5.5.2020
Pörssitiedotteet

NoHo Partners julkaisee lisätietoja toimenpiteistään koronaviruspandemian liiketoimintavaikutuksiin liittyen

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 5.5.2020 klo 17.15

NoHo Partners julkaisee lisätietoja toimenpiteistään koronaviruspandemian liiketoimintavaikutuksiin liittyen

NoHo Partners tiedotti 26.3.2020, että koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut vakava, ja että äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös yhtiön liiketoimintaan.

Kriisin myötä yhtiö aloitti liiketoiminnan sopeuttamis- ja varautumistoimet, ja tiedotti muun muassa yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden etenemisestä 18.3.2020 ja rahoitusneuvottelujen päättymisestä 3.4.2020.

Koronapandemian taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan varmuudella määrittämään, sillä se riippuu muun muassa viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien mahdollisten jatkotoimenpiteiden kestosta ja laajuudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta.

Koska koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olosuhteet ovat jatkuneet parin kuukauden ajan yhtiön kaikilla markkina-alueilla, yhtiö päivittää 3.4.2020 annettuja tietoja pandemian vaikutuksista liiketoimintaansa.

NoHo Partners on laatinut kolmivaiheisen toimenpidesuunnitelman koronapandemian vaikutusten hallitsemiseksi.

 • Vaihe 1: Poikkeustilan liiketoimintaympäristö (lock-down)
  Yhtiö keskittyi ensimmäisen vaiheen alussa nopeaan kulujen alasajoon, henkilökunnan lomauttamiseen ja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen liiketoimintaan kohdistuvien rajoitusten aikana.

 • Vaihe 2: Rajoitettu liiketoimintaympäristö
  Liiketoimintoja käynnistetään hallitusti ja vaiheittain seuraavan 6–12 kuukauden aikana. Päätökset liiketoimintojen käynnistämisestä tehdään viikkotasolla ja toimipistekohtaisesti. Yhtiön tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan positiivinen kassavirta rajoitetussakin liiketoimintaympäristössä ravintola-alan vaiheittain elpyessä.

 • Vaihe 3: Kilpailukyvyn vahvistaminen
  Yhtiön hallitus käynnistää tulevien kuukausien aikana suunnitelman kolmannen vaiheen, jossa keskitytään yhtiön kilpailukyvyn vahvistamiseen koronapandemian jälkeisessä ravintolamarkkinassa 2021 sekä pääomarakenteen vahvistamiseen.

Ensimmäinen vaihe: Poikkeustilan liiketoimintaympäristö

NoHo Partners tiedotti 13.3.2020 aloittavansa henkilöstönsä määräaikaiset, enintään 90 päivää kestävät lomautukset minimoidakseen koronaviruksen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaansa. Lomautukset koskevat koko konsernin henkilöstöä eli noin 1 300 henkilöä Suomessa. Lomautusten lopullinen laajuus ja kesto tarkentuvat myöhemmin.

3.4.2020 yhtiö tiedotti lomauttaneensa määräaikaisesti myös seitsemän yhdestätoista NoHo Partnersin johtoryhmän jäsenestä. Yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja ja kansainvälisten liiketoimintojen johtaja muodostavat tiivistetyn konsernin johtoryhmän poikkeustilanteen ajan.

Yhtiön vuokrasopimuksista noin 70 prosentissa on saatu neuvoteltua vuokravapaus toukokuun loppuun asti. Neuvottelut kesäkuun vuokrien osalta jatkuvat, kun valtion suunnitelmat rajoitusten purulle vahvistuvat.

Toukokuun loppuun asti NoHo Partnersin liikevaihto koostuu pääasiassa fast casual -liiketoiminta-alueen take away- ja kotiinkuljetusmyynnistä. Poikkeustilan aikana yhtiö arvioi kulujen olevan noin 2–3 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Johdon arvion mukaan poikkeustilavaihe kestää toukokuun 2020 loppuun asti. Toimenpidesuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia Suomen valtion myöntämiä tukia, joista odotetaan valtioneuvoston tarkempaa tiedotusta tämän viikon aikana.

Toinen vaihe: Rajoitettu liiketoimintaympäristö

Yhtiö on valmistautunut siihen, että koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan sen liiketoimintaan vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan ja arvioi, että ravintola-alan elpyminen tulee tapahtumaan asteittain.

 • Suomessa NoHon liiketoimintoja rajoittaa tällä hetkellä valtion päätös pitää ravintolat suljettuna 31.5.2020 asti sekä perua suuret yleisötapahtumat 31.7.2020 asti. 4.5.2020 annetun Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti ravintoloiden rajoituksia puretaan 1.6.2020 alkaen asteittain. Samalla ilmoitettiin, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Näitä koskevat lainsäädäntöehdotukset tuodaan Suomen hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5.2020.
   
 • Tanskassa valtio on antanut päätöksen ruokaa myyvien ravintoloiden avaamisesta 11.5.2020 alkaen. Isot, yli 500 henkilön tapahtumat on kielletty 31.8.2020 asti.

 • Norjassa ravintoloiden alkoholinmyyntiluvat palautetaan Oslon ruokaravintoloille 6.5.2020 alkaen, mutta valtion ohjeistuksessa ravintoloiden asiakasmäärää rajoitetaan maksimissaan 50 henkilöön kerrallaan 15.6 asti. Myös yli 50 henkilön yleisötapahtumat on peruttu 15.6 asti.

Yhtiö on valmistautunut rajoitusten purkuun valmistelemalla erityiset turvallisuus- ja hygieniaohjeistukset, joiden tavoitteena on suojata henkilökuntaa ja asiakkaita maakohtaisten ohjeistusten mukaisesti.

Ruokaravintoloissa arvioidaan myynnin käynnistyvän terassien ja take away -myynnin vetämänä kesäkuun aikana. Kesätapahtumien peruuntumisen, odotetun kotimaisen matkailun kasvun Suomessa sekä yhtiön laajan terassikapasiteetin uskotaan vauhdittavan ruokaravintoloiden myyntiä kesäjaksolla. 

Viihdeliiketoiminnan ja erityisesti yökerhojen odotetaan palautuvan vasta tämän jälkeen. Lisäksi yhtiö on arvioinut menettävänsä tulevalta kesältä catering- ja juomamyyntiä noin 10 miljoonan euron arvosta, kesän suurien tapahtumien peruuntumisesta johtuen.

Koronakriisi on vauhdittanut kuluttajien ostokäyttäytymisen muutosta ja digitaalisten kanavien kasvua. NoHo Partners on panostanut kriisin aikana uuden ravintola.fi-palvelun markkinointiin ja hankkinut lyhyessä ajassa kolmessa viikossa sitä kautta noin 15 000 uutta asiakasta. Tällä hetkellä yhtiö tavoittaa palvelun kautta 130 000 asiakasta Suomessa.

Ravintolaliiketoiminnan liiketoiminta-alueiden osuudet kokonaisliikevaihdosta olivat 1.10.–31.12.2019:

 • Ruokaravintolat 37,7 %
 • Viihderavintolat 31,2 %
 • Kansainväliset ravintolat 20,1 %
 • Fast casual -ravintolat 11,1 %

Toimitusjohtajan kommentti

Koronaviruksen aiheuttama isku alalle ja yhtiöllemme on ollut kova. Ryhdyimme koronakriisin alkaessa nopeisiin sopeuttamistoimiin, ja olen erittäin kiitollinen siitä hyvästä hengestä missä neuvotteluja on käyty ja tyytyväinen siitä aikataulusta, joilla toimenpiteet on saatu vietyä läpi niin henkilökunnan, rahoittajien, tavarantoimittajien kuin vuokranantajien kanssa.

Prioriteettimme poikkeusolosuhteiden aikana on ensisijaisesti pitää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista sekä minimoida vaikutukset asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. Johdamme tilannetta aktiivisesti hyvin matalalla organisaatiolla, jonka vahvuudet nopeassa päätöksenteossa ja reagoinnissa auttavat yhtiötä sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin, yhtiön koosta huolimatta.

Olemme varautuneet suunnitelmissamme siihen, että viranomaisrajoitukset ja asiakkaiden käyttäytymisen muutokset vaikuttavat liiketoimintaamme pitkälle ensi vuoden puolella. Kannattava ravintolaliiketoiminta perustuu joustavaan kulurakenteeseen kysynnän vaihdellessa voimakkaasti vuoden, kuukauden ja viikonkin sisällä. Yhtiömme ydinosaaminen perustuu tämän toimintamallin operatiiviseen ohjaukseen, mikä on tässä tilanteessa entistäkin arvokkaampaa”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Päivitys poikkeustilan aikaiseen liikevaihtoon ja liiketoiminnan kuluihin  

NoHo Partners täsmentää 3.4.2020 annettuja arvioita poikkeustilan (vaihe 1) aikaisesta liikevaihdosta ja kustannuksista. Poikkeustilan aikana yhtiö arvioi liikevaihdon olevan noin 1,5 miljoona euroa kuukaudessa ja kulujen olevan noin 2–3 miljoonaa euroa kuukaudessa, riippuen käynnissä olevista vuokrasopimusneuvotteluista.

Päivitys taloudelliseen tilanteeseen

NoHo Partners tiedotti 3.4.2020, että yhtiö arvioi useita eri rahoituksen lähteitä yritystodistusohjelman toukokuussa erääntyvien 22 miljoonan euron velkojen uudelleenrahoituksen varmistamiseksi. Rahoitusneuvottelut etenevät aikataulussa ja hyvässä hengessä.

Tulosohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

NoHo Partners perui 13.3.2020 aiemmin (5.3.2020) antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020, eikä tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö tiedottaa markkinanäkymistään ja tulosohjeistuksestaan, kun koronaviruspandemian kokonaisvaikutukset yhtiön liiketoimintaan täsmentyvät. Yhtiö arvioi parhaillaan 5.3.2020 annettuja vuoden 2021 taloudellisia tavoitteita ja tiedottaa myös niistä pidemmän aikavälin näkymien selkiytyessä.

Kuten jo aiemmin on tiedotettu, yhtiö ei muuta tässä vaiheessa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan.

Q&A-sivu sijoittajille ja analyytikkopuhelut  

Yhtiö keskittää erityisesti sijoittajia palvelevalle Q&A-sivulle ajantasaisimmat tiedot koronaviruksen vaikutuksista liiketoimintaansa sekä toimistaan niihin vastaamiseksi. Q&A löytyy yhtiön verkkosivuilta, osoitteesta https://www.noho.fi/sijoittajille/qa-sijoittajille. Sivuja päivitetään jatkuvasti, ja vastausten oheen tulee merkintä viimeisestä päivitysajankohdasta.

NoHo Partners on yhteydessä yhtiötä seuraaviin analyytikoihin tämän päivän aikana.

Lisätiedot:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 50 524 9445
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi