lopullinen kesto ja kokonaisvaikutukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mistä johtuen vaikutukset NoHo Partnersin tulevaisuudessa toteutuvaan liikevaihtoon, tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan saattavat poiketa johdon tekemistä tämänhetkisistä arvioista ja olettamuksista. Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin vähentääkseen pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Yhtiö aloitti määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen heti koronapandemian vaikutusten liiketoimintaan ilmetessä maaliskuussa. Yhtiö reagoi muutokseen nopealla kulujen alasajolla, henkilökunnan lomauttamisilla ja taloudellisen tilanteen tasapainottamisella. 13.3.2020 yhtiö perui aiemmin maaliskuussa antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 epävarman markkinatilanteen vuoksi ja aloitti yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut määräaikaisista, enintään 90 päivää kestävistä osa- tai kokoaikaisista lomautuksista, jotka koskivat konsernin koko henkilöstöä Suomessa eli noin 1 300 henkilöä.

Suomen hallitus määräsi ravintolat suljettaviksi koko maassa 4.4.2020 alkaen toukokuun loppuun saakka koronapandemian leviämisen estämiseksi. Yhtiö sulki yökerhonsa ja lukuisia muita ravintoloita viranomaissuositusten mukaisesti ennen Suomen hallituksen virallista määräystä ravintoloiden sulkemisesta. Tanskassa ja Norjassa ravintolat suljettiin viranomaismääräysten mukaisesti jo 12.–13.3.2020. Yhtiö peruutti Suomen hallituksen antamien määräysten mukaisesti kaikki yli 500 henkilön yleisötapahtumat maaliskuusta heinäkuun loppuun saakka.

Yhtiön suurimmat kiinteät kustannukset ovat henkilöstö- ja toimitilakulut. Yhtiö neuvotteli kahden kuukauden vuokravapauden 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistaan huhti–toukokuulle.

Rajoitukset Tanskassa ja Norjassa ovat olleet koko koronapandemian ajan Suomea tiukemmat, mutta samanaikaisesti valtiot ovat tukeneet ravintola-alaa taloudellisesti suorilla tuilla. Tanskassa ja Norjassa valtiot ovat kattaneet noin 80 prosenttia koronapandemian aikaisista vuokra- ja muista kiinteistä kuluista. Tanskassa valtio tukee ravintola-alan yrityksiä kiinteiden kulujen osalta 90 prosenttiin asti suhteessa liikevaihdon laskuun marraskuusta 2.1.2021 saakka. Tanskan valtio kattoi myös 80 prosenttia palkkakuluista 8.7.2020 saakka. Norjassa valtio kattaa kiinteitä kuluja suhteessa liikevaihdon laskuun maksimissaan 60 prosenttia marraskuusta vuoden 2020 loppuun saakka. Molemmissa maissa kulurakennetta on jouduttu sopeuttamaan lomautuksilla ja irtisanomisilla sekä karsimalla hallinnon kuluja.

Huhtikuussa yhtiö neuvotteli rahoittajiensa kanssa 34 miljoonan euron rahoituspaketin Suomessa, Tanskassa ja Norjassa, josta Finnvera takasi 15 miljoonan euron osuuden. Toukokuun lopulla yhtiö sai valmiiksi uudelleenrahoitusohjelmansa erääntyvien lainojensa osalta osana kokonaisrahoituspakettiaan. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta yhtiö sopi 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Rahoitus on Tesin vakautusrahoitusta koronatilanteessa. Lainan nostohetkellä konsernin johto arvioi, että rahoituskokonaisuus riittää turvaamaan yhtiön käyttöpääoman vuoden 2020 loppuun saakka koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta.

Yhteistoimintaneuvotteluja jatkettiin toukokuussa epävarman markkinatilanteen vuoksi. Kaksi viikkoa kestäneiden neuvotteluiden lopputuloksena määräaikaisten lomautusten jatkaminen osa- tai kokoaikaisesti koski noin 550 henkilöä Suomessa.

Tanskassa ja Norjassa ruokaravintoloiden liiketoiminta käynnistettiin jälleen toukokuussa maakohtaisin rajoituksin. Liiketoiminnan asteittainen käynnistäminen Suomessa aloitettiin 1.6.2020 rajoitetussa toimintaympäristössä, minkä jälkeen yhtiö on keskittynyt liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen ja toimintansa rahoittamiseen omalla kassavirralla.

Kesäkuun alussa ruoka-, viihde- ja fast casual -ravintoloita avattiin vaiheittain ja hallitusti. Yökerhoja avattiin vaiheittain 26.6.2020 alkaen rajoitusten osittain purkautuessa ja 13.7.2020 alkaen laajemmin aukiolo- ja anniskelurajoitusten purkautuessa. Henkilöstöravintoloita avattiin elokuussa. Liikematkalaisten ja turistien puuttumisella sekä voimassaolevilla etätyösuosituksilla on ollut merkittävä vaikutus lounasruokailuun ja ravintoloiden arkimyyntiin.

Suomen hallitus tiedotti syyskuun lopussa tiukentavansa ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja asiakaspaikkarajoituksia kiihtyneen pandemiatilanteen vuoksi. Koronaepidemian toista aaltoa seuranneiden ravintolarajoitusten tiukennusten myötä yhtiö aloitti välittömät toimenpiteet. Yhtiö tiedotti 29.9.2020 aloittavansa uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa Suomen hallituksen asettamiin tiukkoihin ravintolatoimialaa koskeviin rajoituksiin. Arviolta kuusi viikkoa kestävien neuvotteluiden tarkoituksena on minimoida koronapandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia ja sopeuttaa yhtiön kustannustaso vastaamaan ravintolarajoitusten mukana laskevaa volyymia. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö eli noin 1 300 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään. Neuvottelut voivat johtaa muutoksiin organisaatiorakenteessa, henkilöstön lomauttamisiin osa- tai kokoaikaisesti, osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin. Neuvotteluissa käsiteltävät mahdolliset irtisanomiset koskevat ensisijaisesti hallinnollisia tehtäviä organisaation eri tasoilla.

Samalla yhtiö tiedotti, että ravintolarajoitusten myötä yhtiö arvioi siirtyvänsä toteuttamaan liiketoimintaansa low-skenaarionsa mukaisesti, jossa myynnin volyymi on noin 50 prosenttia edellisvuoden tasosta.

Syyskuun lopussa yhtiön ravintoloista noin 15 prosenttia oli suljettuina. Noin 400 yhtiön työntekijää oli lomautettuna syyskuun lopussa joko koko- tai osa-aikaisesti Suomessa. Ravintolarajoitusten tiukennuttua yhtiön ravintoloista noin 20 prosenttia oli suljettuina lokakuun lopussa tilaus- ja tapahtumaravintoloiden sekä valtaosan yökerhoista ollessa kiinni. Lokakuun lopussa Suomen henkilöstöstä lähes kaikki olivat lomautuksen piirissä joko osa- tai kokoaikaisesti.

Ravintolarajoitukset*

Suomi

Ravintolat avattiin Suomessa kesäkuun alussa rajoituksin, jotka koskivat aukioloja, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä. 22.6.2020 alkaen anniskeluaikoja pidennettiin klo 22:sta klo 01:een ja asiakasmäärää nostettiin 50 prosentista 75 prosenttiin. Asiakasmäärien rajoitus ei koskenut terasseja ja ulkotiloja, mutta myös näissä oli huolehdittava asiakasturvallisuudesta. Ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat rajoitukset päättyivät 13.7.2020. Tästä lähtien ravintoloiden asiakkailla on pitänyt edelleen olla oma istumapaikka ja ravintoloiden on jatkossakin annettava asiakkailleen ohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista, kuten käsienpesusta ja turvaväleistä. Yli 500 henkilön yleisötapahtumat ulkotiloissa olivat sallittuja heinäkuussa erityisrajoituksin. Elokuun alusta myös yli 500 hengen sisätapahtumat erityisjärjestelyin sallittiin.

Koronavirustilanteen kehittyessä toiseksi aalloksi ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja rajoitettiin jälleen lokakuun alusta lähtien viikon siirtymäajalla. Anniskeluaikoja tiukennettiin valtakunnallisesti klo 24 saakka ja aukioloaikoja klo 01 saakka. Koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla, jotka lokakuussa olivat Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, ravintoloiden tuli sulkea ovensa klo 23 anniskelun päättyessä klo 22, ja asiakaspaikkamäärä oli enintään puolet maksimimäärästä.

Perustuslakivaliokunta otti 15.10.2020 kantaa Suomen hallituksen esitykseen ravintolarajoituksista katsoen sen osin perustuslain vastaisena. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi 20.10.2020 mietintönsä uusista ravintolarajoituksista. Tarkemmin asiakasmäärien rajoituksista ja niiden alueellisesta kohdentumisesta säädettiin valtioneuvoston asetuksella. Esitetty lakimuutos tuli voimaan marraskuun 2020 alusta ja on voimassa 15.12.2020 saakka.

Sen mukaan ravintoloiden anniskelu on sallittu valtakunnallisesti klo 24 saakka ja aukiolo klo 01 saakka. Pandemian kiihtyvyysalueilla ravintoloiden anniskelu on sallittu klo 22 saakka ja aukiolo ravintoloissa, joiden pääasiallinen ravitsemistoiminta on alkoholin tarjoilu, klo 23 saakka. Yökerhoissa, baareissa ja pubeissa asiakasmäärää rajataan puoleen normaalista. Ruokaravintoloissa asiakasmäärärajoitus on 75 prosenttia ja aukiolo sallittu klo 24 saakka. Lisäksi pandemian leviämisalueilla ruokaravintoloiden tulee sulkea klo 23.

Rajoitustoimilla on merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan neljännellä kvartaalilla. Valtaosa yhtiön ravintoloista operoi lokakuussa pandemian kiihtyvyysalueiksi luokitelluilla alueilla, joissa rajoitustoimet ovat perustason alueita tiukempia.

Tanska

Tanskassa ruokaravintolat avattiin jälleen toukokuun alkupuolella. Kesäkuukausina Tanskassa ravintoloiden henkilömäärä oli sisätiloissa rajoitettu ja ravintoloiden tuli sulkea klo 24. Yli 500 henkilön tapahtumat oli peruttu elokuun 2020 loppuun saakka. Yökerhot ja cocktail-baarit olivat suljettuina elokuun loppuun saakka, ja cocktail-baarit avattiin 1.9.2020. Baarien ja ravintoloiden aukiolorajoituksia tiukennettiin 18.9.2020, mistä lähtien ravintoloiden on ollut suljettava klo 22.00. Kaikkien ravintolassa liikkuvien on käytettävä suojamaskia. Asiakasmäärät on rajoitettu tällä hetkellä noin 50 prosenttiin maksimikapasiteetista, eikä yli 50 henkilön tapahtumia saa järjestää. Yökerhot ovat edelleen suljettuina, mutta baarit saavat olla auki rajoitusten puitteissa.

Tanskan valtion kompensaatiot jatkuvat 2.1.2021 saakka. Rajoitusten tiukennuksen myötä liikevaihdon laskuun sidottua tukea kiinteistä kuluista nostettiin 80 prosentista 90 prosenttiin.

Norja

Norjassa ravintoloiden alkoholinmyyntiluvat palautettiin Oslon ruokaravintoloille 6.5.2020, ja muut ravintolat saivat alkoholimyyntiluvan kesäkuun alusta. Ravintoloiden henkilömäärä oli kesäkuukausina sisätiloissa rajoitettu ja tarjoilun tuli tapahtua pöytiin. Norjassa ravintoloiden normaaliaukiolot olivat voimassa 15.6.–8.8.2020 välillä. Tämän jälkeen aukiolorajoituksia tiukennettiin, ja 8.8.2020 asetettiin klo 24 sulkemismääräys. Norjassa aukiolorajoitukset poistettiin Osloa lukuun ottamatta 12.10.2020. Asiakaskapasiteetti on 50 prosenttia, tarjoilu tapahtuu pöytiin ja 1 metrin turvavälit on taattava. Yli 200 henkilön yleisötapahtumat on toistaiseksi peruttu. Oslossa tiukennettiin määräyksiä 27.10.2020: ravintolat eivät saa ottaa asiakkaita sisään klo 22 jälkeen ja tarjoilun on päätyttävä klo 24.00. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, mutta korkeintaan 30.11.2020 asti.

Rajoitusten höllentyessä Norjan valtion kompensaatio laski elokuun 2020 alussa kiinteiden kulujen osalta 80 prosentista 50 prosenttiin, mutta tukea nostettiin lokakuussa 60 prosenttiin rajoitusten jälleen tiukennuttua. Tuki on voimassa 31.12.2020 asti.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Yhtiön Suomen valtiolta saama kompensaatio tammi–syyskuussa 2020 oli noin 5,0 miljoonaa euroa. Tanskan valtiolta yhtiön saama tuki tammi–syyskuussa oli noin 3,6 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin saamat Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet ajalta 1.1.–30.9.2020 olivat yhteensä noin 10,1 miljoonaa euroa.

Tarkempi selvitys valtioiden tuista, niiden jakautumisesta sekä arviosta loppuvuodelle 2020 on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedossa 5 Julkiset avustukset.

*Ravintolarajoitusten tilanne 6.11.2020.

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ

 • NoHo Partners luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019. Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan luopumisesta johtuen konserni on aloittanut vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 2. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Osavuosikatsauksen vertailutiedoissa henkilöstövuokraus on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Ks. tarkemmin liitetieto 2.
 • Osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 • Yhtiö on ottanut käyttöön 1.4.2020 alkaen uuden tunnusluvun, Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta. (Tunnusluvun laskentakaava: Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset – osuus osakkuusyhtiön tuloksesta – IFRS 16 -vuokrakulujen muuntaminen kassavirtaperusteiseksi.) Tunnusluku esittää yhtiön tuottaman kassavirran määrää ennen investointeja, veroja ja rahoituskuluja, ja sen tarkoituksena on kuvata ravintolaliiketoiminnasta toteutuvaa kassavirtaa.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2021

NoHo Partnersin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2021 on seuraava: 

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 torstaina 18.2.2021
 • Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 viikolla 11
 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021 tiistaina 11.5.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021 tiistaina 10.8.2021
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021 tiistaina 9.11.2021

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 10.11.2020 klo 10.00 alkaen. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja markkinanäkymistä.

Tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2020-q3-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 10.11.2020

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Osavuosikatsaus Q3/2020

Lisätietoja:                                                                                          
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655
                                                                                                           
NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi