Restamax Oyj vastaa julkisuudessa esitettyihin väitteisiin

20.11.2013 14:29:12 CET

Restamax Oyj vastaa julkisuudessa esitettyihin väitteisiin.

Restamax Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 20.11.2013 klo 15.30

VASTINE JULKISUUDESSA ESITETTYIHIN VÄITTEISIIN

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Finanssivalvonnan pyynnöstä Restamax Oyj on 18.11.2013 oikaissut listalleottoesitteen tietoja. Oikaisu on ollut sijoittajien saatavilla listalleottoesitteen yhteydessä. Yhtiö on oikaissut listelleottoesitteessä olleen kirjoitusvirheen ja lisäksi taustatietoja koskien Yhtiön perustajien toimintaa Restamaxin edeltäjäyhtiöiden hallituksissa. Korjauksilla ei ole vaikutusta yrityksen toimintaan tai nykytilaan.

Listalleottoesitteessä todettiin virheellisesti, että Timo Laine ja Mikko Aartio olisi nimetty Yhtiön edeltäjän Mr Max Oy:n hallitukseen vuonna 1996. Yhtiö oikaisi tiedon siten, että Timo Laine ja Mikko Aartio ovat olleet Mr Max Oy:n hallituksen jäseniä vuodesta 2007 alkaen. Mr Max Oy on ollut Timo Laineen ja Mikko Aartion perheiden yhtiö ja Laine ja Aartio ovat olleet Restamaxin perustamista edeltävien yhtiöiden toiminnassa ja kehittämisessä aktiivisesti mukana toiminnan alusta alkaen. Timo Laine on ollut Restamax Oy:n hallituksen jäsen Yhtiön rekisteröimisestä 31.3.2005 alkaen ja Mikko Aartio on ollut Restamax Oy:n hallituksen jäsen joulukuusta 2007 alkaen.

Julkisuudessa on esitetty väitteitä  lukujen kaunistelusta ja lähipiiritransaktiosta. Lähipiiritransaktiot on kuvattu esitteessä ja ne on toteutettu samoilla ehdoilla kuin riippumattomien osapuolten väliset liiketoimet. Osana Yhtiön ravintolaliiketoiminnan harjoittamista Yhtiö myy, ostaa ja perustaa ravintoloita tavoitteena mahdollisimman hyvä ja tehokas ravintolaportfolio, joka toimii Yhtiön valitsemilla konsepteilla. Ravintoloiden myyminen velaksi on tavanomainen tapa alalla, jolla tällaisiin yrityskauppoihin on muutoin saatavissa niukasti rahoitusta. Ravintola jää yleensä myyjälle vakuudeksi maksamattomasta kauppahinnasta.

Yhtiö on toteuttanut useita kymmeniä vastaavia liiketoimintojen ostoja ja myyntejä historiansa aikana. Vuonna 2013 transaktioita on tehty vähemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin. Kaikki vuoden 2013 transaktiot löytyvät antiesitteestä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, 0400 836 477, markku.virtanen@restamax.fi

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, 0400 626 064, timo.laine@restamax.fi

Restamax Oyj

Markku Virtanen

Toimitusjohtaja

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy’s Diner ja Stefan’s Steakhouse. Myös Wayne’s Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 700 henkilöä, vuoden 2102 liikevaihto oli noin 60 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä Listalleottoesitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen maassa.

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Restamax ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Yhtiö tarjoaa Osakkeita tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien merkittäviksi Euroopan talous-alueella. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Osakkeiden tarjoamiseksi. Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen, mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Restamaxin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Restamaxin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Restamax varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi poiketa siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Restamaxin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, nämä tulokset tai kehitys eivät ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. Restamax ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.