3.4.2020
Pörssitiedotteet

NoHo Partners Oyj on saanut päätökseen neuvottelut rahoituspaketista

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 3.4.2020 klo 8.58

NoHo Partners Oyj on saanut päätökseen neuvottelut rahoituspaketista

Äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi NoHo Partnersin liiketoimintaan. Suomen hallitus on 31.3.2020 antanut eduskunnalle ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista koskevan asetuksen. Sulkemisen tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Aukiolon rajoittaminen on voimassa toukokuun loppuun asti.

NoHo Partners tiedotti 26.3.2020 käyvänsä rahoitusneuvotteluja siltarahoitukseksi koronakriisin aiheuttaman liiketoimintahäiriön ajaksi. Neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen, ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Siltarahoituksen korko on alle 4 prosenttia sisältäen Finnveran takausprovision 15 miljoonan osuudelle.

Rahoitusta käytetään kriisin ajan yrityksen toimintaan ja käyttöpääoman hallintaan. Poikkeustilan aikana yhtiö arvioi liikevaihdon olevan yli miljoona euroa kuukaudessa ja kulujen olevan noin 2–3 miljoonaa euroa kuukaudessa, riippuen käynnissä olevista vuokrasopimusneuvotteluista.

Samalla yhtiö ilmoittaa toteuttavansa Friends & Brgrs -yrityskaupan erillisellä rahoituksella. Yhtiö arvioi Friends & Brgrs -ketjun tuovan merkittävää lisämyyntipotentiaalia myös kriisin aikana kasvavaan digitaaliseen ja take away -myyntiin.

Reagoimme välittömästi tilanteeseen, kun koronakriisiin vaikutukset liiketoimintaan ilmenivät, ja aloitimme määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Kiitän lämpimästi henkilökuntaamme siitä hengestä, jolla saimme sopeutustoimet vietyä nopeutettuna läpi äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa.

Samalla haluan kiittää tavarantoimittajiamme, jotka ovat joutuneet myös koville tässä tilanteessa, jossa liikevaihtomme on pysähtynyt ja ostovelkamme edellisiltä kuukausilta ovat erääntyneet. Normaaliolosuhteissa toimimme noin 15 miljoonan euron negatiivisella käyttöpääomapositiolla, joka rahoittaa osaltaan kasvuamme. Nykyisessä poikkeustilanteessa joudumme rahoittamaan tämän määrän ulkopuolisella vieraalla pääomalla. Tämä tilanne luonnollisesti normalisoituu, kun normaali liiketoimintamme käynnistyy ja liikevaihtomme palaa. Nyt otettavalla käyttöpääomarahoituksella saamme hoidettua velvoitteemme alihankkijoitamme kohtaan.

Neuvottelut vuokranantajien kanssa etenevät nyt positiivisessa hengessä. Suomessa olemme saaneet vuokravapautuksen noin 60 prosentille sopimuskannastamme. Tanskassa ja Norjassa valtio kattaa noin 80 prosenttia vuokrakustannuksistamme kriisin aikana.

Nyt neuvoteltu rahoituspaketti rakentaa meille sillan pahimman poikkeusvaiheen yli ja olemme aloittaneet suunnitelmat liiketoiminnan käynnistämiseen muuttuvassa ympäristössä. Uskon, että ihmisten perustarve sosiaaliseen kanssakäymiseen ja elämyksiin ei häviä kriisin mukana, mutta selvää on, että meidän on sopeuduttava uuteen tilanteeseen, toisaalta ostovoiman heikkenemiseen, mutta myös tarjonnan ja kilpailun vähenemiseen”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Taloudellinen tilanne

Osana rahoitussopimusta yhtiö on neuvotellut huhtikuuhun 2021 asti kestävän lyhennysvapaan jakson olemassa olevaan rahoitukseensa. Yhtiö arvioi useita eri rahoituksen lähteitä yritystodistusohjelman toukokuussa erääntyvien 22 miljoonan euron velkojen uudelleenrahoituksen varmistamiseksi, ja tulee tiedottamaan rahoitusneuvottelujen etenemisestä myöhemmin.

Johtoryhmää koskevat lomautukset osana säästötoimia

NoHo Partners tiedotti 13.3.2020 aloittavansa henkilöstönsä lomautukset minimoidakseen koronaviruksen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaansa. 18.3.2020 yhtiö tiedotti lomautuksien olevan määräaikaisia, kestoltaan enintään 90 päivää, ja koskevan koko konsernin henkilöstöä eli noin 1 300 henkilöä Suomessa.

1.4.2020 alkaen yhtiö on lomauttanut määräaikaisesti seitsemän yhdestätoista NoHo Partnersin johtoryhmän jäsenestä ja 1 030 henkilöä vakituisesta henkilökunnastaan. Perhe- ja opintovapaalla tai muulla pidemmällä vapaalla olevat henkilöt eivät kuulu lomautusten piiriin. Lomautettujen lopullinen määrä ja lomautusten kesto tarkentuvat myöhemmin.

Yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja ja kansainvälisten liiketoimintojen johtaja muodostavat tiivistetyn konsernin johtoryhmän poikkeustilanteen ajan. On myös päätetty, että poikkeustilanteen ajan yhtiön hallitus kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Suomen osalta päätökset suorien ravintolayhtiöiden yritystukien osalta on vielä auki ja yhtiö osallistuu aktiivisesti edunvalvontaan MaRa ry:n hallitustyön kautta.

Yhtiö on saanut Tanskassa liiketoiminnan keskeytymisestä suoraa tukea. Palkkakuluista korvataan 4 000 euroon asti kiinteiden kuukausipalkkalaisten kohdalla 75 prosenttia ja tuntityöläisten kohdalla 90 prosenttia. Tuen saamiseksi edellytetään, että yritys ei irtisano henkilöstöä. Kiinteistä kuluista kompensoidaan liikevaihdon laskuun sidottuna portaittain noin 80 prosenttia.

Norjassa valtio antaa suoraa tukea maksamalla noin 80 prosenttia kiinteistä kuluista. Lisäksi Norjassa valtio helpotti lomauttamista ja otti kantaakseen 12 päivää lomauttamisajan palkoista, joita yritys olisi normaalisti ollut velvoitettu maksamaan 14 päivää.

Tulosohjeistus

NoHo Partners Oyj perui 13.3.2020 aiemmin (5.3.2020) antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020, eikä tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. 

Koronaviruksen taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä se riippuu muun muassa viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja suuruudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta. Kuten jo aiemmin on tiedotettu, yhtiö ei muuta tässä vaiheessa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan.

Analyytikot

NoHo Partners on yhteydessä yhtiön analyytikoihin tämän päivän aikana.

Lisätiedot:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 50 524 9445
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi