30.12.2019
Pörssitiedotteet

NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän toisesta ansaintajaksosta

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 30.12.2019 klo 14.00

NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän toisesta ansaintajaksosta

NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän toisesta ansaintajaksosta. Toinen ansaintajakso on 24 kuukautta, ja se alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoitus on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Toiselta ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona enintään 354 668 NoHo Partners Oyj:n osaketta hallituksen asettamien liiketoiminnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Toisen ansaintajakson ansaintakriteereiksi on asetettu NoHo Partners Oyj:n Suomen toimintojen liikevoittoprosentti, osakkeen arvon kehitys sekä ulkomaantoimintojen liikevoittoprosentti kyseisellä ansaintajaksolla.

Yhtiön hallituksella on oikeus maksaa osakepalkkio osakkeina tai osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus määräytyy palkkiosta maksettavien verojen perusteella. Osakepalkkio voidaan poikkeustilanteessa maksaa perustellusta syystä kokonaan rahana hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Toiselta ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan avainhenkilöille keväällä 2022. Avainhenkilöt merkitsevät ansaitut palkkio-osakkeet maksutta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että palkkion vastaanottavan avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen palkkion maksuhetkeä.

Hallitus arvioi, että maksettaessa palkkio toiselta ansaintajaksolta täysimääräisesti osakkeina, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 1,83 %. Osakepalkkiojärjestelmän toisen ansaintajakson kokonaisarvo, arvioituna tätä pörssitiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaan, on noin 3 585 000 euroa. Toisella ansaintajaksolla osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 11 yhtiön johtoryhmään kuuluvaa avainhenkilöä.

NoHo Partners Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj,  puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. 
Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi