Q&A sijoittajille

Koronaviruspandemialla (COVID-19) on ollut merkittävä vaikutus NoHo Partnersin liiketoimintaan. Kokosimme tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja päivitämme sivustoa tilanteen mukaan.

Julkaistu 3.4.2020. Päivitetty viimeksi 13.10.2020 klo 19.48.

KYSYMYS: Kuinka koronapandemia on vaikuttanut NoHo Partnersin liiketoimintaan? 

VASTAUS: Koronaviruspandemian vaikutus markkinaan ja ravintola-alaan on ollut vakava. Äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös NoHo Partnersin liiketoimintaan. Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Siltarahoituksen korko on alle 4 prosenttia sisältäen Finnveran takausprovision 15 miljoonan osuudelle.

29.5.2020 tiedotimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta sovimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa.

Arvioimme, että tämä rahoituskokonaisuus yhdessä muiden rahoitusjärjestelyiden kanssa riittää turvaamaan yhtiön käyttöpääoman seuraavan 12 kuukauden ajan koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta.

Yhtiön tammi–kesäkuun 2020 tulos oli koronapandemian vaikutuksista johtuen odotetusti tappiollinen. Huhti–toukokuussa noin 90 % yhtiön ravintoloista oli suljettuina. Nopeiden ja määrätietoisten sopeutustoimien sekä valtioiden kompensaatioiden avulla liiketoiminnan tappiot saatiin minimoitua. Tanskassa ja Norjassa ruokaravintoloiden liiketoiminta käynnistettiin jälleen toukokuussa maakohtaisin rajoituksin. Liiketoiminnan asteittainen käynnistäminen Suomessa aloitettiin 1.6.2020. Kesäkuusta alkaen yhtiö on keskittynyt liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen rajoitetussa toimintaympäristössä ja sen rahoittamiseen omalla kassavirralla.

Liiketoiminta käynnistyi odotuksia paremmin vilkkaan asiakaskysynnän ja hallittujen avausten myötä. Kesäkuun liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa (n. 55 % viime vuoden vastaavasta jaksosta) ja heinäkuun liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa (n. 75 % viime vuoden vastaavasta jaksosta) liiketoiminnan operatiivisen kassavirran ollessa molempina kuukausina positiivinen. Elokuun liikevaihto oli noin 20,6 miljoonaa euroa (n. 75 % viime vuoden vastaavasta jaksosta) ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta noin 2,4 miljoonaa euroa. Syyskuun 2020 liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa (n. 70 % viime vuoden vastaavasta jaksosta). Suomen ravintolaliiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 70 % ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 50 % viime vuoden vastaavasta jaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli neutraali noin 15 miljoonan liikevaihdolla, mikä on hyvä merkki kulurakenteemme joustoista 250 ravintolan kokonaisuudessa.

Liikevaihtomme heinä–syyskuussa 2020 oli yli 56 miljoonaa euroa, joka vastaa lähes 75 % viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta, ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 5,5 miljoonaa euroa.

Tiedotimme 29.9.2020 aloittavamme yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaaksemme toimintaamme Suomen hallituksen samana päivänä ilmoittamiin ravintolarajoitusten tiukennuksiin. Suomen valtiovallan määräämien ravintolarajoitusten myötä arvioimme siirtyvämme toteuttamaan liiketoiminnassamme aiemmin julkaisemaamme low-skenaariota.

Olemme 13.10.2020 kirjallisesti pyytäneet eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toiminnan lainmukaisuuden tartuntalain muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelussa, ja ryhtymään asiassa saadun selvityksen johdosta aiheellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Lehdistötiedote aiheesta luettavissa täällä.

KYSYMYS: Miten odotatte liiketoiminnan palautuvan?

VASTAUS: Olemme laatineet kolmivaiheisen toimenpidesuunnitelman koronapandemian vaikutusten hallitsemiseksi. Lue lisää alla olevista vaiheista 5.5.2020 julkaistusta pörssitiedotteesta.

Tällä hetkellä toimimme rajoitetussa liiketoimintaympäristössä.

Vaihe 1: Poikkeustilan liiketoimintaympäristö (lock-down)
Yhtiö keskittyi ensimmäisen vaiheen alussa nopeaan kulujen alasajoon, henkilökunnan lomauttamiseen ja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen liiketoimintaan kohdistuvien rajoitusten aikana.

Vaihe 2: Rajoitettu liiketoimintaympäristö
Liiketoimintoja käynnistetään hallitusti ja vaiheittain seuraavan 6–12 kuukauden aikana. Päätökset liiketoimintojen käynnistämisestä tehdään viikkotasolla ja toimipistekohtaisesti. Yhtiön tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan positiivinen kassavirta rajoitetussakin liiketoimintaympäristössä ravintola-alan vaiheittain elpyessä.

Vaihe 3: Kilpailukyvyn vahvistaminen
Suunnitelman kolmannen vaiheessa keskitytään yhtiön kilpailukyvyn vahvistamiseen koronapandemian jälkeisessä ravintolamarkkinassa sekä pääomarakenteen vahvistamiseen.

KYSYMYS: Miltä tulevaisuuden näkymät näyttävät? Suunnitteletteko toimintaanne nyt skenaarioiden avulla?

VASTAUS: Peruimme 13.3.2020 aiemmin antamamme tulosohjeistuksen vuodelle 2020, emmekä tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettamme tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Peruimme 9.6.2020 tulosjulkistuksemme yhteydessä vuodelle 2021 aiemmin asettamamme taloudelliset tavoitteemme. Tarkennamme niitä sekä vuoden 2020 tulosohjeistustamme kuluvan vuoden aikana. Lisäksi tulemme raportoimaan liiketoimintamme kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Viranomaismääräykset ja kuluttajien psykologia vaikuttavat merkittävästi yhtiön tulevaisuuden näkymiin. Olemme valmistautuneet kolmeen eri skenaarioon, jotka julkaisimme 9.6.2020 Q1/2020-osavuosikatsauksemme yhteydessä: 

Perusskenaariossa myynti on n. 70–85 % normaalitasosta ja liiketoiminta on kassavirtapositiivista loppuvuoden ajan.

Low-skenaariossa myynti on n. 50 % normaalitasosta, liiketoiminta on kassavirtaneutraalia ja investoinnit ovat pääosin jäädytettynä.

High-skenaariossa myynti palautuu Q4/2020 aikana normaalitasolle ja liiketoiminta on vahvasti kassavirtapositiivista.

Ravintolarajoitusten tiukennuttua 29.9.2020 arvioimme siirtyvämme toteuttamaan liiketoimintaamme low-skenaariomme mukaisesti. Huonoimmassakin skenaariossa olemme operatiivisesti ja kassallamme valmistautuneet ottamaan vastaan pandemian mahdollisen 2. aallon.

KYSYMYS: Mitä voimme odottaa loppuvuoden 2020 tuloksen ja liiketoiminnan kassavirran osalta? 

VASTAUS: Liiketoimintojemme pysähtyessä olemme keskittyneet n.k. burn-raten minimointiin ja olemme siirtyneet tuloslaskelmaohjauksesta kassavirtaohjaukseen. Kesäkuun 2020 liikevaihtomme oli noin 14 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 55 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli kesäkuussa positiivista, ja pystyimme keskittymään liiketoiminnan kontrolloituun käynnistämiseen ja henkilökunnan työllistämiseen. Heinäkuun liikevaihtomme oli noin 20 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta, ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli heinäkuussa noin 3 miljoonaa euroa. Elokuun liikevaihtomme oli noin 20,6 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta, ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 2,4 miljoonaa euroa.

Syyskuun 2020 liikevaihtomme oli noin 15 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 70 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Suomen ravintolaliiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 70 prosenttia ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 50 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli neutraali noin 15 miljoonan liikevaihdolla, mikä on hyvä merkki kulurakenteemme joustoista 250 ravintolan kokonaisuudessa.

Liikevaihtomme heinä–syyskuussa 2020 oli yli 56 miljoonaa euroa, joka vastaa lähes 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta, ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 5,5 miljoonaa euroa.

Arvioimme siirtyvämme toteuttamaan liiketoimintaamme low-skenaariomme mukaisesti, jossa myynti on noin 50 prosenttia edellisvuoden tasosta.

Tulemme avaamaan helmikuussa 2020 julkaistun kasvusuunnitelman mukaisesti (mediatiedote 12.2.2020) kuusi uutta Friends & Brgrs -ravintolaa vuoden 2020 aikana. Hampurilaisravintolaketjun, josta omistamme noin 70 %, tavoitteena on laajentua kolmessa vuodessa 30–50 ravintolan kokonaisuudeksi. 15.9.2020 julkaistu mediatiedote luettavissa täällä.

KYSYMYS: Miten hyödytte valtion tuista eri markkinoillanne?

VASTAUS: Konsernin saama Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuki ajalta 1.1.–30.6.2020 on noin 8,4 miljoonaa euroa. Tuen määrän tilikauden 2020 aikana arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 9,6 miljoonaa euroa.

KYSYMYS: Millaisia rajoitukset ovat yhtiön kansainvälisillä toiminta-alueilla Tanskassa ja Norjassa, ja miten ne vaikuttavat yhtiön toimintaan?

VASTAUS: Tanskassa yökerhot ovat edelleen kiinni. Baarien ja ravintoloiden aukiolorajoituksia tiukennetaan 18.9.2020 alkaen, jolloin ravintoloiden on suljettava klo 22.00. Rajoitus on voimassa 4.10.2020 saakka. Lisäksi henkilöstön on käytettävä kasvomaskia, samoin asiakkaiden pöydän ulkopuolella ravintolassa liikkuessaan. Asiakasmäärät on rajoitettu tällä hetkellä noin 50 prosenttiin maksimikapasiteetista, eikä yli 50 henkilön tapahtumia saa järjestää.

Tanskan valtion kompensaatiot jatkuvat 31.10.2020 saakka niiden yökerhojen ja baarien osalta, joiden toimintaa on rajoitettu oleellisesti. Tuki on liikevaihtosidonnainen, ja maksimissaan korvaus on 100 % kiinteistä kuluista, mikäli ravintola (yökerho) on kiinni. Tanskassa yhtiön cocktailbaarit avautuivat 1.9.2020. Mikäli niiden myynti on esimerkiksi 50 % viime vuoden tasosta, valtion kompensaatio kiinteiden kulujen osalta on 50 %.

Norjassa ravintoloiden normaaliaukiolot olivat voimassa 15.6.–8.8.2020 välillä. Tämän jälkeen aukiolorajoituksia tiukennettiin, ja 8.8.2020 asetettu klo 00 sulkemismääräys jatkuu. Norjassa asiakasmääriä ravintoloiden sisätiloissa on rajoitettu, tarjoilu tapahtuu pöytiin, 1 metrin turvavälit on taattava ja tanssiminen on kielletty. Norjan valtion kompensaatiot loppuivat 31.8.2020, ja niiden mahdollisesta jatkumisesta rajoitusten ollessa edelleen voimassa tiedotetaan valtion toimesta lähiaikoina.

Tanskasta ja Norjasta saamamme valtioiden kompensaatio ajalta 1.1.–30.6.2020 oli noin 4,1 miljoonaa euroa. Arvio kompensaatioista heinä–syyskuun 2020 osalta on noin 0,6 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoimintamme liikevaihto, joka kattaa Tanskan ja Norjan liiketoiminnat, ajalta 1.1.–30.6.2020 oli noin 13,3 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 19 % yhtiön kokonaisliikevaihdosta.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä NoHo Partners on tehnyt turvatakseen henkilöstön turvallisuuden ja yrityksen toimintakyvyn yli kriisin?

VASTAUS: Peruutimme välittömästi Suomen hallituksen 12.3.2020 antamien suositusten mukaisesti kaikki yli 500 henkilön yleisötapahtumat toukokuun 2020 loppuun saakka. Lisäksi noudatimme ravintoloissamme tehostettuja hygieniatoimia. Suljimme viranomaissuositusten mukaisesti yökerhomme ja ruokaravintolamme ennen Suomen hallituksen virallista määräystä ravintoloiden sulkemisesta.

Aloitimme määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen heti koronapandemian vaikutusten liiketoimintaan ilmetessä. Samalla aloitimme rahoitusneuvottelut poikkeustilan ajalle nykyisten rahoittajien kanssa.

Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. 29.5.2020 tiedotimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme ja sopineet 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Arvioimme, että tämä rahoituskokonaisuus yhdessä muiden rahoitusjärjestelyiden kanssa riittää turvaamaan yhtiön käyttöpääoman seuraavan 12 kuukauden ajan koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta.

Liiketoiminnan käynnistyttyä eri markkina-alueilla touko- ja kesäkuussa yhtiö valmistautui ravintoloiden avautumisiin valmistelemalla erityiset turvallisuus- ja hygieniaohjeistukset, joiden tavoitteena on suojata henkilökuntaa ja asiakkaita maakohtaisten ohjeistusten mukaisesti. Ravintoloiden avaukset ovat sujuneet ilman järjestyshäiriöitä, asiakas- ja henkilöstöturvallisuudesta huolehtien.

Käytössämme on myös alan yleiseen ohjeeseen perustuva ravintoloiden omavalvontaohje, joka auttaa ravintoloita toimimaan turvallisesti koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä olette tehneet kustannustason sopeuttamiseksi ja kuinka nopeasti nämä vaikuttavat kustannuksiinne? Mitä toimenpiteitä olette tehneet kiinteiden kustannustenne osalta?

VASTAUS: Suurimmat kiinteät kustannuksemme ovat henkilöstökulut ja vuokrat. Aloitimme määrätietoiset sopeuttamistoimet näiden osalta välittömästi, kun koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan ilmenivät.

Tiedotimme yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020, jolloin kerroimme koronaviruspandemiatilanteen äkillisen muuttumisen sekä valtiovallan antamien suositusten ja määräysten vuoksi yhtiön tehneen lomautuksia koskevan päätöksen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja. Lomautukset ovat määräaikaisia, kestoltaan enintään 90 päivää, ja ne koskevat koko konsernin henkilöstöä eli noin 1 300 henkilöä Suomessa. 1.4.2020 alkaen yhtiö on lomauttanut määräaikaisesti seitsemän yhdestätoista NoHo Partnersin johtoryhmän jäsenestä ja 1 030 henkilöä vakituisesta henkilökunnastaan. Perhe- ja opintovapaalla tai muulla pidemmällä vapaalla olevat henkilöt eivät kuulu lomautusten piiriin. Tiedotimme 15.5.2020 aloittavamme neuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi. 15.6.2020 tiedotimme, että määräaikaiset, koko- tai osa-aikaiset lomautukset koskevat noin 550 henkilöä. Lomautettujen lopullinen määrä ja lomautusten kesto tarkentuvat myöhemmin markkinatilanteen muuttuessa.

Suomen hallitus ilmoitti 29.9.2020 ravintolarajoitusten tiukennuksista. Tiedotimme samana päivänä aloittavamme yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaaksemme toimintaamme ravintola-alaa koskeviin rajoituksiin. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö eli noin 1 300 henkilöä Suomessa.

Olemme neuvotelleet vuokravapauden 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistamme pääosin huhti–toukokuulle. Huhti–toukokuussa 2020 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Tanskassa ja Norjassa valtiot kattoivat noin 80 prosenttia pandemian aikaisista vuokra- ja muista kiinteistä kuluista. Tanskan valtio kattoi 80 prosenttia palkkakuluista 8.7.2020 saakka. Tanskan valtion kompensaatiot jatkuvat 31.10.2020 saakka niiden yökerhojen ja baarien osalta, joiden toimintaa on rajoitettu oleellisesti. Tuki on liikevaihtosidonnainen, ja maksimissaan korvaus on 100 % kiinteistä kuluista, mikäli ravintola on kiinni.

KYSYMYS: Onko NoHo Partners uudelleenarvioinut strategiaansa?

VASTAUS: Olemme keskittyneet kesäkuun alusta täysimääräisesti liiketoimintamme asteittaiseen käynnistämiseen rajoitetussa toimintaympäristössä ja liiketoimintamme rahoittamiseen omalla kassavirralla. Yhtiön strategian uudelleenarvioiminen tulee ajankohtaiseksi koronapandemiasta selviytymisen ja sitä seuraavan liiketoiminnan käynnistämisvaiheen jälkeen.

KYSYMYS: Mikä on NoHo Partnersin likviditeettitilanne?

VASTAUS: Tiedotimme rahoitusneuvottelujen päättymisestä poikkeustilan ajalle ja 34 miljoonan euron rahoituspaketin sopimisesta 3.4.2020. 29.5.2020 tiedotimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Rahoitusneuvottelut kokonaisuudessaan koronaviruspandemian aiheuttamalle poikkeusajalle on saatu päätökseen ja rahoituskokonaisuudella varmistamme kassamme riittävyyden tänä aikana. Kesäkuun alusta olemme keskittyneet liiketoimintamme käynnistämiseen ja toimintamme rahoittamiseen omalla kassavirralla.

Arvioimme, että tämä rahoituskokonaisuus yhdessä muiden rahoitusjärjestelyiden kanssa riittää turvaamaan yhtiön käyttöpääoman seuraavan 12 kuukauden ajan koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta.

Olemme varautuneet loppuvuoden osalta kysynnän nopeaankin vaihteluun, ja pidämme kassavarantomme selkeästi normaalia korkeammalla tasolla. Heinäkuun lopussa kassassamme oli noin 22 miljoonaa euroa sekä tämän lisäksi nostamattomia lainalimiittejä yhteensä 16 miljoonaa euroa. Likvidien varojemme turvin olemme valmiina mahdollisiin uusiin muutoksiin markkinassa. Olemme onnistuneet toteuttamaan kassavirtapositiivista liiketoimintaa ravintolarajoituksista huolimatta ja valmistautuneet toimintamme jatkumiseen rajoitetussa toimintaympäristössä sekä rajoitusten uudelleen tiukentumiseen. 

KYSYMYS: Koska NoHo Partners tiedottaa lisää taloudellisesta tilanteestaan ja suunnitelmistaan?   

VASTAUS: Tiedotamme pörssiyhtiönä olennaisista muutoksista pörssitiedotteilla. Kuten olemme tiedottaneet 13.3.2020, olemme peruneet 5.3.2020 annetun tulosohjeistuksen vuodelle 2020, emmekä tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettamme tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Koronaviruksen taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä se riippuu muun muassa viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja suuruudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta.

Ilmoitimme 9.6.2020 Q1-tulosjulkistuksemme yhteydessä, että perumme vuodelle 2021 aiemmin asettamamme taloudelliset tavoitteemme, tarkennamme niitä sekä vuoden 2020 tulosohjeistustamme kuluvan vuoden aikana. Lisäksi tulemme raportoimaan liiketoimintamme kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla. Tulemme päivittämään ajankohtaista tietoa tilanteestamme myös tämän Q&A-sivun kautta.

Kesäkuun 2020 liikevaihtomme oli noin 14 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 55 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli kesäkuussa positiivista, ja pystyimme keskittymään liiketoiminnan kontrolloituun käynnistämiseen ja henkilökunnan työllistämiseen. Heinäkuun 2020 liikevaihtomme oli noin 20 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta, ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli heinäkuussa noin 3 miljoonaa euroa. Elokuun liikevaihto oli noin 20,6 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta noin 2,4 miljoonaa euroa.

Syyskuun 2020 liikevaihtomme oli noin 15 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 70 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Suomen ravintolaliiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 70 prosenttia ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 50 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli neutraali noin 15 miljoonan liikevaihdolla, mikä on hyvä merkki kulurakenteemme joustoista 250 ravintolan kokonaisuudessa.

Liikevaihtomme heinä–syyskuussa 2020 oli yli 56 miljoonaa euroa, joka vastaa lähes 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta, ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 5,5 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä arvioimme siirtyvämme toteuttamaan liiketoimintaamme low-skenaariomme mukaisesti, jossa myynti on noin 50 prosenttia edellisvuoden tasosta.

Lokakuun liikevaihdon kehityksestä raportoimme tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksensa yhteydessä 10.11.2020.

KYSYMYS: Miten olette viestineet aiemmin sijoittajille liiketoiminnan riskeistänne?

VASTAUS: Olemme viestineet riskeistämme säännöllisesti tilinpäätösten ja toimintakertomusten sekä neljännesvuosittain taloudellisten katsaustemme yhteydessä. Viimeksi olemme viestineet riskeistä ja epävarmuustekijöistä vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä, joka julkaistiin 5.3.2020 sekä tilinpäätöksessä, joka julkaistiin 26.5.2020. Lisäksi olemme käyneet jatkuvaa ja aktiivista vuoropuhelua riskeistä analyytikoidemme kanssa.

KYSYMYS: Olette suuri omistaja Eezy Oyj:ssä. Kuinka kriisi on vaikuttanut Eezyn liiketoimintaan?  

VASTAUS: Eezy Oyj arvioi 20.3.2020 julkaisemassaan yhtiötiedotteessa, että sen liiketoimintaympäristössä on tapahtunut merkittävä negatiivinen muutos globaalin koronavirusepidemian takia. Yhtiö kertoi Q2/2020-raportissaan 11.8.2020, että koronapandemia on vaikuttanut yhtiön liiketoimintaan negatiivisesti. Selkeimmin pandemian vaikutukset näkyivät toisen kvartaalin aikana Horeca-sektorissa sekä ulkomaisen työvoiman tuonnissa. Teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan sektoreilla vaikutukset ovat vaihdelleet alueittain sekä yrityskohtaisesti.

Eezy Oyj luopui 5.3.2020 julkistetusta tulosennusteesta vuodelle 2020, eikä yhtiö määritä tässä vaiheessa uutta tulosennustetta vuodelle 2020. Yhtiön Q2/2020-raportin mukaan uusi ohjeistus annetaan, kun edellytykset arvioida koronapandemian kestoa ja vaikutusten laajuutta ovat paremmat.

KYSYMYS: Miksi NoHo Partners siirsi tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa 2019 julkaisua?

VASTAUS: Päivitimme tilinpäätöksen 2019 liitetiedot sekä toimintakertomuksen vastaamaan allekirjoituspäivän tilannetta tilikauden päättymisen jälkeisten tapahtumien, riskien, tulevaisuuden näkymien sekä rahoitustilanteen osalta. Tiedotimme 24.4.2020, että vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan 26.5.2020. Tilinpäätös on luettavissa täällä.

KYSYMYS: Miten Friends & Brgrsin hankintaan liittyvä anti vaikuttaa nykyisten omistajien omistusosuuteen yhtiössä? Koska tämä muutos tapahtuu?

VASTAUS:
Annettavat uudet osakkeet muodostavat 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Osakeanti laimentaa nykyisten osakkeenomistajien osuutta yhtiössä. Muutos tapahtui uusien osakkeiden rekisteröinnin yhteydessä 8.4.2020.

Viimeisin taloudellinen raporttimme, Puolivuosikatsaus Q2/2020, on luettavissa täällä sekä Tilinpäätös 2019 on luettavissa täällä.